sobota, 25 mája, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyVYHLÁSENIE NÁRODNÝCH SÍL (pri príležitosti 153. výročia vyhlásenia nezávislosti slovenského národa)

VYHLÁSENIE NÁRODNÝCH SÍL (pri príležitosti 153. výročia vyhlásenia nezávislosti slovenského národa)

Predstavitelia a zástupcovia celonárodných inštitúcií, organizácii a združení spolu s osobnosťami slovenského verejného, kultúrneho a politického života oznamujú slovenskej verejnosti, že sa ako signatári memorandovej iniciatívy ZA JEDNOTU A SPOLUPRÁCU NÁRODNÝCH SÍL – Zachráňme vlastný štát!,  dohodli na spoločnom postupe pri presadzovaní záujmov slovenského národa a jeho suverénneho štátu a podpísali Chartu vzájomnej pomoci a spolupráce – Dohodu národných síl.

            Poučení negatívnymi skúsenosťami a chybami nášho doterajšieho vývoja si uvedomujeme, že jediným prirodzeným a správnym základom politickej kultúry každej vyspelej a úspešnej spoločnosti je zásada nadradenosti spoločného záujmu nad skupinové či osobné záujmy jednotlivcov. Len s týmto vedomím možno konať zodpovedne a v konečnom dôsledku prospešne pre spoločnosť, ktorej sme samozrejmou organickou súčasťou.            

            Uvedomujeme si, že nedostatok národného sebavedomia, spolupatričnosti a solidarity vytvára priestor na ničenie hmotných a duchovných hodnôt nášho národného dedičstva v takej miere, že sa tým likvidujú samotné základy nášho štátu ako nezastupiteľnej podmienky našej národnej slobody.

            Z našich chýb – najmä nesvornosti a nespolupráce národných síl –  vyplývajú aj arogantné a neopodstatnené požiadavky maďarstva, ktoré tak ako vždy v obdobiach našich vnútorných rozbrojov, ohrozuje nielen životné záujmy slovenského národa na území jeho odvekej vlasti, dnes suverénneho štátu – Slovenskej republiky, ale aj stabilitu a mier v Európe.

            Pripomíname a varujeme zároveň, že práve  zasahovaním do vnútorných záležitostí suverénnych štátov prostredníctvom etnických menšín sa začala doteraz najväčšia vojnová tragédia v dejinách ľudstva – druhá svetová vojna!

            Považujeme za nebezpečné, že  naša vnútorná nejednotnosť v zásadných otázkach našich životných záujmov umožňuje vytvárať na Slovensku precedensy, ktoré  možno vymáhať aj voči iným suverénnym štátom.

            No ešte oveľa viac, ako požiadavky a nátlak cudzích, ohrozuje naše národnoštátne záujmy nezodpovedné konanie slovenských politikov, ktorému chýbajú takmer všetky znaky politickej kultúry, spájanej  v civilizovanom a kultúrnom svete  s bezpodmienečnou oddanosťou tej spoločnosti, ktorá delegovala na politikov svoje právomoci. Čiže pri riadení štátu nejde a nemá ísť o vládnutie, ale o službu potrebám a záujmom vlastného národa.

            Ako príklad rýdzeho vlastenectva, osobnej odvahy, bezhraničnej obetavosti a statočnosti pri poskytovaní nezištnej pomoci vlastnému národu považujeme konanie generácie reprezentovanej Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom – zakladateľmi Slovenskej národnej rady  – verejne vyhlásenej v pamätnom meruôsom roku na Myjave.

            Z úcty a vďaky voči našim predchodcom, ktorí – vzápätí po konštituovaní tohto vrcholného slovenského národného orgánu – vyhlásili dňa 19. septembra 1948 na Myjave nezávislosť slovenského národa, žiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ako pokračovateľky SNR, aby bol tento akt 1. deklarácie našej nezávislosti slávnostne vyhlásený za štátny sviatok Slovenskej republiky.

Na Myjave,  19. septembra 2001

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň