sobota, 20 júla, 2024
spot_img
ÚvodNezaradenéAko sa cielene priblížiť k pravde?

Ako sa cielene priblížiť k pravde?

Dnes 15. októbra bol v SME nadpis:Spor Matoviča a Sulíka už zasahuje do chodu vlády. Spôsobilo to Sulíkovo slovíčko tliachanie.  Rukolapné tvrdenie toho, prečo by sme mali vedcov počúvať. 


Alebo inak, dôležitá je miera nášho poznania; môže doslova rozhodovať nielen o našej prosperite, ale aj o našom prežití. Človek nechce pochopiť iba fungovanie prírody. Ekonómom ide o to, aby čo najhlbšie pochopili ako funguje ekonomika. Ako inú vedu tak ani ekonomickú vedu nezaujíma, či v ňu veríme.  Aj ekonomická veda je najlepší spôsob, ako sa cielene čo najviac priblížiť k fungovaniu reality, k pravde. Poviem to aj prirovnaním – tak ako je cieľom lekárskych vied vyliečiť chorých a zachovať zdravie zdravých, tak to musí robiť aj ekonómia  s pacientom, ktorý sa volá ekonomika.


To si žiada matematiku, modelovanie. Ide o to, aby sme sa modelovaním dostatočne priblížili k realite z každého takého hľadiska, ktoré je dôležité vzhľadom na náš cieľ; pritom však všetky vzťahy, ktoré sú podradné z hľadiska súčasného cieľa, možno zanedbať. Model sa nemôže v každom ohľade podobať realite. To sa deje ako v ekonómii, tak aj v prírodných vedách. Napríklad Archimedes využil vlastnosti paraboly aj pri stavbe katapultov, pretože dráha hodeného kameňa je približne parabola. Č je v ekonómii dôležité je to, že konštrukcia zodpovedajúceho modelu nás privedie k hlbšiemu pochopeniu skúmaných ekonomických javov (ako závisí deficit štátneho rozpočtu od zmeny výmery pôdy na pestovanie cukrovky) tým, že núti človeka logicky domyslieť všetky možnosti,jasne definovať používané pojmy, zobrať do úvahy všetky činitele a nájsť medzi nimi tie, ktoré sú rozhodujúce.


Aby to čitateľ jasnejšie videl, pozrime si situáciu, ktorá vznikla pri koronavíruse. Aj jemu príslušná ekonomická politika musí byť založená na ekonomickej vede, na jej poznatkoch, na jej nástrojoch, a to input/output analýze, či ekonometrii. I/O tabuľku zostavujeme, ako aj iné krajiny EÚ, podľa metodiky Eurostatu. Prvý kvadrant našej reálnej I/O tabuľky obsahuje 59 odvetví s údajmi o tokoch medzi odvetviami; teda je pomerne veľká. Má aj kvadrant II a kvadrant III, kde sú ďalšie ekonomické veličiny. Jej podstatu, význam a zmysel čitateľovi ukážem na fiktívnej ekonomike. Má 3 odvetvia. Prvé odvetvie pestuje pivovarnícky jačmeň a to 400 ton, priemysel vyrába autá a to 400 ks a nakoniec služby poskytujú nocľahy celkovo 100 nocí. Každé odvetvie zamestnáva aj prácu, a v riadku práca vidíme počty. Avšak každé odvetvie má iné profesie. Ich označenia a počty sú uvedené v ďalších riadkoch.

 Inputy / outputy Poľnohospodárstvo priemysel služby Finálna spotreba output
 poľnohospodárstvo801600160400
 priemysel404020300400
 služby0401050100
 práca601008010250
 P125
 P235
 P330
 P438
 P532
 P630
 P750


Vidíme, že poľnohospodárstvo (pivovarnícky jačmeň) dodalo výrobu sebe (80 jednotiek), priemyslu (160 jednotiek) a službám nedodalo (hodnota je nula). Do finálnej spotreby dodalo 160 jednotiek a jeho output spolu bol 400 jednotiek, ton jačmeňa. Analogicky ostatné odvetvia. Teda môžeme napísať, že output poľnohospodárstva =f(80,40,0,60). Nepoznáme funkciu f. Leontiev, nositeľ Nobelovej ceny, ju  navrhol, a to pomocou  technických koeficientov. V. V.  Leontiev odvodil na výpočet možnej, zmenenej produkcie,  tento matematický vzťah:X = (I – A)-1Y, kdeY je finálny dopyt, ktorý žiada output ekonomiky X, teda vektor veľkostí ponuky podľa odvetví.Vedecky môžeme preskúmať čo sa stane v ekonomike ak sa zmenia hodnoty napríklad vektora Y, konečnej spotreby, finálneho dopytu. Tento model som obohatil tak, aby sa dali skúmať zmeny v ekonomike, a to aj vzhľadom na pracovnú silu, keďže prehľad o nej vo východiskovom období máme v rozšírenej I/O tabuľke. Počas koronavírusu boli dotknuté rôzne profesie v rôznych odvetviach, o čom politici hovorili viackrát (tliachali).


Ukážme si konkrétne nejaké riešenie. Zrealizoval som výpočty potrieb práce, profesií v dvoch variantoch, ak sa vo variante 1 bude uvažovať takáto skladba finálnej spotreby 160, 310, 50 a variant 2 bude mať hodnoty 170, 300, 50. Pozrite si zmeny v potrebách práce.Pre variant 1 z modelu vypočítame takéto počty jednotlivých profesií: p1 = 25,83, p2 = 36,16, p3 =30,91, p4 = 39,15, p5 = 32,97, p6 = 30,40 a p 7 = 50,67 a spolu je to 245 pracovníkov.Pre variant 2 je to p1 = 25,38, p2 = 35,53, p3 =30,11, p4 = 38,14, p5 = 32,12, p6 = 30,05 a p 7 = 50,08 a spolu je to 242,5 pracovníka. Máme číselnú predstavu zmien (nie tliachanie) v potrebe pracovných síl ekonomiky. Celková produkcia podľa odvetví by v prvom variante bola 406,04; 412,08 a 101,34. V druhom variante by bola 413,26; 401,51 a 100,17. Čiže máme jednoznačnú informáciu skutočne o principiálnych zmenách v ekonomike, a to na báze interdependencií, ktoré sú v ekonomike. A hlavne je zabezpečená rovnováha v ekonomike.


I/O tabuľka  dokazuje naše najhlbšie pochopenie ekonomického sveta. Dnes však hlas ekonómov vedcov oslabol.  Veda, ako je známe, si nejaký čas môže byť neistá. Môže sa mýliť a je len taká dobrá, ako sú dobrí ľudia, ktorí ju robia. Ale, bohužiaľ, s ekonómiou je to aj tak, že ak sú zlí politici, zlá je ekonomika. Prax dokazuje, že veda si nájde najsprávnejší smer. Mali by to urobiť aj politici, hľadať ho. Realita nás totiž dobehne bez ohľadu na to, ako veľmi zatvárame oči. Ekonomická veda aj v čase krízy (ako sme videli vyššie)  má schopnosť  ponúknuť odpovede.  Úspech záleží iba od dvoch vecí: 1)ochota politikov počúvať vedcov, aj keď hovoria nepríjemné veci, ktorú sú okolo nás. Ak nebudeme počúvať, realita nás dobehne. 2) druhým faktom je, aby sme v SR dokázali vytvoriť (možno aj udržať) skupinu ľudí, ktorí dokážu prinášať nové poznanie.


Vážený čitateľ, nositeľ Nobelovej ceny G. Myrdal, ako výkonný riaditeľ EHK, presadil reálnu realizáciu komparácie krajín regiónu EHK na báze klasického Leontievovho modelu. Bo by som rád, keby ekonomická analýza stavu ekonomiky v SR aj v súčasnej tvorbe hospodárskej politiky sa realizovala pomocou ekonometrických metód a konkrétne I/O tabuľkou, keďže ju zostavujeme podľa metodiky Eurostatu.

Musíme aspoň čiastočne odhaliť záhadu ekonomiky a určiť jej vlastnosti, ale hlavne vylúčiť vplyv boháčov a bankového sektoraMusíme sa cielene priblížiť k ekonomickej pravde. I/O tabuľka nám jasne ukázala, že nepotrebujme tliachaniny.


Prof. J. Husár

Bratislava 15/10/2020

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň