streda, 21 februára, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyZa prahom únosnosti a nová motivácia (Vyhlásenie účastníkov 14. plenárnej konferencie slovenskej...

Za prahom únosnosti a nová motivácia (Vyhlásenie účastníkov 14. plenárnej konferencie slovenskej inteligencie)

Skutočnosť, že 16. výročie dlhoočakávanej zmeny totalitného režimu na demokratický spoločenský systém – tzv. nežný prevrat – opäť nikto neoslavoval, je dostatočným dôkazom nespokojnosti občanov s ponovembrovým vývojom a jeho dôsledkami.

            Tí, ktorí sa neoprávnene zmocnili spoločného majetku už davy na námestiach nepotrebujú a oslavujú zväčša na svojich majetkoch v cudzine a tí, ktorí boli okradnutí, nemajú na oslavy žiaden dôvod.

            Vinou neschopnosti a voči cudzím požiadavkám servilnej ústretovosti súčasnej štátnej moci, je situácia prevažnej väčšiny občanov nášho štátu už dávno za hranicou únosnosti. Navyše zo slobodného subjektu medzinárodného práva sme sa opäť stali objektom experimentovania nebývalých rozmerov, ktorého dopady na život slovenského národa a jeho budúcnosť budú mať ďalekosiahle negatívne následky!

            Sluhovský komplex súčasných vládnucich predstaviteľov nášho štátu zašiel tak ďaleko, že sa už vôbec nezamýšľajú nad dôsledkami svojho konania na slovenských občanov, len aby sa zapáčili cudzine. Sústavne však bezohľadne likvidujú  sociálnu či zdravotnú odolnosť občanov na úkor ich dôstojného života a zdravia. Sústavné zdražovanie – už aj základných ľudských potrieb, akými sú napríklad bývanie a kúrenie – neúnosne zaťažuje nielen prevažnú väčšinu jednotlivcov, ale  spôsobuje aj úpadok a rozklad rodiny ako základu spoločnosti. Čoraz častejšie manželstvá nielen bez vlastného bytu, ale aj bez detí – sú priamou hrozbou našej národnej budúcnosti!

            Slovenská kultúra ako celok je v takom stave ohrozenia, v akom počas existencie slovenskej štátnosti ešte nikdy nebola! Slovenský jazyk – ako štátny jazyk slovenskej republiky – je ponižovaný na úroveň „predmestského slangu“ a nezadržateľne sa vytráca nielen zo slovenského juhu, ale aj z hlavného mesta Bratislavy. V úplnom rozklade a chaose je tiež urbanizmus našej metropoly, nehovoriac o stave architektúry na našom vidieku.

            To, čo sa v súčasnosti odohráva v najvyššom zákonodárnom orgáne Slovenskej republiky – najmä voľné preskupovanie politických subjektov, kupčenie s hlasmi a vzájomné vydieranie sa kolegov – nemožno v žiadnom prípade ani len prirovnať k pojmu – politická morálka najvyšších predstaviteľov štátu!

            Už viackrát sme v našich vyhláseniach označili konanie našich vrcholných predstaviteľov ako – vlastizradu. Trváme na tomto obvinení, lebo ho dokazuje skutočnosť, že táto vláda a jej rozhodnutia – najmä v slovenskom zdravotníctve  – nielen berú základné ľudské právo na dôstojnú starobu, ale – totálnym výpredajom celých strategických odvetví – berú tiež možnosť dôstojne sa uplatniť vo vlastnom štáte aj mladej slovenskej generácii.

            Priamym dôsledkom takejto politiky je sústavný nárast vysťahovalectva práve tej najambicióznejšej a najvzdelanejšej časti mladej slovenskej generácie, čo je strata, ktorú nemožno ničím nahradiť ani vyvážiť! Z viacerých hľadísk to pripomína vysídľovanie národa, aby uvoľnil miesto iným…

            Základné demokratické práva – akým je právo občanov slobodne vyjadrovať a verejne prezentovať svoje názory – nedodržiavajú už ani verejnoprávne masmédia, ktoré sú platené z našich peňazí. A tak namiesto plurality čoraz častejšie zaznievajú jednostranné informácie a hodnotenia na nerozoznanie podobné „vymývaniu mozgov“ za bývalého totalitného režimu.

            Úroveň komerčných, ale aj verejnoprávnych médií – najmä STV – sa v záujme čo najvyššieho zisku cieľavedome podieľa na postupnej animalizácii našej spoločnosti, čoho dôkazom je aj čoraz vyššia kriminalita v oblasti trestných činov vykonaných úchylným a zvrhlým spôsobom.

            Upozorňujeme občanov, aby si chránili svoje duševné zdravie a nesledovali úbohosti typu „Vyvolení či Big brothers“, ktoré znižujú ich kultúrnu a civilizačnú úroveň.

            Tento raz sa už neobraciame na vládnucich predstaviteľov nášho štátu, lebo nás presvedčili, že od nich nič pozitívne nemôžeme očakávať. Ešte horšia je skutočnosť, že v neprehľadnej situácii už dnes nevedno ani to – kto vlastne patrí k národným silám!

            Hlbokú nedôveru voči politickým predstaviteľom či nominantom strán a hnutí, ba priam odpor k ponúkaným tzv. osobnostiam, jasne dokázala aj účasť či skôr neúčasť slovenských voličov v nedávnych voľbách do VÚC.

            Jediným prirodzeným a konštruktívnym východiskom zo súčasného marazmu a riešením súčasnej kritickej situácie je radikálna výmena politických garnitúr a čo najskorší nástup mladej slovenskej generácie do verejného a politického života!

            Novou motiváciou mladej slovenskej generácie, ale aj novou motiváciou pre celú našu spoločnosť, nech sa stane predsavzatie – zbaviť sa strachu a naučiť sa žiť slobodne ako slobodný národ vo vlastnom štáte.

Nasledujúci rok  bude rokom parlamentných volieb. Pretože súčasný volebný zákon nám neumožňuje „vytrucovať si“ svojou neúčasťou nové voľby a iných – dôveryhodných a čestných kandidátov – musíme ísť všetci voliť! A keď už nie ideálnych kandidátov, tak aspoň to „najmenšie zlo“, aby sa nestalo, že vinou našej pasivity budú zvolení práve tí najhorší a pre našu spoločnosť najnevhodnejší poslanci.

Len zodpovedným, aktívnym a rozumným, sebavedomím, vytrvalým a cieľavedomým konaním pri riešení problémov našej spoločnosti, môžeme súčasný stav – za prahom únosnosti, zmeniť na budúci stav – pred prahom nových nádeji!

V Bratislave, 17. 12. 2005

Branislav Čech, Ing.

- Podporte nás -

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň