nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img

Drahí Slováci..., POSOLSTVÁ RENÉHO BALÁKA SLOVENSKÉMU NÁRODU

počet strán: 195  
rozmer: 170 x 240 mm
väzba: mäkká väzba 
ISBN: 978-80-973975-1-7 
vydavateľ: Združenie slovenskej inteligencie 
jazyk: slovenský 
dátum vydania: december 2021 
kategória: osobnosti
14.90

Drahí Slováci... je kniha posolstiev slovenského vedca, vzdelanca, bioetika, teológa, národovca, no predovšetkým úprimného, čestného a odvážneho človeka, ThDr. Reného Baláka, PhD. Je prepisom jeho videí, ktoré pravidelne zverejňoval a prihováral sa tak všetkým slovenským občanom i všetkým ľuďom dobrej vôle. V závere publikácie je prepis homílií zo zádušnej sv. omše za Reného Baláka a z pohrebných obradov a takisto krátke spomienky na Reného Baláka.

Posolstvá Reného Baláka nie sú len obyčajnými monológmi, ale buditeľskými prejavmi a snahou o nadviazanie dialógu so všetkými, ktorí majú otvorenú myseľ a ktorým záleží na budúcnosti svojich ďalších generácií. Presvedčivo opisujú deštrukčné procesy, ktorými naši zvolení zástupcovia podkopávajú najpevnejšie piliere už nalomenej spoločnosti a nielenže poukazuje na chyby, ale ponúka aj návod, ako sa z tejto situácie dostať.

René Balák bol jednou z mála osobností, ktorá sa dokázala verejne postaviť proti úpadku morálky, porušovaniu práv a rozvratu spoločnosti na Slovensku. Opustil nás 20. septembra 2021 vo veku nedožitých 54 rokov.

Hlavným zmyslom vydania tejto knihy je pokračovať v šírení posolstiev Reného Baláka aj knižnou formou, zachovať jeho zásadný odkaz a profesionálne zhodnotenie súčasnej situácie aj pre ďalšie generácie a vzdať úctu takej váženej osobnosti, akou René Balák určite bol. Cez jeho vnímanie sprostredkovať širokej verejnosti odkazy, ktoré by jej mali napomôcť uvažovať a položiť si otázku, kam vlastne súčasná spoločnosť smeruje. Nemenej podstatným zámerom je poukázať na osobnosť Reného Baláka ako vzor súčasného človeka a národného buditeľa so všetkými cnosťami a morálnymi zásadami, ktorý nikdy nebude mlčať, keď vidí neprávosť, ktorý neuhýba prekážkam, nepodvolí sa protivníkom a jednoznačne odmieta cestu, aj keď sa javí ako jednoduchšia, na ktorej by mal stratiť čo i len tieň svojej tváre.

Zisk z tejto knihy bude venovaný manželke a šiestim deťom Reného Baláka. Všetci, ktorí budú vlastniť túto publikáciu, podporia nielen jeho rodinu, ale tiež našu snahu o odkrývanie pravdy a návrat k morálnym hodnotám spoločnosti.

Knihu môžete dostať, ak pošlete darom minimálne 20 Eur na účet Združenia slovenskej inteligencie: 2601930296/8330, alebo IBAN: SK77 8330 0000 00260193 0296 s uvedením svojho mena a na e-mailovú adresu podpora@zsi.sk napíšete meno a adresu, kam knihu pošleme. Takisto nezabudnite uviesť o akú knihu máte záujem..

Ďalšie informácie

Hmotnosť 370 g

Mohlo by sa Vám páčiť...