nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img

Zuzana Čaputová, Progresívne Slovensko a dezinformačné médiá držia jednoznačnú líniu s klimatickými alarmistami napriek tomu, že existujú oprávnené pochybnosti vedcov…

20. septembra 2023 vystúpila Zuzana Čaputová na Samite klimatických ambícií v New Yorku, ktorý mal byť podľa námestníčky generálneho tajomníka OSN Aminy Mohamedovej „príležitosťou pre prvých ťahúňov a vykonávateľov“, „aby nám povedali, ako reagujú na výzvu generálneho tajomníka „urýchliť“ opatrenia v oblasti klímy.“

Čaputová vo svojom príspevku uviedla, že Slovensko zníži do roku 2030 produkované emisie oproti roku 1990 až o 55 % a v nasledujúcich siedmich rokoch použije 5 % svojho HDP na dekarbonizáciu ekonomiky a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov.

Okrem iného dodala, že od prijatia Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 sme znásobili príspevok Slovenska do tzv. zeleného financovania takmer päťkrát a v rokoch 2024-2027 poskytne Slovensko ďalších 2,2 milióna eur. „Je to existenčná kríza, ktorú sme vytvorili a ktorú len my sami musíme vyriešiť.“

Zdroj: https://www.ncei.noaa.gov/access/paleo-search/

Vyššie uvedený graf zobrazuje rekonštruované údaje o priemernej svetovej teplote za posledných 500 000 rokov. Nespočetné výkyvy teplôt o viac ako 10 °C sa udiali skôr, ako mohol mať ľudský oxid uhličitý nejaký vplyv – konečný teplotný skok začal na konci poslednej doby ľadovej.

Zuzana Čaputová má samozrejme veľkú podporu od tzv. liberálnych médií.

Spravodajstvo bývalého hlavného prúdu, aj keď by malo byť nezávislé a uvádzať pohľad na problém z viacerých uhlov, takisto teóriu klimaalarmistov nespochybňuje a nezverejňuje oprávnené námietky mnohých vedcov. V SME, Aktuality, Denník N + v pár ďalších dezinformačných médiách sa to hmýri poplašnými správami o škodách vo svete spôsobených zmenou klímy, ktorú vraj vieme výrazne ovplyvniť ak zavedieme „účinné opatrenia“.

Všetko by to bolo v poriadku, ak by malo ísť len o ochranu životného prostredia, výsledky výskumov by jednoznačne preukazovali, že globálne otepľovanie je „väčšinou spôsobené ľudskou činnosťou“ a plánované opatrenia by mali prijateľný efekt… No nie je tomu tak.

Pozrime sa na výsledky výskumu vedcov, ktorí píšu o globálnom otepľovaní. Startitup jednom článku, ktorý chcel za nadmernú úmrtnosť Európanov v dôsledku zimy viniť Rusko uvádza: „Aj keď horúčavy dostávajú viac pozornosti, nízke teploty sú zvyčajne smrteľnejšie ako horúce…“. Cituje pritom analýzu uvedenú v časopise The Economist.

Smerodajnejšia je štúdia Globálne, regionálne a národné zaťaženie úmrtnosťou spojené s neoptimálnymi teplotami okolia od roku 2000 do roku 2019: trojstupňová modelovacia štúdia zverejnená v odbornom vedeckom časopise Lancet Planetary Health, ktorá zahŕňa úmrtia v dôsledku nadmerne horúcich, alebo studených podmienok zo 750 miest v 43 krajinách.

Tá zistila, že celosvetovo bolo 5 083 173 úmrtí spojených s neoptimálnymi teplotami za rok, čo predstavuje 9,43 % všetkých úmrtí. 8,52 % súviselo s chladom a 0,91 % súviselo s teplom. Úmrtnosť sa geograficky líšila. Zo všetkých nadmerných úmrtí sa 2 617 322 (51,49 %) vyskytlo v Ázii. Východná Európa mala najvyššiu nadmernú úmrtnosť súvisiacu s teplom a subsaharská Afrika mala najvyššiu nadmernú úmrtnosť súvisiacu s chladom. Od 2000 – 2003 do 2016 – 2019 sa globálny pomer nadmernej úmrtnosti v dôsledku chladu zmenil o –0,51 % a globálny pomer nadmernej úmrtnosti v dôsledku tepla sa zvýšil o 0,21 %, čo vedie k čistému zníženiu celkového pomeru.

Ďalšia štúdia Detekcia a prisudzovanie otepľovania zemského povrchu na severnej pologuli (1850 – 2018) z hľadiska ľudských a prírodných faktorov: Problémy s nedostatočnými údajmi zverejnená 28. augusta 2023, pod ktorou je podpísaných 37 vedcov je reakciou na hodnotiace správy Medzivládneho panela OSN pre zmenu klímy. V nej sa okrem iného uvádza:

Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) vo svojich posledných troch hodnotiacich správach (AR), t. j. IPCC AR4 (2007), IPCC AR5 (2013) a IPCC AR6 (2021), mnohé z našich poznatkov prehliadol. To znamená, že vysoko vplyvné tvrdenia IPCC v týchto správach, že dlhodobé globálne otepľovanie od 19. storočia bolo „väčšinou spôsobené ľudskou činnosťou“ a predovšetkým emisiami skleníkových plynov, boli vedecky predčasné a vedecká komunita ich bude musieť prehodnotiť.“

1. Zásadným problémom pre údaje o globálnej teplote súše zostáva skreslenie urbanizácie; 2. stále nie je jasné, ktoré (ak vôbec nejaké) z mnohých časových radov Celkového slnečného žiarenia (TSI) v literatúre sú presnými odhadmi minulých TSI; 3. Vedecká komunita ešte nie je schopná s istotou určiť, či otepľovanie od roku 1850 je väčšinou spôsobené ľudskou činnosťou, väčšinou prirodzené, alebo nejakou kombináciou.

IPCC

IPCC bol vytvorený v roku 1988 najmä vďaka úsiliu Mauricea Stronga, miliardára ,ropného magnáta a člena Rímskeho klubu, ktorý bol jedným z pôvodných klimaalarmistov. Strongovi sa v roku 1972 podarilo vytvoriť Environmentálny program OSN a pôsobil ako jeho prvý výkonný riaditeľ. Už v roku 1972 tvrdil, že do nezvratnej klimatickej katastrofy máme len 10 rokov!!! Strong bol následne zapletený do korupcie v rámci programu OSN Ropa za potraviny a odstúpil zo svojich pozícií v OSN.

Ako pobočka Organizácie Spojených národov bol IPCC založený s cieľom nájsť „vedecké, technické a sociálno-ekonomické dôkazy o ľudskej činnosti ovplyvňujúcej klímu“. IPCC vyjadril presvedčenie, že rastúca svetová populácia povedie k eskalácii produkcie skleníkových plynov, čo priamo a nepriamo povedie ku globálnemu otepľovaniu.

V roku 2010 amsterdamská InterAcademy Council (IAC), vedecký orgán zložený z vedúcich národných vedeckých akadémií po celom svete odhalila nedostatky v procese vzájomného hodnotenia IPCC a ďalšie procedurálne problémy, na ktoré už dlho poukazovali skeptici v oblasti globálneho otepľovania.

Podrobne tu:

https://archive.ipcc.ch/pdf/IAC_report/IAC%20Report.pdf

Nezávislá nadácia Climate Intelligence (CLINTEL), ktorá pôsobí v oblasti klimatických zmien a klimatickej politiky vo svojej analýze z roku 2023 takisto uvádza, že napriek prísľubu reformovať sa, vykazuje IPCC a jeho najnovšia hodnotiaca správa z marca 2023 vážne chyby:

IPCC skrýva pozitívne správy týkajúce sa strát spôsobených katastrofami a úmrtiami súvisiacich s klímou

IPCC nesprávne tvrdil, že odhad klimatickej citlivosti je nad 2,5 °C; je pravdepodobnejšie pod 2 °C

IPCC zavádza tvorcov politiky tým, že sa zameriava na nepravdepodobný najhorší scenár emisií

Chyby v hodnotiacej správe AR6 sú ešte väčšie ako tie, ktoré viedli k preskúmaniu IAC v roku 2010. Tlačová správa.

Celá analýza tu.

Ďalším dôvodom na zamyslenie nad fungovaním IPCC môže byť list podpísaný viac ako 50 poprednými členmi Americkej meteorologickej spoločnosti, ktorý varoval pred politikou podporovanou environmentálnymi nátlakovými skupinami už v začiatkoch fungovania:

„Politické iniciatívy vychádzajú z vysoko neistých vedeckých teórií. Vychádzajú z nepodloženého predpokladu, že katastrofické globálne otepľovanie vyplýva zo spaľovania fosílnych palív a vyžaduje si okamžitú akciu. Nesúhlasíme.“

Tí, ktorí list podpísali, predstavujú prevažnú väčšinu vedcov v oblasti klimatických zmien v Spojených štátoch. McMichael a Haines citujú hodnotiacu správu Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) z roku 1995, o ktorej sa všeobecne verí, že „dokázala“, že zmena klímy nastala ľudskou činnosťou. Pôvodný návrh dokumentu to však nehovoril. Stalo sa to, že skupina politikov zmenila závery vedcov. To viedlo Dr. Fredericka Seitza, bývalého šéfa Národnej akadémie vied Spojených štátov amerických, k napísaniu:

Za viac ako 60 rokov ako člen americkej vedeckej komunity, vrátane služby prezidenta Národnej akadémie vied a Americkej fyzikálnej spoločnosti, som nikdy nebol svedkom znepokojujúcejšej korupcie v procese vzájomného hodnotenia, ako sú udalosti, ktoré viedli k tejto správe IPCC.

Seitz F. Veľký podvod pri globálnom varovaní. Wall Street Journal 1996, 12. júna; sekcia A:16 (stĺpec 3)

O postoji vedcov k tejto téme kolujú dezinformácie. Tvrdí sa, že 97 % z nich súhlasí, že globálne otepľovanie je spôsobené „väčšinou ľudskou činnosťou“, zatiaľ čo iba 3 % z nich nesúhlasí. Toto tvrdenie je lož, ktorá je celkom dobre preukázaná v tomto článku, v ktorom  autor na záver konštatuje: Niekto by sa mohol opýtať, prečo je 97 % dôležitých. Možno je to preto, že 97 % má marketingovú hodnotu. Znie to presne a hovorí, že len 3 % nesúhlasia. Z toho vyplýva, že ten malý počet tých, ktorí nesúhlasia, musí byť mimo hlavného prúdu: blázni, chronickí odporcovia alebo hlupáci priemyslu fosílnych palív. Často sú popisovaní ako „malá menšina“. No nebolo by také ľahké zľaviť z nesúhlasu, ak by bolo to číslo 10 alebo 15 percent.

Ešte novšia štúdia z roku 2022 potvrdila, že 97 % konsenzus vedcov o globálnom otepľovaní zapríčinenom väčšinou ľudskou činnosťou je hoaxom.

Ukážka toho, aký rozdiel môže byť v predkladaní dôkazov o nebezpečenstve „klimatickej krízy“. Mimochodom, medzi M. Mannom a T. Ballom prebiehal aj súdny proces, ktorý T. Ball napokon vyhral.

Informácií, ktoré by mali uvažujúcich prinútiť zamyslieť sa ako to v skutočnosti je so zelenou agendou je ale ďaleko viac. Verím, že MŽP pod novým vedením bude vyhodnocovať informácie objektívne. Najväčšia podpora zelenej agendy zo strany Progresívneho Slovenska by mala byť zdvihnutým prstom, keďže spolu s ich dezinformačnými médiami a politickými mimovládkami s miliónovými finančnými príspevkami zatiaľ presadzovali len záujmy cudzích štátov, alebo plnili svoje vrecká.

Vrcholom pokrytectva pri týchto bojovníkoch za záchranu planéty je skutočnosť, že namiesto mierových uprednostňujú vojenské riešenia konfliktov s následkom státisícov ľudských obetí a pretvorenia krajiny na spúšť.

SÚVISIACE ČLÁNKY

1 KOMENTÁR

  1. Uz cca 12000 rokov sa otepluje…najprv po globalnej zmene..posune polov tak rychlo..ze voda stupla v oceanoch o vyse 100m za cca 3000 rokov..potom voda stupala oteplovalo sa pomalsie…len 9m za cca 9000 rokov.Momentalne cca 30 rokov je oteplovanie zas ovela rychlejsie..sme v pol precesneho cyklu…v case velkych zmien… https://www.academia.edu/39286739/Water_ice_and_temperature_changes_since_16000_years_ago moj clanok..

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)