nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti tzv. extrémizmu. Ten sa vo verejnom diskurze spájal výlučne s prívržencami tzv. slovenského nacionalizmu. Voči týmto občanom a ideám sa sformoval mediálny, štátny i legislatívny aparát. Boli sme svedkami mohutného propagandistického ťaženia, bezpečnostných záťahov, väzobných stíhaní ba i obrovských súdnych procesov za neraz malicherné príčiny.

V tieni tohto ťaženia, mimo pozornosti štátnych a bezpečnostných orgánov ostali iné, skutočné hrozby, ako napr. nelegálna migrácia, rastúca iredenta na juhu Slovensku, propagácia čechoslovakizmu, no najmä progresívno-liberálny extrémizmus. Pod kepienkom vzdelávacích aktivít a tzv. kritického myslenia sa aktivisti tretieho sektora netransparentne zmocnili formovania vzťahu mládeže k nášmu národu a štátu. S podporou, súhlasom alebo za nečinného prizerania sa štátnych orgánov prebieha táto indoktrinácia priamo na školách alebo cez sociálne siete. Štát rezignoval na vytváranie pozitívneho vzťahu k štátnosti a ponechal túto oblasť bez kontroly či regulácie. Takýto stav umožňuje indoktrinovať už mladých ľudí k zápornému vzťahu k štátnosti, falšovaniu dejín či nenávisť k súčasným politickým predstaviteľom.

Tragické udalosti posledných dní jasne ukázali, čo je hrozbou nielen pre stabilitu a bezpečnosť, ale dovolíme si povedať aj pre existenciu Slovenskej republiky ako takej.

Nebezpečie predstavujú sily, ktoré seba samých často označujú za „demokratickú opozíciu“. Ukázalo sa, že práve mítingy a dlhotrvajúca nenávistná rétorika súčasných opozičných strán napojených na oligarchické štruktúry sa stávajú doslova liahňou vrahov. Vytvorili živnú pôdu pre ľudí, u ktorých sa šírenie nenávisti nekončí na mítingu či v internetovej diskusii, ale ktorí nemajú problém vziať strelnú zbraň a namieriť ju na príslušníka vládneho tábora.

Na tomto stave majú značný podiel viny aj tzv. liberálne médiá vlastnené a riadené cudzím kapitálom.

Vyzývame preto vládu i poslancov, aby začali čím skôr konať a podobným útokom, ktoré môžu viesť až k občianskej vojne a rozvratu republiky, zabránili.

Naliehavo žiadame o urýchlené prijatie návrhu zákona o neziskových organizáciách (regulácia podľa vzoru USA), zákona na ochranu republiky a návrhu zákona o STVR, ktorým by sa ukončila súčasná jednostranná, dezinformačná, liberálna a vojnová propaganda RTVS. Len tak je možné zabezpečiť verejnoprávnosť a lojálnosť k štátu. Takisto sa nazdávame, že dozrel čas, aby si vláda vytvorila vlastný mediálny nástroj, najlepšie svoj denník, prostredníctvom ktorého by dokázala účinne komunikovať svoje postoje a čeliť útokom nepriateľských liberálnych médií. Napokon apelujeme aj na novelu zákona o Fonde na podporu umenia, aby mali k nemu prístup nielen tzv. liberálne skupiny, ale aj tí, ktorým ide o udržanie a podporu Slovenskej republiky.

Združenie slovenskej inteligencie

Ing. Branislav Čech, predseda

Aliancia národných síl

Dagmar Weissabelová, predsedníčka

21. 5. 2024

SÚVISIACE ČLÁNKY

6 KOMENTÁRE

  1. očividný negativizmus voči existencii slovenskej štátnosti a suverenite, agresívné rovracanie tradičných hodnôt najmä u strán ako je PS je podľa môjho názoru vysledkom ľahkovážnej spoluprace doterajších slovenských vlád s očividne ganksterským ideologickým a ekonomickým vpádom západných vulgárnych konzumných ideoloógií a monopolov, ktorých cieľom ako sa to zjavne ukazuje je ideologické a ekonomické zotročenie bezmocných, kultúra smrti, sexuálne balamútenie mládeže (zákony o umelom potrate, gender, ekolog. teror a pod). Všetko mi pripadá namierené proti životu bezmocných ľudí. EÚ založená ako inštitúcia pre vzajomne výhodnú hospodársku spolupracu sa zmenila na diktatúru a liaheň protiľudských zákonov, kde sa tvorcovia ako sa mi javí pretekajú v urovni zločinnosti až aký veľký zločin presadia zákonom, že im prejde. Podivná je aj lojalnosť oficiálnej cirkvi voči týmto výčinom. Nemôžem však prehliadnúť obetavé úsilie niektorých slovenských cirkevných hodnostárov, kňazov a aj laikov, ktorí sa hrdinsky postavili proti podriaďovaniu sa spoločnosti nezmyslom vrchnosti. Žiaľ sú v menšine, ale myslím si, že ich obetavosť prebudí väčšinu bezmocných ľudí. Nech nám Boh pomôže zbaviť sa nerestného spoločenského poriadku a vedomia i všeťkých ohrození dôstojného života ľudí na Slovensku.

  2. Ja naliehavo vyzývam vládu Slovenskej republiky, osobitne však ministra školstva SR, aby sa výučba spoločensko-vedných predmetov na našich školách všetkých stupňov svojím obsahom prevratne zmenila. Hriešne je v nej zanedbaná výchova k vlastenectvu, národnému povedomiu i k jeho ostatným absentujúcim hodnotám ako sú jazyk, história, kultúra,úcta, občianska statočnosť, slušnosť, zodpovednosť, pravda a iné. Tento deficit sa naplno prejavuje vo všetkých relevantných domácich i medzinárodných testoch a prieskumoch. Nedostatok národnej hrdosti napriek obrovským duchovným hodnotám národa sa prejavuje aj tým, že mládež odchádza zo Slovenska a genofond národa rapídne chudobnie a morálne upadá.

  3. Súhlasím v plnom rozsahu, koordinátor OZ PÁN OBČAN. Navrhujem,, ZMENU SPOLOČENSKÉHO SYSTÉMU, s PODIELOM OBČANA NA MOCI, v ,, štáte a verejnej správe „.
    VÍZIU MÁ PRIPRAVENÚ OZ PÁN OBČAN K VEREJNEJ DISKUSII, K KNIŽNÉMU VYDANIU, KTORÚ MÔŽEME PRESADZOVAŤ V SÚLADE S ÚSTAVOU SR cl.1, čl. 2, čl.32.

  4. Hlupákom kapitalizmus. Návrat do jeho lona je návratom do sveta vojen, násilia a zločinov. Neverili ste, však, vy čo ste cinkali a štrajkovali. Dnešok je vaše dielo!

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)