piatok, 19 apríla, 2024
spot_img
ÚvodOtvorené listyOtvorený list Andrejovi Dankovi 17.12.2018

Otvorený list Andrejovi Dankovi 17.12.2018

Pán predseda Národnej rady  Slovenskej republiky

JUDr. Andrej Danko!

Prijímanie protiústavných zákonov reprezentuje rozvrat práva a právneho poriadku, spôsobuje právny chaos a vrhá štát do neprávneho postavenia v rozpore s demokratickými princípmi práva a štátu.

Prijatie zákona o tzv. extrémizme, de facto extrémistického zákona o tzv. extrémizme, je v rozpore s čl. 26 Ústavy SR a predstavuje právnický superextrémizmus jeho navrhovateľov a schvaľovateľov. Zriadenie politickej zložky polície NAKA, politického prokurátora a politického sudcu pripomína legislatívu a prax hitlerovského Nemecka z rokov 1932 a následne. To sú evidentné dôkazy, že zákonodarná, výkonná a súdna moc opustili oblasť práva a demokracie.

Kritický izraelský historik I. Pape v svojom diele „ETNISCHE SÄUBERUNG PALÄSTINAS, 2014 (Etnické čistenie Palestíny)“  popisuje etnické čistenie Palestíny sionistickými bandami Irgun, Stern a Izraelom a ich zverstvá proti domácemu palestínskemu obyvateľstvu, akého sa nedopúšťali ani hitlerovci. Podľa OSN je etnické čistenie genocídou. Kritický vzdelanec D. Korn v svojom diele „Das Netz, Israels Lobby in Deutschland, 2003“ (Sieť, Izraelská loby v Nemecku) tvrdí, že židovské klany sú vo svete zosieťované a podporujú sionistickú genocídnu politiku Izraela. Medzi prijímateľmi ich financií je uvedený aj exminister financií SR I. Mikloš.

Židovský autor A. Koestler v diele „THE THIRTEEN TRIBE, 1976“ (Trinásty kmeň) tvrdí, že židia (aškenázski a sefarddskí) sú potomkovia Chazarov, teda nemajú semitskú etnicitu. Kritický židovský autor P. Kriwaczek v svojom diele „JIDIŠ CIVILIZACE, 2010“ tvrdí, že židia nemajú ani semitskú etnicitu ani semitský jazyk. Najnovšie kritický izraelský historik profesor Sh. Sand v diele „JAK BYL VYNALEZEN ŹIDOVSKÝ NÁROD, 2015“ tvrdí, že tzv. židovský národ je vymyslenina posledných sto rokov.

Vzhľadom na tieto fakty – židia (prevertovaný pojem od 18. storočia) nemajú semitskú etnicitu ani semitský jazyk (ivrit je však modifikáciou tzv. hebrejčiny, de facto biblickej kanaančiny) – užívaný pojem antisemitizmus v súvislosti so židmi a sionistami je vyprázdnený a bezobsažný pojem.

Odmietnutie účinného zákona o regulácii piatej kolóny – tretieho sektora de facto súkromníkov (financovaných najmä zo zahraničia) –  typu FARA v SŠA či obdobných regulácií v Izraeli a Ruskej federácii, neschopnosť prijať účinný skutočne demokratický volebný zákon ako aj mediálny zákon proti rozvracaniu štátu rozkladnými silami súkromného nikým nevoleného mainscreamu tzv. mainstreamu a v závese i štátnou, tzv. verejnoprávnou RTVS, navrhuje, že NR SR je spolok v politike nevzdelaných politických amatérov – prospechárov a právnych príštipkárov mnohokrát aj v službe globálnemu prediktorovi. Na čele výkonnej moci je neústavný prvok – koaličná rada.

Vaša iniciatíva a sľub predsedovi izraelského Knessetu o spresnení „vyprázdneného“ pojmu tzv. antisemitizmus sú prejavom Vašej učenej nevzdelanosti, sú bezobsažné a predstavujú stredoveký hon na čarodejnice. Navyše, dielo historika Papeho je dokladom, že najväčší antisemita je štát Izrael.

Slovenská spoločnosť je v kríze, dôveryhodnosť stráca pomaly každá inštitúcia. Nefungujú tri základné zložky právneho štátu – zákonodarná, výkonná a súdna moc podľa svojho demokratického určenia v právnom štáte, nastalo vyprázdnenie pojmu právo a právny štát. Sterilná prokuratúra je iba optickou výplňou právneho systému. A strážca práva Ústavný súd sa zmenil na politické politbyro. Napríklad Plénum Ústavného súdu SR svojím „držhubným“ uznesením porušilo čl. 26 ústavy  pre sudcov – porušilo práva sudcov vyjadrovať sa k problematike spoločnosti.  Takíto právnici opustili oblasť práva a mali by byť sankcionovaní za hrubé porušovanie ústavy a demokratických princípov práva.

Chýba nadrezortný kontrolný orgán na kontrolu činnosti súdnej, výkonnej a zákonodarnej moci zložený z význačných osobností relevantných profesionálnych a spoločenských organizácií vrátane autorít z vedných a humanitných disciplín. Slovenská republika nemôže byť právny štát, pokiaľ o sudcoch bude rozhodovať výkonná moc a korumpovať ich.

Chápeme, že malý štát musí lavírovať medzi mocenskými záujmami. No porušovanie ústavy, podpora antisemitizmu Izraela i genocídy palestínskeho obyvateľstva a trestanie slovenského obyvateľstva porušovaním ústavy a základných práv občana je proti záujmom občanov Slovenskej republiky, dokladuje, že v NR SR sú politickí amatéri. Kolektívna inteligencia a kognitívna kompetencia podporovateľov a schvaľovateľov oboch absurdít vrátane poslancov NR SR (až na výnimky) je pod hranicou vzdelanosti, súdnosti a morálky.

Za:

SKSI – klub Košice                                                                         Košice 17.12.2018

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.

Predseda

- Podporte nás -

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň