streda, 12 júna, 2024
spot_img

Slovenské Korene na Slobodnom vysielači

            V stredu  4. marca  2020  od  17:30 do 19:30 hodiny  bude internetové  rádio www.slobodnyvysielac.sk vysielať  pravidelnú  kontaktnú autorskú reláciu predsedu  združení slovenskej  inteligencie KORENE, Slovakia plus a obnovenej SNR akad. mal. Viliama  Hornáčka s názvom  „Slovenské  KORENE.

            V  pokračovaní  cyklu „ AKÉ  ČASY  TO  ŽIJEME? “  sa budeme zaoberať stratégiou, taktikou a spôsobmi procesu, ktorý pod čoraz priehľadnejšou maskou tzv. demokracie a humanity či ochrany životného prostredia už dlhšiu dobu prebieha  a ktorého  cieľom je rapídna genocída ľudskej populácie na „úroveň“ verejne proklamovanej tzv. zlatej miliardy  ľubovoľne použiteľnej pre potreby mocensky najvplyvnejšej vrstvy svetových oligarchov. Následky tohto – v dejinách ľudstva dosiaľ najmasovejšieho globálneho vyhladzovania  uskutočňovaného bez akýchkoľvek verejne známych a všeobecne prijatých pravidiel –  sa však už dnes zjavne prejavujú vo všetkých oblastiach života ľudí a ich spoločenstiev. Najmä v oblasti zdravia a tiež dehumanizáciou civilizovaných vzťahov nahrádzaných  komerčnou  ideológiou tzv. liberálneho egoistického individualizmu pod heslom „Zisk  za každú cenu!“

             V hlavnej téme s názvom „Opäť konečné riešenie?“   si povieme kto, kedy a pod akou zámienkou už v dejinách rôzne genocídne procesy plánoval aj uskutočňoval a aké fyzické, morálne aj spoločenské následky to napáchalo.  Najmä však – ako to poznamenalo ľudskú kultúrnosť, ktorú  spravidla vždy vrátilo späť do predhistórie a zrazilo ju až na dno suterénu biologickej podstaty človeka.  Zároveň budeme spoločne uvažovať o účinných možnostiach ako zabrániť tomuto drastickému, vo svojej podstate ideologicky a rasisticky motivovanému  zásahu do prirodzeného vývoja ľudstva a zákonitostí systému života a sveta na planéte Zem. Vzhľadom na vysokú spoločenskú nebezpečnosť takéhoto konania, ktoré už neraz  v dejinách prekročilo hranice  zvrhlosti, je nevyhnutné tento trend  nahradiť humánnym a pre všetkých zainteresovaných prijateľným spôsobom ovplyvňovania počtu ľudskej populácie. Najmä však v oblastiach, kde populačná explózia už škodí nielen ľuďom, ale aj ich životnému prostrediu.

              V zmysle našej overenej pracovnej metódy: NÁROČNOSŤ,  KRITICKOSŤ,  TVORIVOSŤ  budeme spoločne hľadať a aj navrhovať  spôsoby ako riešiť problémy  života ľudstva na Zemi racionálne, humánne a bez diskriminácie ktoréhokoľvek dotknutého subjektu.    

                             Do relácie „Slovenské KORENE“, ktorú bude moderovať  Miroslav Hazucha, sa možno aktívne zapájať a klásť otázky či povedať vlastné  názory a skúsenosti súvisiace s danou témou.

Výbory Združení slovenskej inteligencie a Rada osobností

SÚVISIACE ČLÁNKY

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)