štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyPríhovor predsedu združení slovenskej inteligencie akad. maliara Viliama Hornáčka na Konferencii 23.11.2019...

Príhovor predsedu združení slovenskej inteligencie akad. maliara Viliama Hornáčka na Konferencii 23.11.2019 v Devíne

Vážení priatelia, vážení naši pokračovatelia!

Či naša spoločná – v slovenských dejinách ojedinelá – konferencia otvorí novú tradíciu prirodzenej nadväznosti priateľskej tvorivej spolupráce po sebe nasledujúcich generácií slovenských vlastencov, je dnes už konečne predovšetkým v našich rukách. Spoločná vôľa aj úcta tu je a aj okolnosti nám zatiaľ prajú…

Pre náš ďalší vývoj však podstatné a  rozhodujúce sú a budú naše činy ako konkrétne dejinotvorné skutky na prospech národa, ktorého sme prirodzenou organickou súčasťou.

Národa, ktorý v súčasnosti prežíva svoj najzásadnejší prerod, premenu na vyspelý, životaschopný a všestranne rozvinutý politický národ, ktorý je slobodným a rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva, od ktorého sa ako samozrejmosť očakáva, aby dokázal, že ním vytvorené a vybojované hodnoty mu patria právom a sú trvalou súčasťou jeho  národnoštátneho života.

Kto rozumie slovenským dejinám, váži si ich pravdivý odkaz a ctí si tvorcov ich autentických hodnôt – a zároveň chce pre svoj národ, pre naše deti a ich deti dôstojnú budúcnosť – ten vie, čo je prirodzená a nezastupiteľná povinnosť mozgu a zároveň aj svedomia národa.

Verím, že práve takýto ľudia sa dnes stretli na kultovom mieste slovenských aj slovanských dejín,  kde naši veľkí predchodcovia dokázali uskutočniť také významné dejinotvorné činy, ktoré inšpirovali všetky nasledujúce generácie Slovákov. Aj naše súčasné generácie národne uvedomelej slovenskej inteligencie.

Poučme sa na všetkom z odkazu našich predkov, však prevezmime ako vzor a rozvíjajme iba to kladné z ich odkazu, aby opakovanie chýb minulosti už viac nebrzdilo náš ďalší vývoj.

Naša generácia KORENE mala to  výnimočné šťastie aj tú mimoriadnu česť pomáhať pri zavŕšení zápasu Slovákov o svoju národnú slobodu, zvrchovanosť a rovnoprávnosť. Zároveň sa tým naplnil aj zmysel slovenských dejín. Čo okrem prežitia a zachovania si pôvodnej národnej identity bolo, čo je a čo natrvalo zostáva zmyslom slovenských dejín?

Čo ako zložitá môže a aj je odpoveď na túto meritórnu otázku, môže byť vyjadrená aj prosto, čisto, jasne, zrozumiteľne a jednoznačne a vzhľadom na obsah aj relatívne stručne.

Zmyslom slovenských dejín je – aby sa Slováci stali, boli a zostali Slovákmi a aby sa Slovensko stalo, bolo a zostalo slovenským Slovenskom.

Našej generácii boli spoľahlivou oporou vytýčené predsavzatia, úlohy a ciele vyjadrené heslami „Múdrosť – Svornosť – Vytrvalosť“ a „Náročnosť – Kritickosť – Tvorivosť“, ktoré s čistým svedomím odporúčame aj našim pokračovateľom.

 Verme a prajme im, aby to, čo im s tými najlepšími úmyslami a najúprimnejšími prianiami do života odovzdávame, tvorivo obohatili svojim generačným prínosom. A nech je to na trvalý prospech celého slovenského národa. Spoločne teda – ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň