sobota, 25 mája, 2024
spot_img
ÚvodNezaradenéList Putinovi a Trumpovi

List Putinovi a Trumpovi

článok uverejnený v časopise Zem&Vek 3.11.2020 autor: Ján Lakota

V súvislosti s plošným testovaním, ktoré sa uskutočnilo počas víkendu na Slovensku, bol opis aktuálnej situácie zaslaný prezidentom: Putinovi a Trumpovi.

Pane,

dovoľte mi, aby som vás oslovil v nasledujúcej veci. Počas soboty a nedele 31.10. a 01.11.2020 a tiež neoficiálne 29.10. a 30.10., sa uskutočnilo, v Slovenskej republike, veľké lekárske antigénové testovanie na koronavírus (COVID-19). Vek účastníkov zahŕňal deti od 10 rokov a dospelých do 65 rokov. Oficiálne boli testované 3 milióny ľudí. Ide o bezprecedentný počet ľudí v histórii ľudstva, ktorí boli klinicky testovaní za tak krátky čas.

Podľa oficiálnych vládnych a štátnych vyhlásení bolo toto testovanie vykonané dobrovoľne, na základe slobodnej vôle jednotlivca. Na účasť ľudí na testovaní bol však vyvíjaný obrovský tlak zo strany vládnych úradníkov. Zahŕňalo to tlačové vyhlásenia, televízne a rozhlasové vysielanie, oficiálne vyhlásenia na facebooku atď. Možno ich ľahko sledovať v dátových archívoch. V prípade nezúčastnenia sa by ľudia stratili štandardnú lekársku starostlivosť, prišli o prácu (okamžite boli nezamestnaní), deti mladšie ako 10 rokov nesmeli vstupovať do školy alebo škôlky, ak ich rodičia neboli testovaní, ľudia, ktorí neboli testovaní, musia zostať doma ( „domáce väzenie“), vstup do obchodov (okrem do obchodov s potravinami) je povolený iba s osvedčením o negatívnom teste.

To je neprijateľné, porušuje to pravidlá klinického testovania. Všetky protesty a iné názory boli ignorované. Okrem toho boli prijaté nové vyhlášky a pravidlá, ktoré ústavu ignorujú (alebo sú proti). Hlavný hygienik dostal právomoci, ktoré sú nad prezidentskými. Tento (trestný) čin a správanie porušuje základné ľudské práva, etické pravidlá, pravidlá klinického testovania, Norimberský kódex z roku 1947 a medzinárodné ľudské zákony. Veľmi sa podobá na nacistické zločiny počas druhej svetovej vojny. Za túto situáciu je plne zodpovední predseda vlády, celá vláda (hlavne minister obrany, minister vnútra, minister zdravotníctva, minister sociálnych vecí), celé „krízové ​​zhromaždenie“, prezident Slovenskej republiky, šéf hygieny a poslanci parlamentu.

MUDr. Ján Lakota, CSc., bývalý primár Národného onkologického ústavu, podpredseda Etickej komisie OÚSA

Sir,

Let me approach you in the following matter: During the days 31.10. (Saturday) and 01.11.2020 (Sunday), (unofficially 29.10. and 30.10. too) a large medical testing for the coronavirus (COVID-19) antigen has been performed in Slovak republic. The age of participants included children from 10 years age to adults 65 years age. Above this age the tests were available too. Officially 3 million people were tested. This is an unprecedent number of people in the history of mankind who were clinically tested in such a short time. According the official government and state statements this medical testing was performed voluntary based of the free will of the individual. However, tremendous pressure from the government officials was used on the people to participate in the testing. It included the press statements, TV and radio broadcasting, official facebook statements, etc. One can easily follow in the data archives. In case not participate the people would loss standard medical care, lose their jobs (immediately be unemployed), the children under age 10 years were not allowed to school or kindergarden if their parents were not tested, people who were not tested must stay home (“home arrest”), the entry to the shops (except for food shops) is allowed only with the negative test certificate. This is not acceptable it violates the rules of clinical testing. All protests and other opinions were ignored. Moreover, new laws and rules passed which ignore (or are against) the constitution. The head of hygiene got powers which were above the presidential one. This (criminal) act and behavior violates basic human rights, ethical rules, rules of clinical testing, Nurnberg codex from 1947 and international human laws. It strongly resembles the Nazi crimes during the WWII. Fully responsible for this situation is the prime minister, whole government (mainly minister of defense, minister of interior, minister of health, minister of social issues), whole “Crisis assembly”, the president of Slovak republic, the head of hygiene, and members of the parliament.

Jan Lakota, MD, PhD

Ethical committee, deputy head

St. Elisabeth Oncology Institute

and BMC and CEM, Slovak Academy of Sciences Bratislava

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň