štvrtok, 18 apríla, 2024
spot_img
ÚvodNa zamyslenieDlhodobo zabudnutý kút Slovenska

Dlhodobo zabudnutý kút Slovenska

Do redakcie Združenia slovenskej inteligencie nám prišla žiadosť – list, ktorý v plnom znení zverejňujeme. Nie je nám tento stav ľahostajný a veríme, že kompetentní sa tohto problému ujmú tak, ako aj ostatných žiadostí obyčajných občanov a občianskych združení Slovenskej republiky.

redakcia ZSI


Vážení predstavitelia Združenia slovenskej inteligencie,
na margo vašej správy o aktuálnom stave južnej časti Slovenska, dovoľte mi priblížiť na základe priloženého dokumentu, v akom žalostnom stave sa pre dlhodobý nezáujem krajských a celoštátnych orgánov nachádza náš podjavorinsko-podbradliansky kraj. Zároveň prikladám aj list, ktorý sme v tejto veci nedávno zaslali 50 osobnostiam verejného a politického života, ako aj našim europoslancom, ale doterajší výsledok, žiaľ, je takmer nulový. Prosíme pomôžte nám! Náš kraj odumiera!

S pozdravom a vďakou, Ján Gálik

…..

Vážení poslanci Európskeho parlamentu,

v  tomto čase zvýšeného záujmu o slovenskú regionálnu problematiku, dovoľte nám priblížiť skutočnosť, že na Slovensku, ktoré zastupujete v EU,  odumiera kraj pod Javorinou a Bradlom a v dôsledku  nezáujmu kompetentných krajských a celoštátnych orgánov smeruje k neodvratnému úpadku demografickému, sociálnoekonomickému i kultúrnemu. A čo je ešte horšie smeruje k úpadku bez ochoty sprehľadniť túto skutočnosť, a tým aj s prispením fondov EÚ určených na vyrovnávanie  regionálnych rozdielov, tento  stav riešiť.

      S touto trpkou skutočnosťou, ako vyplýva z priloženého dokumentu,  už dlhší čas zápasili viacerí tunajší rodáci. Žiaľ, zostali sme už len dvaja viac ako 80 – roční páni a s vypätím ostávajúcich síl sa snažíme zdokumentovať túto smutnú skutočnosť a prostredníctvom  tunajšieho regionálneho týždenníka v širších súvislostiach ju opätovne pripomenúť súčasným politikom a verejným činiteľom.

      Zároveň musíme konštatovať, že ide o problém dlhodobý. Jeho korene súvisia so starším útlakom nášho národno-uvedomelého hurbanovsko-štefánikovského  kraja, s pokračujúcimi politickými procesmi po druhej svetovej vojne, s novšou odvetou za podporou Dubčekovej jari, ale aj s ponovembrovým vytunelovaním tunajších nosných fabrík  a napokon s tridsaťročnou neochotou všetkých vládnych a krajských orgánov túto situáciu riešiť.   

       Špecifickou črtou nášho regiónu, okrem kopaničiarskeho osídlenia, je jeho poloha na pomedzí trenčianskej a trnavskej aglomerácie, ako aj blízkosť susednej Moravy. A táto skutočnosť bez adekvátneho riešenia viacerých životne dôležitých otázok, ktoré trápia tunajšie obyvateľstvo, spôsobuje masívny odliv najmä mladých vzdelaných ľudí, a tým vymieranie a odumieranie nášho regiónu. Navyše táto situácia vyhovuje celému nášmu okoliu, ktoré aj vďaka nej rýchlo napreduje, a preto ju nikto na krajskej ani celoslovenskej úrovni nerieši. Nehovoriac, že  kontraproduktívne pri takomto odlive obyvateľstva pôsobí sledovanie tzv. miery nezamestnanosti, ktorá sa paradoxne odlivom obyvateľstva v našom regióne neustále vylepšuje, a tým náš kraj smeruje k definitívnemu úpadku. 

     Najsmutnejšia na tomto stave  je skutočnosť, že takémuto osudu musí čeliť kraj, ktorý viackrát v minulosti priniesol mimoriadne obete na oltár  národa i Slovenska. A za tohto stavu sú potomkovia Hurbanových bojovníkov a Štefánikových legionárov, ktorých bolo preukázateľne najviac z celého Slovenska, odkázaní iba prizerať sa ako na prosperujúcom Slovensku a jeho obzvlášť vyspelej západnej časti odumiera tunajší región a podľa najnovších štatistík, smeruje k neodvratnému a dokonca akcelerujúcemu demografickému, sociálno-ekonomickému a kultúrnemu úpadku.

       Vážení poslanci Európskeho parlamentu,

Slovensko a jeho predstavitelia neboli za posledných tridsať rokov ochotní spoznať problémy tunajšieho ľudu, nieto ešte ich riešiť. A preto nám  dovoľte vysloviť nádej, že práve  Vy, ktorí nesiete štafetu  Milana Rastislava Štefánika, Štefana Osuského, Jána Papánka, Ivana Krnu, ale aj Štefánikovej podporovateľky  Louise Weissovej, ktorej meno nesie budova Európskeho parlamentu, pomôžete nášmu podjavorinsko-podbradlianskemu kraju pri zviditeľnení a tým aj náprave historických krívd, a v duchu uznávaných celoeurópskych hodnôt, založených  na vyrovnávaní regionálnych rozdielov, pomôžete pri znovu oživení nášho kraja.  

       No a s touto záverečnou prosbou a dokumentom v prílohe  si vás ešte raz dovoľujeme s vďakou  osloviť.

         Mgr. Peter Pavel Uhlík, čestný predseda                 Ján Gálik, regionálny historik

         Spoločnosti MRŠ Brezová pod Bradlom                       a publicista, Myjava

Brezová p. B a Myjava, dňa 20. októbra 2022

O tomto sa upovedomujú:

Monika Beňová (monika.benova@europarl.europa.sk)

Vladimír Bilčík (vladimir.bilcik@europarl.europa.sk)

Miroslav Číž (miroslav.ciz@europarl.europa.sk)

Lucia Ďuriš Nicholsonová (lucia.durisnicholsonova@europarl.europa.sk)

Róbert Hajšel (robert.haisel@europarl.europa.sk)

Martin Hojsík (martin.hojsik@europarl.europa.sk)

Eugen Jurzyca (eugen.jurzyca@europarl.europa.sk)

Miriam Lexmann (miriam.lexmann@europarl.europa.sk)

Peter Pollák (peter.pollak@europarl.europa.sk)

Miroslav Radačovský (miroslav.radacovsky@europarl.europa.sk)

Michal Šimečka (michal.simecka@europarl.europa.sk)

Ivan Štefanec (ivan.stefanec@europarl.europa.sk)

Milan Uhrík (milan.uhrik@europarl.europa.sk)

Michal Wiezik (michal.wiezik@europarl.europa.sk)

Na vedomie:

Eduard Heger, predseda vlády SR (premier@vlada.gov.sk)

Ladislav Miko, vedúci zastúpenia EK na Slovensku

Jaroslav Baška, predseda TSK (predseda@tsk.sk)


Vážení predstavitelia verejného a politického života Slovenska!

      V  tomto volebnom čase zvýšeného záujmu o regionálnu problematiku, dovoľte nám priblížiť smutnú skutočnosť, že náš hurbanovsko-štefánikovský kraj pod Javorinou a Bradlom, v dôsledku dlhodobej nepriazni osudu, ale aj  nezáujmu kompetentných krajských a celoštátnych orgánov, ocitol sa doslova nad priepasťou. Dnes bez záchrany smeruje k neodvratnému demografickému, sociálnoekonomickému a kultúrnemu úpadku.

       S touto trpkou skutočnosťou donedávna zápasili aj ďalší rodáci a podporovatelia nášho regiónu. Žiaľ, zostali sme už len dvaja viac ako 80 – roční páni a s vypätím ostávajúcich síl sa snažíme zdokumentovať a odovzdať „posolstvo“ prostredníctvom regionálneho týždenníka „Kopaničiar expres“ nielen súčasným politikom, ale aj ich nasledovníkom.

     Takto vytvorený dokument, ktorý vám posielame, týka sa aj širšej nadregionálnej problematiky, súvisiacej s faktom, že napríklad prosperujúca Bratislava, Považie a často ani Slovensko, nedoceňujú  historické zásluhy nášho kopaničiarskeho regiónu pod Javorinou i Bradlom. Ba nie sú solidárni ani pri náprave historických krívd, ktoré tunajší kraj ako národný  pilier neraz utrpel.

      No a s týmto vedomím i dokumentom v prílohe a prosbou o pomoc, si vás ešte raz dovoľujeme s vďakou  osloviť.

         Mgr. Peter Pavel Uhlík, čestný predseda                    Ján Gálik, regionálny historik

         Spoločnosti MRŠ Brezová pod Bradlom                    a publicista, Myjava

Brezová p. B a Myjava, dňa 12. októbra 2022

Na vedomie:

Mgr. Zuzana Čaputová, prezidentka SR,                                  Mgr. Boris Kollár, predseda NR SR,

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., dekan STÚ,                               PhDr.  Anton Baláž, spisovateľ,

Ing. Jozef Banáš, spisovateľ a publicista,                                 PharmDr. Leopold Barszcz, primátor Stará Turá,

Doc. Ing. Miroslav Beblavý,, PhD., ekonóm,                           Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, exminister školstva SR,

PhDr. Vojtech Čelko, historik a predseda S-MRŠ v ČR,          Profesor, PaedDr. Ján Danek, VŠ pedagóg,

JUDr. Andrej Danko, predseda SNS,                                          Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc., expremiér SR,

Mgr. Ivan Eľko, gen. biskup Ev. cirkvi a. v.,                                Doc. JUDr. Róbert Fico, preds. strany SMER – SD,

JUDr. Marián Gešper, predseda MS,                                        Ing. Ján Hiolčík, CSc., exminister hospodárstva SR,

Mgr. Ján Hroboň, biskup ZD Ev. cirkvi a. v.,                              Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. historik, pedagóg

Mgr. Vladimír Jancura, CSc., novinár a publicista,                  Ing.  Ján Juráš, kult. manažér, preds. S -M. Rázusa,

PhDr. Pavol Kanis, CSc., historik a publicista,                           MUDr. Viliam Klimáček,  multikulturalista,

PhDr. Ružena Kormošová, PhD., pedagóg. a publicistka,       Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. dôchodca,

Mgr. Peter Kralčák, PhD., riaditeľ VHA,                                    Ing. Jaroslav Kubečka, exminister hosp. SR,

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. vedecký pracovník,                    Mgr. Art. Alžbeta Lukáčová, PhD., dramaturgička,

Mgr. Ľuboš Machaj, riaditeľ RTVS,                                            PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. riaditeľ HÚ SAV,

Ing. Svetozár Naďovič, generál v. v.                                           Branislav Neumair, podnikateľ, podpr. S-MRŠ,

Ing. Peter Novotňák, gen. v .v., predseda S-MRŠ,                   Mgr. Ivan Osuský, emerit. biskup, ZD Ev. cirkvi a. v.

Prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU.                              Mgr. Branislav Panis, gen. riaditeľ SNM,

PhDr. Miroslav Pekník, PhD.  Ústav politológie SAV,               Ing. Peter Pellegriny, predseda strany HLAS,

Mgr. Alena Petráková, riaditeľka Múzea SNR,                          Mgr. Art. Juraj Sarvaš, herec a VŠ pedagóg,

Ing. Pavol Sečkár, PhD., predseda SZPB,                                    Doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, PhD., dôchodca

Ing. Pavol Šesták, predseda Nadácie MRŠ,                               JUDr. Maroš Ševčovič, PhD., podpredseda EK.

Ing. Ján Tatara, čestný predseda S-MRŠ,                                   PhDr. Peter Weiss, politológ a VŠ pedagóg.


- Podporte nás -
Externý Autor
Externý Autor
Externí prispievatelia.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň