nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodOtvorené listyList riaditeľovi školy týkajúci sa sexuálnej výchovy

List riaditeľovi školy týkajúci sa sexuálnej výchovy

Do redakcie ZSI nám prišiel list/žiadosť riaditeľom škôl, ktorý by mal ochrániť deti od „sexuálnej výchovy“ a ideológie, s ktorými sa rodičia detí nestotožňujú. Autora nepoznáme, no v správe pri liste bolo uvedené, že autor súhlasí s voľným šírením aj prípadnou zmenou textu. Každú takúto aktivitu oceňujeme a autorovi ďakujeme.

V súvislosti v texte listu spomínaným zošitom sme podávali na generálnu prokuratúru aj podnet.

List v plnom znení zverejňujeme:

Vážený pán riaditeľ / Vážená pani riaditeľka,

obraciame sa na Vás ako rodičia dieťaťa __________________________, ktorý/á navštevuje Vašu školu. Medzinárodné ľudskoprávne dohovory, Ústava SR a Zákon o rodine zhodne stanovujú, že rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia, a že rodičia majú právo na to, aby výchova ich detí bola zabezpečená v súlade s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

Na základe toho si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zabezpečili pre naše dieťa výchovu a vzdelávanie, ktoré bude zamerané na podporu hodnôt manželstva a rodičovstva, a vyvarovali sa vo vzťahu k nášmu dieťaťu výchove a vzdelávaniu, ktoré tieto hodnoty akokoľvek oslabuje, či spochybňuje.

Súčasne Vás žiadame, aby ste nás vopred informovali o každej forme tzv. „sexuálnej výchovy“, ktorú by naše dieťa malo na Vašej škole absolvovať, a to najmä o tzv. plánovanom rodičovstve, antikoncepcii, umelom potrate, rovnosti mužov a žien, stereotypoch o mužoch a ženách, genderovom scitlivovaní, sexualite, sexualite mladistvých, partnerských vzťahoch, LGBTI osobách, teórii gender, zmene pohlavia, sexuálnej orientácii, technikách sexuálneho styku, prevencii sexuálne prenosných ochorení, tzv. sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, ako aj o iných súvisiacich témach; to sa vzťahuje aj na výchovu k ľudským právam, alebo inak nazvanú výchovu, ktorá sa dotýka vyššie zmienených oblastí.

Žiadame, aby ste nás vo vzťahu k týmto oblastiam výchovy vopred informovali o všetkých vyučovacích predmetoch, hodinách, diskusiách, prednáškach, cvičeniach, premietaní filmov, či iných aktivitách, ktoré by sa mali udiať počas vyučovania, na pôde školy, alebo mimo nej s vedomím školy. Najmä Vás žiadame o poskytnutie bližšieho opisu výučby, jej obsahu, použitých edukačných publikácií, času a doby jej trvania, ako aj o učiteľoch školy a ostatných osobách a organizáciách, ktoré budú výučbu realizovať alebo sa na nej podieľať (vrátane externých prednášateľov), a to tak, aby sme mali dostatočný čas sa s podkladmi oboznámiť a vysloviť informovaný súhlas, či sa naše dieťa takejto výučby zúčastní, alebo nie.

V prípade, že nebudeme o týchto aktivitách včas vopred informovaní, alebo vyjadríme nesúhlas s účasťou nášho dieťaťa na takomto vyučovaní, žiadame Vás o ospravedlnenie nášho dieťaťa z predmetnej výučby a zabezpečenie náhradnej činnosti.

Osobitne Vás žiadame, aby ste pri výučbe nášho dieťaťa nepoužívali žiadne z nasledovných publikácií:

  • Vzťahová a sexuálna výchova 1 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov,
  • Vzťahová a sexuálna výchova 2 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov,
  • Vzťahová a sexuálna výchova 3 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov

od autoriek Zuzana Bendíková, Radka Mikšík, Simona Mačorová, vydavateľa Expol Pedagogika, s.r.o. a

  • Partnerská a sexuálna výchova – pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá

od autoriek Nikola Kallová, Andrea Čierna, ktorú vydal Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV,

  • ani žiadne iné edukačné publikácie od týchto autoriek.

Cieľom tejto žiadosti je ochrániť naše dieťa pred názormi a ideológiami, s ktorými sa nestotožňujeme, a ktorých prítomnosť vo výchovnom procese budeme považovať za porušenie nášho práva na výchovu dieťaťa v súlade s našim presvedčením.

Text na stiahnutie

- Podporte nás -

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň