sobota, 25 mája, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyPolnoc slovenskej kultúry

Polnoc slovenskej kultúry

(- vo vlastnom štáte!)

V súčasnom         – polnočnom čase – slovenskej kultúry, ktorá prostredníctvom svojich tvorcov už takmer nedúfa, že príde ráno, my, aktívna časť slovenskej národnej inteligencie uvedomujúca si jej nenahraditeľnosť a cenu pre zachovanie našej národnej identity –

vyzývame celú kultúrnu verejnosť,

aby spojila svoje sily, zabránila ničeniu už vytvorených hodnôt a – spolu s orgánmi a inštitúciami nášho štátu – vytvorila podmienky na vznik nových hodnôt, prislúchajúcich a reprezentujúcich naše súčasné postavenie slobodného národa vo vlastnom suverénnom štáte.

         Uvedomujeme si, že nielen slovenská kultúra, ale aj naše zdravotníctvo či školstvo, rovnako ako aj armáda či iné súčasti nášho štátneho organizmu sú v stave, ktorý svojim negatívnym dopadom na občanov Slovenskej republiky – nemá v jej doterajšej, vyše 10-ročnej existencii obdobu!

         Väčšine občanov sklamaných neochotou, ale aj neschopnosťou našich tzv. politických elít plniť predsavzatia novembrových dní z roku 1989, je už celkom jasné, že tzv. transformácia a reformy sú maskou na tvári skutočnej podstaty, ktorou je rozklad a rozkrádanie spoločných hodnôt či už v hospodárstve alebo kultúre, s cieľom oslabiť našu spoločnosť a štát a zbaviť ju konkurencieschopnosti.

         Ako slobodní občania demokratickej spoločnosti máme právo podľa článku Ústavy SR, postaviť sa na odpor proti každému, kto ohrozuje našu slobodu. Ako slobodní občania však máme aj povinnosť– aktívne a dôrazne presadzovať svoje záujmy a práva.

         Vláda, ktorá vidí riešenie iba vo výpredaji a nie vo využívaní našich vlastných intelektuálnych, kultúrnych a hmotných zdrojov – nie je slovenskou, ale cudzou vládou. Preto vzhľadom na škody, ktoré spôsobila a neschopnosť nájsť pozitívne východisko v rozvojových projektoch podporujúcich zamestnanosť a všeobecnú prosperitu občanov – vyzývame súčasnú vládu SR, aby neodkladne odstúpila.

V Bratislave 19. 12. 2003

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň