utorok, 28 novembra, 2023
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyVyhlásenie národných síl k slovenskému národu

Vyhlásenie národných síl k slovenskému národu

S úctou k odkazu veľkých osobností slovenských dejín a k tvorivej práci všetkých generácii Slovákov – tu, na mohyle jedného z najväčších synov slovenského národa – generála Milana Rastislava Štefánika, slávnostne oznamujeme, že národné sily v našom štáte, ale aj Slováci žijúci za hranicami našej vlasti sa dohodli na spoločnom programe a postupe pri presadzovaní životných záujmov slovenského národa a jeho štátu – Slovenskej republiky.

         Hlavným cieľom našej iniciatívy Za jednotu a spoluprácu národných síl je chrániť a rozvíjať pozitívne hodnoty nášho národného dedičstva, medzi ktorými na prvé miesto kladieme vlastný suverénny štát, nachádzajúci sa dnes v krajnom ohrození. Nielen vzhľadom na agresívne a expanzívne požiadavky maďarskej iredenty, ale aj pre neschopnosť slovenských politikov zjednotiť sa na národno-štátnych záujmoch Slovákov, suverénne riadiť slovenský štát a viesť našu spoločnosť k prosperite.

Žiadame preto predstaviteľov Slovenskej republiky, aby sa správali ako skutoční zástupcovia a reprezentanti slobodného národa, a aby  pri každom štátnickom rozhodnutí pamätali, že ide o spoločné dielo všetkých generácií Slovákov, za ktoré nesú plnú zodpovednosť pred právom aj pred súdom dejín,  že ich základnou povinnosťou nie je vládnuť, ale slúžiť národu a vlasti tak, aby odovzdali zverené hodnoty v lepšom stave ako ich prevzali.

         V zmysle nami vyhlásenej najvyššej pohotovosti národných síl sa hlásime k povinnosti zastaviť rozklad a úpadok našej spoločnosti, hospodárstva a kultúry. Ako východisko zo súčasného ničenia a výpredaja hodnôt vytvorených predošlými generáciami ponúkame náš spoločný program národnej obnovy, ktorý vychádza z dôslednej ochrany a efektívneho rozvoja našich kultúrnych hodnôt a využití všetkých vnútorných, materiálnych a intelektuálnych zdrojov, najmä tvorivého potenciálu občanov nášho štátu. Program národnej obnovy nadväzuje na Štátnu doktrínu Slovenskej republiky  ako ju vypracovali združenia slovenskej inteligencie spolu s Maticou slovenskou.

         Našou prioritou je vnútorná integrácia Slovenskej republiky, ktorej zmyslom je usporiadanie našich vnútorných pomerov na báze celospoločenského zmierenia, porozumenia a spolupráce všetkých občanov nášho štátu s cieľom – vytvorenia slovenského politického národa ako rovnocenného partnera všetkým vyspelým národom sveta. Vzhľadom na závažnosť a náročnosť tohto zásadného kvalitatívneho prerodu celej našej spoločnosti

VYZÝVAME

všetkých lojálnych občanov Slovenskej  republiky, najmä príslušníkov slovenského národa, aby sa vzdali súčasnej pasivity a letargie, ktorá otvára priestor cudzím záujmom a sebavedome a dôrazne presadzovali svoje právo na dôstojný život, prácu a zvrchované rozhodovanie o svojom osude vo vlastnom štáte, ktorého úlohou nie je uspokojovať potreby a osobné ambície jeho predstaviteľov, ani záujmy susedov či rôznych nadnárodných inštitúcií, ale jeho základnou úlohou je – zabezpečovať záujmy všetkých občanov Slovenskej republiky.

         Ako príklad nezištnej a obetavej práce pre svoj národ nech nám slúži odkaz M. R. Štefánika vyjadrený v hesle – Veriť, milovať, pracovať – rovnako ako prejav jeho nezlomnej vôle prekonávať prekážky vyjadrený slovami – Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem! – a potvrdený jeho skutkami a celým jeho životom.

         V tomto zmysle sa obraciame najmä na mladú generáciu Slovákov s priateľskou výzvou a ponukou na generačnú spoluprácu, aby nehľadala naplnenie zmyslu svojho života v službe cudzím záujmom a na prospech cudzieho blahobytu, ale aby sa  pevne chopila svojej historickej príležitosti a splnila svoje poslanie  spočívajúce v skutočnosti, že – je prvou generáciou Slovákov v moderných dejinách, ktorá dostala šancu slobodne a vo vlastnom štáte zvrchovane rozhodovať nielen o sebe a svojej, ale aj o našej spoločnej národnej budúcnosti.

         Len aktívny a tvorivý prístup k životu, sústavná zodpovedná a cieľavedomá práca, jednota a  spolupráca národných síl, sebavedomé postoje a suverénne presadzovanie našich národných a štátnych záujmov – z nás vytvorí slobodných tvorcov vlastných dejín, nášho národného života a vlastnej budúcnosti.

 Ešte nikdy sme neboli tak blízko k vytýčenému  cieľu všetkých národov! Je vecou našej cti, ale aj autority medzi slobodnými národmi sveta, aby sme dokázali sebe aj iným, že naša národná sloboda a štátna samostatnosť sú  prirodzeným a zákonitým vyústením cieľavedomého úsilia a zápasov slovenského národa.

         My, dnes žijúce generácie Slovákov, ktoré sme mali tú česť zavŕšiť stáročný zápas slovenského národa o národnú slobodu a rovnoprávnosť sľubujeme, že sa nikdy a za žiadnych okolností nevzdáme úrovne dosiahnutých národných práv ako základu našej dôstojnej a úspešnej budúcnosti!

         Prišli sme vzdať poctu mŕtvemu hrdinovi, ale najmä posilniť svoju nádej jeho živým odkazom. Povedané slovami Milana Rastislava Štefánika – Ku predu bratia! Hore hlavu a bez chmár v duši! My zvíťazíme, lebo skalopevná je viera naša…

Bradlo 4. 5. 2002

                                           Za jednotu a spoluprácu národných síl!

Z poverenia účastníkov celonárodného pietneho zhromaždenia na Bradle dňa 4. mája 2002

žiadame

predstaviteľov  nášho štátu, aby vzhľadom na obdivuhodný a významný, slovenskú spoločnosť integrujúci odkaz M. R. Štefánika a zároveň jeho európsky a svetový rozmer, dali postaviť dôstojný  pomník tejto zakladateľskej osobnosti modernej slovenskej štátnosti v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave.

         Žiadame tiež, aby sa zasadili o to, aby sa vrátila celá Štefánikova pozostalosť tomu, komu svojim pôvodom aj zmyslom odkazu patrí – do jeho rodiska a slovenskému národu. S tým priamo súvisí aj naša požiadavka, aby sa rodný dom M. R. Štefánika stal pamätným miestom slovenských dejín, múzeum so zvláštnym štatútom samostatnej organizačnej jednotky Slovenského národného múzea.

image_printTlačiť článok
- Podporte nás -
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň