streda, 17 apríla, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyCHARTA VZÁJOMNEJ POMOCI A SPOLUPRÁCE

CHARTA VZÁJOMNEJ POMOCI A SPOLUPRÁCE

Dohoda národných síl

Plne podporujeme MANIFEST NÁRODNÝCH SÍL – Svorne za spoločným cieľom! – a hlásime sa k jeho obsahu s vedomím nezastupiteľnej zodpovednosti národných síl za osud slovenského národa.

         Za hlavnú zásadu politickej kultúry všetkých, ktorí sa hlásia a patria k národným silám v slovenskej spoločnosti považujeme – bezpodmienečné podriadenie osobných a úzko skupinových záujmov záujmom celku slovenského národa a jeho štátu – Slovenskej republike.

         Táto zásada vylučuje akékoľvek vzájomné napádanie sa jednotlivých subjektov národných síl, najmä pred verejnosťou a zaväzuje všetkých účastníkov tejto charty k príkladnému správaniu sa v duchu vzájomnej úcty a rešpektovania práva na vlastný názor. V tvorivej diskusii  rozhoduje dôkaz a argument. Metódy nátlaku z pozície sily sú neprípustné. V sporných otázkach rozhoduje hlasovanie prítomných prostou väčšinou – a väčšinový názor sa presadzuje výhradne spoločne.

         Za hlavnú formu vzájomnej komunikácie považujeme – priateľský konštruktívny dialóg, ktorého zmyslom je nájsť a presadzovať optimálne východiská pri riešení problémov slovenskej spoločnosti na všetkých úrovniach domáceho aj medzinárodného života. Jeho znakmi sú – vysoká odborná úroveň a náročnosť, konštruktívna kritičnosť a individuálna aj spoločná tvorivosť všetkých zainteresovaných.  Pasivitu vo všetkých jej formách považujeme za škodlivú našim zámerom.

         Pridelené úlohy a termíny ich realizácie sa považujú za záväzné a ich splnenie je vecou prirodzenej snahy  a dobrej vôle pomôcť správnej a spravodlivej veci spoločného záujmu.

         Priamosť, otvorenosť a ochota pri vzájomnom požadovaní aj poskytovaní si pomoci pri spoločných úlohách je samozrejmosťou.

         Túto chartu dobrej vôle, vzájomnej spolupráce a pomoci podpisujeme s úprimnou vierou, že iba vlastným príkladom spoločného koncepčného a koordinovaného postupu a spoločným vystupovaním pred verejnosťou získame žiadúcu a potrebnú spoločenskú autoritu, aby sme dokázali presvedčiť slovenskú verejnosť o nevyhnutnosti aktivizácie a spolupráce všetkých národných síl doma i v zahraničí a spoločne tak usmernili náš národný a štátny život v duchu pravdivého a správneho odkazu slovenských dejín a všetkých pozitívnych hodnôt nášho národného dedičstva.

         Dodržiavanie ustanovení tejto charty považujeme za najvyššiu vec svojej cti a svedomia, čo dobrovoľne potvrdzujeme.

Bratislava, 16. 8. 2001

- Podporte nás -

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň