sobota, 20 apríla, 2024
spot_img

Za zdravé Slovensko

Vážené spoločenstvo ochrancov zdravia  slovenského  národa, dámy a páni…

                   Ako odborníci v  oblasti ľudského zdravia toho určite viete o  jeho stupňujúcom sa ohrození nepomerne viac ako ja. Mne však  stačili tri zasvätené  informácie  dôveryhodných  autorít,  aby tieto  tri  vstupy do môjho vedomia aj svedomia  vo mne vzbudili pocit vážneho  a nielen osobného ohrozenia .  Zároveň  aj –  zo základného inštinktu živej   hmoty , pudu sebazáchovy , prirodzene vyplývajúcu  – naliehavú  povinnosť   neodkladne  konať !

                   Prvou autoritou, bol prednosta chirurgickej onkológie , ktorý mi na otázku či sa darí zvládať počet pacientov postihnutých rakovinou  odpovedal –pribúdajú  zástupy! Druhou  bol primár  gastroenterológie  NOÚ, ktorý mi po vyšetrení oznámil  , že Slovensko je vo výskyte rakoviny hrubého čreva na prvom mieste na svete! Treťou autoritou  boli – z môjho laického  hľadiska  prinajmenšom  alarmujúce  – štatistiky  zdravotného  stavu slovenskej populácie.

                   Na tomto základe som 29.marca 2017 vypracoval  výzvu „Za  zdravé  Slovensko“ nazvanú „Iniciatíva zodpovednosti a nádeje“,ktorú  po konzultáciách s odborníkmi  Výbory  združení slovenskej inteligencie a Rada osobností  schválili   a poverili ma zverejniť  ju všade, kde budú ochotní vypočuť náš varovný hlas.

                   Ďakujem organizátorom tejto konferencie aj  Vám všetkým jej účastníkom, že ste nám túto možnosť poskytli.  Zároveň ďakujem  za to, že ste sa tejto iniciatívy ujali  práve vy , ktorí  ste  v  oblasti  zdravia najkompetentnejší, aj keď určite nie jediní zodpovední. Pretože  antické „Mens  sana  in corpore  sano“ platí aj dnes, s radosťou aj nádejou som prijal pozvanie na Vašu konferenciu.

                   Vedomostí  o  príčinách  rapídne  sa  zhoršujúceho  zdravotného  stavu  obyvateľstva nášho štátu aj vedeckých dôkazov  a  praktických skúseností  máme dostatok. Vieme už, čo hlavne a vieme  aj kto predovšetkým  otvoril tú povestnú  a  zlovestnú  tzv. Pandorinu skrinku  rôznych  ľudských  chorôb a nešťastí.  Našou čestnou ,výsostne  ľudskou  a  doslova život zachraňujúcou  povinnosťou je :  túto skrinku zla zatvoriť! A zabezpečiť  slovenskej  spoločnosti  taký  štandard  zdravia, aký je obvyklý vo vyspelých kultúrnych civilizovaných spoločenstvách, k akým bezpochyby patríme . Musíme to však dokázať nie iba slovami, ale skutkami.

                  Pretože zdravie a jeho ochrana sú  javom výsostne komplexným, vyžadujú si aj systémové riešenia. To znamená  koordinovanú, podľa spoločne  prijatých zásad centrálne riadenú spoluprácu všetkých zainteresovaných zložiek  .V podstate celej našej spoločnosti a štátu. Len vtedy môže byť naše spoločné  úsilie úspešné. Akékoľvek individuálne  izolované iniciatívy  by boli iba  –  „nosením vody v koši“…

                   Čaká  nás sústavný ,fakticky  nikdy nekončiaci  zápas proti presile, ktorý nemožno vyhrať definitívne. Možno  v ňom  však dočasne uspieť. Napríklad  zvýšením kvality  života jednej ľudskej generácie a vytvoriť tak základ aj príklad  pre generácie ďalšie. To rozhodne nie je málo!

                   Proti nám vyzývavo stojí  už  z rozprávok  známy –  tentoraz  však  vôbec  nie rozprávkový – „dvanásťhlavý“  a možno aj „stohlavý drak“. Čo  v odvekom  boji  s ním,  v boji „ na život a na smrť“, je pre nás ľudí najsmrtonosnejšie ? Zdanlivo paradoxne to  nie je –   sila  toho monštra ,ale –  naše ľudské slabosti! Predovšetkým  naša  ľudská  ľahostajnosť  , pohodlnosť, alibizmus, strach ,ale aj hlúposť ,  sebecká  neprajnosť a zloba spolu s bezohľadnou chamtivosťou, ktorej  vládne  – a  nie je to v dejinách po prvý raz- konzumnými  spoločenstvami priam zbožšťovaná  modla : zisk! Áno, abstraktná kategória „zisk“ je nadradená nad všetky hodnoty života a ľudskosti. Humánne aj kultúrne. Pritom  často ide o   – zisk za každú, čiže za akúkoľvek cenu. Aj za cenu ľudského zdravia, aj za cenu života a jeho dôstojnosti

                  Preto práve obnovenie  morálneho zdravia našej spoločnosti  zohrá v procese jej celkového ozdravenia  kľúčovú a možno aj rozhodujúcu úlohu .

                  Na našej strane sú pravda aj právo žiť zdravý ,  plnohodnotný  a ľudsky  dôstojný  život . Verím, že našim spoločným pričinením k nim  pribudnú aj  statočnosť, zodpovednosť, svedomitosť, solidarita a vytrvalosť. Najmä  však  múdrosť, ktorá povedie všetky naše kroky.

                  Vážení priatelia, ktorí ste sa rozhodli bojovať  za najvyššie hodnoty života  a ľudskosti! Prajme si navzájom  – dostatok najmä morálnych síl, aby sme dokázali  znova  vrátiť  nášmu životu kultúrnu  ľudskú tvár a nastoliť prirodzený a normálny  zdravotný stav našej spoločnosti  hodný starobylého kultúrneho a zároveň moderného národa. Zdravie vždy bolo prirodzenou a nevyhnutnou podmienkou  úspešného rastu a rozvoja ľudskej osobnosti aj každého  spoločenstva. To vedeli  a o to sa už na úsvite našej civilizácie snažili – a v mnohom aj uspeli a stali sa vzorom – súčasníci Hippokrata, na ktorého múdre  humánne zásady prisahajú lekári dodnes. Kiež sa to podarí aj nám!  Veď  ide aj o každého z nás, aj o naše deti a našu spoločnú – verme, že  perspektívnu – budúcnosť.

                  Pri jej zabezpečovaní  si pomáhajme vekmi overenou  skúsenosťou  ľudských dejín ,aj tých  písaných našou krvou, ktorá nám jednoznačne  radí:  Múdry svoje  zdravie , výživu , výchovu  a  bezpečnosť  nezveruje cudzím! Ani svoju zem, svoju  matku a jej zdroje . Ani svoje deti, svoj najvzácnejší  tvorivý  rozvojový potenciál, nevyháňa– navyše, po stáročiach zápasov z konečne už slobodnej vlasti – znova slúžiť cudzím, keď doma je práce „ako na kostole“! Aj pre dva slovenské národy. Napokon, akákoľvek  nesebestačnosť  a závislosť  či dokonca odkázanosť  znamená  vždy stratu slobody a nezriedka aj dôstojnosti .Pamätajme  na  to  pred  každým  našim  rozhodnutím!        

                  Verím, že  život , zdravieľudská dôstojnosť  a perspektíva  budúcnosti  sú dostatočne vysokými, navyše aj nenahraditeľnými  hodnotami  , aby sme za  ne  bojovali zo všetkých svojich síl a schopností!

                  V  mene tých hodnôt  Vám ďakujem za nádej . Práve ona , spolu  so  zodpovednosťou  nech  sa  stanú základom  novej   motivácie  pre celú  našu spoločnosť , ktorá ju v  súčasnosti  bytostne  –   priam osudovo  – potrebuje!

V Bratislave  10. mája 2017                                                            

Akad. mal.  Viliam Hornáček

                                                                                                                             predseda Združení slovenskej inteligencie

- Podporte nás -

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň