štvrtok, 18 apríla, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyManifest národných síl

Manifest národných síl

Svorne za spoločným cieľom

V zmysle memorandovej iniciatívy „Za jednotu a spoluprácu národných síl – Zachráňme vlastný štát !“ – a s vedomím, že od 1. júla 2001 začala platiť tzv. novelizovaná, v skutočnosti však vo svojej podstate nová ústava, umožňujúca Slovenskú republiku účinne zvnútra rozkladať a zvonka zasahovať do jej vnútorných vecí – predkladáme slovenskej verejnosti ako východisko z chaosu a hlbokého všeobecného úpadku, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, tento manifest.

            Za národné sily považujeme všetky inštitúcie, organizácie a osobnosti, ktoré sa svojím programom a činnosťou hlásia k povinnosti  chrániť a rozvíjať duchovné a hmotné hodnoty slovenského národného dedičstva.  Ich  cieľom je zabezpečiť slovenskému národuako prirodzenému a nedeliteľnému spoločenstvu všetkých Slovákov žijúcich vo vlasti aj po celom svete, ako slobodnému a zvrchovanému subjektu medzinárodného práva a nezastupiteľnému tvorcovi vlastného osudu, kultúry a dejín – zaslúžene čestné miesto medzi tými národmi Európy a sveta, ktoré sa svojím tvorivým úsilím podieľali na civilizácii ľudstva. K národným silám môže patriť každý, kto kladie záujem slovenského národa nad svoj osobný prospech a nezištnú službu vlastnému národu považuje za samozrejmú vec svojej cti a svedomia.

K základným charakteristikám  národných síl patrí, že sa spoliehajú predovšetkým na vlastné sily a zdroje národa, nehľadajú výhovorky, ale východiská a vedú sústavný aktívny dialóg so všetkými domácimi a zahraničnými silami podporujúcimi slovenský národ; hlásia sa k vlastnostiam, ako je  priateľstvo, vernosť, obetavosť, vytrvalosť, svornosť … a bezvýhradne chránia hodnoty slovenskej   kultúry – predovšetkým slovenčinu ako najvýznamnejší fenomén národnej identity Slovákov a najvýraznejší prvok našej národnej súdržnosti; nikdy a za žiadnych okolností sa nevzdávajú úrovne už dosiahnutých národných práv.

            Hlavnou úlohou národných síl je vlastným príkladom pomáhať pri zjednotení sa slovenskej spoločnosti na princípe dohody o základných životných záujmoch každého národa  – zachovaní národnej slobody a štátnej suverenity. Túto historickú úlohu možno splniť iba   podstatným pozdvihnutím úrovne vzájomnej spolupráce Slovákov  a zásadnou premenou nášho doterajšieho postoja k životu a vlastnému osudu – z pasívneho postoja objektu cudzích záujmov na sebavedomý subjekt aktívne presadzujúci svoje životné záujmy – a napĺňajúci tak zmysel odkazu vlastných dejín. Národné sily nesú hlavnú zodpovednosť – v dobrom aj v zlom – za všetko, čo sa v slovenskej spoločnosti – doma aj vo svete – deje a táto ich zodpovednosť je nezastupiteľná.

            Vyhlásenie najvyššej pohotovosti národných síl je naliehavým signálom vyzývajúcim  celú našu spoločnosť, aby sa aktívne a koordinovane zúčastňovala na všetkých aktivitách národných síl a podporovala ich snaženie.

            Stretnutie signatárov základného vyhlásenia memorandovej iniciatívy za národným stolom je pripravené vytvoriť a prijať akčný program, ktorého zmyslom je aktivizácia národných síl a celej spoločnosti a spolupráca pri  uskutočňovaní nevyhnutných zmien a opatrení umožňujúcich ozdravenie všetkých sfér nášho národného a štátneho života.

            Tento manifest vyhlasujeme s najlepším vedomím a presvedčením, že iba svornosťou a spoluprácou národných síl dokážeme zabezpečiť vlastnú dôstojnú a úspešnú budúcnosť.

17. júla 2001

- Podporte nás -
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň