piatok, 19 apríla, 2024
spot_img
ÚvodNa zamysleniePríhovor k národu

Príhovor k národu

Milé Slovenky a Slováci/Sloveni,

Podľa výsledkov výskumu genealógie sme etnicky najstarším národom Európy, no z dôvodu nepriazne dejinného vývoja zo strany Západu, najmä od 9. storočia, kedy mimoriadne uctievaný bandita Karol Veľký, ktorý za sprostý obchod zabezpečenia desiatok cirkvi bol korunovaný za cisára a začal ťaženie proti Slovanom „Drang nach Osten“, jedným z najmladších politických národov. Boli sme vyše tisíc rokov bez vlastnej štátnosti, ktorá znamená život, a prežili sme i napriek nepriazni vývoja, vystavení navyše kultúrnym genocídam a útlaku v posledných troch storočiach.

Po úsvite získaním autonómie 6.10.1938 a vlastnej štátnosti 14.3.1939 nastalo obrodenie a nebývalý rozvoj národa aj za cenu podriadenia sa vtedajšej európskej mocnosti číslo 1 – Nemecku, ktoré stvorili perfídni Anglosasi v službe úžerníckej bankárskej mafii na útok a likvidáciu nielen ZSSR, ale všetkých Slovanov. Tento sľubný rozvoj bol ukončený súmrakom po roku 1944, ktorý spôsobil genocídu slovenskej inteligencie ako hlavy národa politickými subjektmi KSS a DS, likvidáciu slovenských proslovenských síl českými benešovsko-komunistickými diktátormi a kruto zasiahol národ najmä po komunistickom puči vo februári 1948.

Pod kuratelou predvojnového i povojnového nekomunistického a následne komunistického pragocentrizmu sa národ nemohol rozvíjať plnohodnotne, no treba objektívne priznať, že za štyridsať rokov komunistickej totalitatúry sa Slovensko premenilo z agrárnej krajiny na priemyselnú vďaka vo svete ojedinelému nekapitalistickému ekonomickému systému, vytvorenému v ZSSR a naordinovanému  obnovenému vojnovému Československu (vzniklo počas vojny). Po počiatočnom komunistickom terore v 50-tych rokoch a po doznievaní abnormalizácie/normalizácie z roku 1968 sa život v osemdesiatych rokoch stal materiálne stabilným so zabezpečenými sociálnymi istotami, no duchovne neslobodný.

Ďalší úsvit v živote národa nastal v roku 1989 a najmä po 1.1.1993 vznikom druhej Slovenskej republiky. No po synchrónne organizovaných majetkových prevratoch v štátoch socialistického tábora, koordinovaných v spolupráci CIA a KGB, sa vývoj začal uberať antihumánnym a anticivilizačným smerom. Na Slovensku nastala po roku 1989 postupne deagronomizácia, realizovaná politickým subjektom s krycím prívlastkom kresťanský, osnovanom  a riadenom tajnými službami perfídnych Anglosasov. Tieto protinárodné sily v spolupráci s kryptokomunistickým subjektom preniesli po voľbách v roku 1998 centrum riadenia Slovenska  z Bratislavy do londýnskej City, Wall Street v New Yorku a do Washingtonu, čím obmedzená suverenita Slovenska zanikla.

Po výpredaji „zlatých sliepok“ Západu nastal podhodnotený výpredaj bankového sektora a deindustrializácia Slovenska , de facto decivilizácia Slovenska pod pláštikom „demokracie“. „Kresťanský“ subjekt stvoril trestný zákon umožňujúci stíhať ľudí na názory zavedením pojmu nedefinovaného extrémizmu a podobne , adekvátne stredovekému pojmu totalitárnej moci na účelovo vymyslené prenasledovanie za názory „rúhanie sa“. „Kresťanský“ subjekt, rozbil prokuratúru a súdnictvom vytvorením inštitútov vlastných nacistickým a fašistických diktatúram – špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu. Sociálnodemokratický subjekt rozbil políciu vytvorením ideologickej polície NAKA, čím nastalo podriadenie justície sluhom úžerníckej bankárskej mafie s výsledkom trestného stíhania za pravdivé názory žurnalistov i politikov. Limitom je trestné stíhanie vedca za vedecký výskum, čo je návrat justície do temného stredoveku 15. storočia – zavraždenia J. Husa, G. Bruna a odsúdenie G. Galileiho za vedecký výskum. Nastal zánik slobody slova, akademickej slobody a slobody vedeckého výskumu, ktorý je v rozpore nielen s ústavou SR, ale aj s relevantnými medzištátnymi dohodami. Politika, ekonomika, justícia, školstvo , kultúra a celá štruktúra štátu boli s dementne deviantnými antihumánnymi členmi politických vládnych (pre vládu Spojených štátov amerických) mimovládok, inflitrovanými do ústredných riadiacich orgánov štátu, anticivilizačne degenerované v prospech úžerníckej bankárskej mafie. Ľavicoví ideologickí radikáli prenikli do riadiacich štruktúr štátov a podkopali vysoké školstvo, médiá, súdnictvo, právo, vedu a vládu.

V ďalšom vývoji nastal opäť súmrak a navyše doba temna, ktorú nastolili sily Temna, organizované tajnými službami perfídnych Anglosasov, ktoré prevzali vládu po voľbách nelegitímnej p-rezidentky v roku 2019 a parlamentu v roku 2020, dokončili rozvrat štátu, zaviedli po prvý krát v dejinách Slovenska totalitatúru – fašistickú diktatúru. V diktatúre covidšialenstva urobili z obyvateľstva pokusné myši na experimentálny medicínsky výskum „testovania“ v prospech perfídneho Západu a napichania s experimentálnym roztokom s falošným označením vakcína s výsledkom mnohotisíc nadúmrtí. Vytvorili zo Slovenska koncentrák zneužitím spolitizovanej polície, mnohých remeselníkov práva – nečinných ničnerobov prokurátorov ako optickej výplne justície, remeselných predajných sudcov i mlčiacich advokátov a všetkých právnických zoskupení. Z mnohých policajtov sa stali ozbrojení banditi, v rozpore s ústavou a zákonmi prenasledovali, zatvárali, väznili, mučili a ozbíjali protizákonne napadnutých o mobily a nadto spôsobili úmrtia vo väzniciach, za ktorý je zodpovedná vláda, najmä ministerka pravosúdia, pri mlčaní a podpore nelegitímnej p-rezidentky.

Vytvorili paralelný právny systém, v mene „demokracie“ rozvrátili ústavu, justíciu, políciu a celý politický systém, spáchali ťažké zločiny voči štátu i obyvateľstvu. Títo patologickí hrobári Slovenska, podvodníci, klamári a kolaboranti priviedli Slovensko na okraj spoločenskej a politickej priepasti.

Žijeme v umelom svete matrixu balamutenia a ilúzií, vytvoreného politikmi, médiami a informačnými technológiami v službe úžerníckej mafii. Ľudstvo čelí najnebezpečnejšej kríze v svojej histórii s možnosťou vygumovania civilizácie. Slovensko, ba i celý euro-americký konglomerát zažíva agóniu absolútne zle nastaveného politického systému. Nastala rebarbarizácia civilizácie.

V súčasnom politickom modeli „demokracie“ voľby sú jedinou nekrvavou a pritom legitímnou formou zmeny politického usporiadania spoločnosti. Nastal čas na výmenu antihumánnych a anticivilizačných politických subjektov vo vedení štátu ako aj na systémovú zmenu politického systému, nakoľko v ústavne zavedenom systéme „demokracie“ národ si zvolí predstaviteľov, no nemá  možnosť odvolať ich pri neplnení ich povinností a limitne ani pri páchaní trestnej činnosti proti štátu a jeho obyvateľstvu. Treba odmietnuť politické subjekty, rozvracajúce rodinu, národ, štát, morálku a najvyešie hodnoty, ku ktorým ľudstvo dlhým vývojom dospelo a to je humánne bytie a poznanie.

Treba sa rozhodnúť pre politické subjekty, ktoré v jednote slov a činov preukázali humánny a civilizačný postoj na riešenie problémov Slovenska. Následne je potrebné vytvoriť nový systém a nepokúšať sa prevziať súčasný systém „demokracie“, ktorý zabezpečuje migráciu nekompetentných ľudí smerom nahor. Jedinou cestou, ako zachrániť Slovensko, našu planétu a civilizáciu, predstavuje znovuzrodenie histórie, jednotného vedenia – vedomostí, odmietnutie všetkých projektov, ktoré sú v rozpore so zákonmi prírody. V Európe treba oživiť osvietenstvo. Treba opustiť despociu súčasnej nedemokratickej  „demokracie“ i model liberálnej „demokraciea postaviť moc a politický systém na heterogénnom modeli spojenia najlepších, históriou preverených princípov z monarchie, aristokracie, ale aj niektorých ideí z „demokracie“.

Slovensko dnes stojí na rázcestí. Buď sa prebudí a zvolí slovenské proslovenské politické subjekty, ktoré ho vyvedú z fašistickej krízy a diktatúry sluhov úžerníckej mafie a nasmerujú ho na humánny a civilizačný vývoj, alebo zvíťazia protislovenské politické subjekty, aranžované sluhami globálneho parazita/tyrana cez západné ambasády, špionážne služby Západu, totalitárny mainstream a politické vládne mimovládky, platené z rozpočtu vlády SŠA – najväčšieho teroristu na svete, ktorý od skončenia druhej svetovej vojny organizoval štátne prevraty, prepadával štáty a zabil minimálne 20 až 30 miliónov ľudí vo svete – s falošným krytím ako mimovládky. 

Každý sa musí rozhodnúť, po ktorej ceste pôjde. Súdiac podľa množstva ľudí s rúškami, a tých, ktorí sa dali napichať neoverenými experimentálnymi patokmi/roztokmi, zavierať do karantény, a množstva tých, ktorí boli a sú ochotní a schopní sa fašistickej totalitatúre postaviť na odpor, to bude cesta dlhá a tŕnistá, no inej alternatívy niet, neostáva nič iné, len po nej vykročiť a ísť ďalej.

Ján Dudáš

vedec, vysokoškolský učiteľ, publicista,

spisovateľ literatúry faktu,

predseda SKSI-klub Košice

Košice, 16.9.2023

- Podporte nás -
Externý Autor
Externý Autor
Externí prispievatelia.

7 KOMENTÁRE

  1. Len krátka poznámka – my sme neboli tisíc rokov bez vlastnej štátnosti, naším štátom bolo Uhorsko, dokázateľne slovenské. Len po odchode Osmanov nám tu odrazu vzniklo maďarské etnikum, ale až v 19. storočí sa začalo naozaj hovoriť po maďarsky.

  2. Ak prirovnávate k totalite vakcináciu ale i testovanie tak ste obyčajný demagog. – V skutočnosti ide o ochranu života a zdravia obyvateľov. Pri pandémiách v minulých storočiach sa zavadzali oveľa drastickejšie spôsoby aj na našom území. Je preukázané že nebyť vakcinácie a testovania by tých úmrtí bolo oveľa väčšie. „Kto sa nedokáže poučiť z histórie, je odsúdený na jej opakovanie.“ Je predsa povinnosťou vlády chrániť životy a zdravie ľudí. Zrejme odsudzujete aj profesora nášho MUDr. . Krčméryho nášho najväčšieho odborníka podľa ktorého rád sa vláda riadila. Zrejme Vás naďalej inšpiruje moc feudálov ktorý vo väčšine prípadov neboli morálnymi autoritami ale autokratmi.

    • Kto dokáže napísať 20 septembra 2023 to čo Ing.Slaninka, tak ten je úplne stratený prípad. Ja nechápem čo vlastne táto bytosť hľadá na stránke Združenia slovenskej inteligencie. Ty kks. označiť pána Dudáša za demagóga ?! …a takéto indivídua majú volebne právo ! Najvyšší čas zmeniť systém !

    • Keď ste už začali s históriou, tak tzv. maďarská poroba začala až po rak-uhorskom vyrovnaní (1867). Mám inak plné zuby tých otrepaných fráz o tisícročnej porobe. Áno, boli sme súčasťou monarchie a vo Viedni sme mali cisára – nemeckého, ale kto spôsobil? Polovzdelaný dobrodruh Svätopluk, ktorého rovnako polovzdelaní Slováci tak oslavujú. Od čias múdreho a prezieravého kniežaťa Rastislava sme mali všetky predpoklady stať sa veľkým a hrdým európskym národom. Nebyť jeho synovca Svätopluka – zradcu, ktorý ho vydal Frankom, aby si sám zasadol za kniežací prestol. A kam doviedol Slovákov tento mocichtivý dobrodruh? Niekde tam, kde je aj dnešné Slovensko: Do skazy, ktorú spôsobila jeho vlastná pýcha a nenávisť. Tou žijú Slováci dodnes a Svätoplukovi za jeho zradu a neschopnosť ešte aj stavajú pomníky. A ešte niečo: Maďari túto skazu nespôsobili, len ju dokončili, ba čo viac, boli oveľa chytrejší ako Slovania – vytvorili uhorský štát a začali sa presadzovať cez vlastnú štátnosť. Slovensko je dnes plné Svätoplukov a polovzdelaných hlupáčikov, ktorí si nevidia ďalej od nosa.

    • Pán Vladimír, možno by aj pre Vás bolo lepšie, keby ste sa už prebudili. Pán Krčméry toho povedal možno viac ako bolo únosné a ak považujete za top odborníkov pánov Matoviča, Sabaku a toho skackajúceho Jarčušku, tak potom Vám odporúčam, aby ste sa dali vakcinovať aj za mňa. Veľmi rád Vám prenechám ten sajrajt, na ktorý sám výrobca nebol ochotný dať akúkoľvek záruku nezávadnosti. mám dvoch švagrov, ktorí podľahli čaru vakcinácie proti Covidu a teraz si trieskajú hlavy o múr. Prajem všetko najlepšie.

  3. Narazil som na tuto stranku vobec prvy krat a to konspiracnu scenu sledujem naozaj aktivne. Davno som necital takyto pamflet. Ak sa navyse autor tituluje ako “vedec, vysokoškolský učiteľ, publicista, spisovateľ literatúry faktu”, moje obavy o tuto krajinu to ani nahodou nezmiernuje.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň