nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodNezaradenéProgram strany Aliancia je protiústavný

Program strany Aliancia je protiústavný

Motiváciou k napísaniu tohto článku bolo zhliadnutie manipulatívneho príspevku kandidáta Aliancie György Gyimesiho na FB, kde žiada o 0,5% hlasov od Slovákov, aby „naďalej mohol na 100% pracovať pre suverénne, samostatné a hrdé Slovensko.“ Kto pozná realitu na južnom Slovensku, tak vie, že horeuvedený výrok je maximálna politická falošnosť a dvojtvárnosť. Tak si nalejme čistého vína a povedzme si, o čo ide strane Aliancia.

Strana Aliancia naďalej presadzuje zákon o postavení národnostných menšín,  napriek tomu, že bol vládou Slovenskej republiky odmietnutý ako diskriminačný a protiústavný! Zákon je absolútne neprijateľný, na čo boli jeho autori upozornení nasledovnými zásadnými výhradami:

 • prekračuje rámce Ústavy SR, terminologicky nie je v súlade s Ústavou SR a je v rozpore so zásadami nediskriminácie
 • vo viacerých častiach zvýhodňuje niektoré národnostné menšiny voči ostatným
 • prekračuje rámce medzinárodných záväzkov SR vo vzťahu k národnostný menšinám
 • v ňom použitá terminológia práva národnostných menšín nie je v súlade s terminológiou Rady Európy, EÚ a OBSE
 • zavádza právo na používanie štátnych symbolov cudzieho štátu, najmä štátny znak, vlajku a hymnu
 • obsahuje návrhy ustanovení, ktoré zakotvujú dvojkoľajnost‘ štátnej správy SR
 • vytvára ďalšie orgány a štruktúry miestnej moci, ktoré nie sú v súlade s existujúcou štátnou správou SR
 • návrh zákona vytvára novú paralelnú zákonodarnú moc v SR, týkajúcu sa výlučne národnostných menšín, čo je problematické nielen z hľadiska vecného ale predovšetkým ústavnoprávneho
 • návrh zákona zavádza do právneho poriadku SR nový inštitút tzv. národnostných rád s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a používania jazykov, atď…

Schválenie tohto menšinového zákona by znamenalo koniec zvrchovanosti, suverenity a následne aj územnej celistvosti Slovenskej republiky. Ďalšie body programu strany Aliancia znamenajú postupnú likvidáciu všetkého čo je slovenské s maximálnou elimináciou slovenského jazyka:

 • samostatná maďarská (katolícka) diecéza
 • zriadenie maďarskej župy
 • úradné používanie maďarských štátnych symbolov
 • dvojjazyčnosť na železnici
 • linky pomoci v maďarčine atď…

Antislovenské a voči Slovenskej republike nelojálne správanie kandidátov Aliancie

Uveďme si niekoľko príkladov správania sa kandidátov strany Aliancia.

Péter Őry – starosta obce Štvrtok na Ostrove – stúpenec protislovenského ultraaktivizmu, zakladateľ združenia Pro Civis, ktorého hlavným poslaním je maximálna maďarizácia všetkého  čo je možné. Združenie je platené maďarskou vládou, sekretariátom národnej politiky premiéra Maďarska a fondom Gabriela Bethlena (Bethlen Gábor Alap). V januári 2023 vydalo združenie brožúru v anglickom jazyku s cieľom očierňovania  Slovenskej republiky v zahraničí, v ktorej sa píše o Maďaroch, že tu u nás prežívajú „príbeh malého Berlína Karpatskej kotliny, ktorý nemá obdobu a ktorý by malo spoznať aj západoeurópske spoločenstvo.“

Pred zahraničím sa Péter Őry hrá na „slušáka“ a používa v anglickej verzii dokumentov  svojho združenia termín „Slovakia republic“ , t.j. „Slovenská republika“. Ten istý text v maďarskom preklade má už namiesto pomenovania „Slovenská republika“ použitý termín „Felvidék“. („The life and challenges of Hungarian community in the Slovak republic“. / „Rövid angol nyelvű kiadvány a felvidéki magyar életéről és kihívásairól.“) – viď.: https://www.onkormanyzas.sk/dokumentumok

Cieľ je jasný: je nutné Maďarov odnaučiť používať  názov „Slovenská republika“ a vnútiť im používanie termínu „Felvidék“. Takéto podvádzanie zahraničia funguje celoplošne na viacerých miestach vrátane Bruselu. P. Őry je len jeden z mnohých kanálov, cez ktoré vedie Maďarsko diskreditačnú kampaň voči SR na našom území aj v zahraničí.

Péter Őry  sa pochválil v relácii maďarského Kossuth rádia dňa 14. 4. 2023, že sa jeho združeniu Pro Civis podarilo presadiť maďarčinu aj do kurzov na získanie vodičského preukazu. Považuje za úspech, že občania maďarskej národnosti nebudú ovládať slovenskú terminológiu dopravnej premávky a dopravných predpisov, keďže vodičký preukaz už môžu získať bez znalosti slovenčiny. Predstavte si tie situácie v prípade dopravnej nehody hocikde na území SR! Predstavte si komunikáciu zo záchranármi. Preto vymyslela strana Aliancia vo svojom programe ďalšie nadprávo – linky pomoci v maďarčine:

Obr. 1: Z FB Dunajskej Stredy: linky pomoci aj v maďarčine  ako programový bod strany Aliancia

Vyvstáva otázka, čo bude nasledovať ďalej? Linky pomoci vo vietnamčine? Veď v máji 2023 schválila Čaputovej úradnícka vláda vietnamskú národnostnú menšinu, hoci tvorí iba podiel 0,05% obyvateľstva SR!

Obec Štvrtok na Ostrove, kde starostuje Péter Őry, si pripomenula výročie Trianonskej zmluvy v roku 2020 odmietaním zvrchovanosti a územnej  celistvosti Slovenskej republiky:

Obr. 2: Fotografia z 4. júna 2020 – na ceste z obce Štvrtok na Ostrove smerom na Dunajskú Stredu. Nápis obce v slovenskom jazyku je zakrytý maďarskou zástavou s nápisom „Preč s Trianonom“

Zoltán Hájoš – kandidát za stranu Aliancia, súčasne primátor Dunajskej Stredy, inicioval v roku 2020 v mestskom zastupiteľstve postavenie kópie iredentistického pamätníka (pôvodne postaveného na výročie napochodovania maďarskej armády do Dunajskej Stredy v r. 1938), na ktorom sa už tretí rok vztyčuje maďarská vlajka počas maďarských štátnych sviatkov. NAKA vyšetruje tento prípad ako zločin extrémizmu.

Primátor Hájos zároveň nechal na objednávku z Budapešti odhaliť 16. 9. 2021 pamätník právnikovi Károlyovi Szladitsovi, pričom pozval ministerku spravodlivosti Maďarska Juditu Vargovú, manželku premiéra Viktora Orbána, ústavných sudcov z Maďarska – teda z cudzieho štátu! Zo slovenskej vlády nepozval nikoho! Takto dal exemplárne najavo svoje pohŕdanie existenciou Slovenskej republiky, jej suverenitou, zvrchovanosťou ako aj dešpekt voči slovenskému národu ako takému.

Obr. 3: Dunajská Streda – iredentistický pamätník s maďarskou vlajkou a pamätník K. Sladitsa v popredí s ministerkou spravodlivosti susedného štátu – Maďarska

My Slováci máme na právny systém Uhorska v období pôsobenia právnika K. Sladitsa tragické spomienky. V druhej polovici 19. storočia až do roku 1918 prebiehala na území Uhorska drastická maďarizácia, spojená s perzekúciami, väznením, obmedzovaním ľudských práv a slobôd. Prístup primátora Z. Hájosa, podľa scenára Budapešti, ignoruje krivdy voči Slovákom a uprednostňuje nadradenosť záujmov Maďarska, čo je neprijateľné. Právnici „Felvidéku“ sa zjednotili vo vlastnej právnej bubline, nerešpektujúc ľudskú dôstojnosť príslušníkov slovenského národa a medzinárodné právo. Ostáva to hanbou ministerky spravodlivosti Judity Vargovej, ktorá tým stratila morálnu autoritu v očiach slovenskej verejnosti i v civilizovanej Európe.

Z. Hájos kompletne zmaďarizoval kultúrny priestor v Dunajskej Strede, pre Slovákov tu kultúra prestáva existovať. Kultúra sa tu mieša s politikou, keď sú na kultúrne podujatia pozvaný politickí predstavitelia z Maďarska. O situácii v Dunajskej Strede a okolí – viď. viac tu:

https://www.zsi.sk/wp-content/uploads/2022/10/Situacia_na_juhu_SR_2022.pdf

György Gyimesi narobil v slovensko-maďarských vzťahoch obrovské škody. Predstavte si, že si vychádzate desiatky rokov s maďarským spoluobčanom a ten po vzhliadnutí Gyimesiho šialenej propagandy o tzv. „občanoch druhej kategórie“ sa zrazu „skategorizuje“. Prečo? Lebo podľa Gyimesiho – v Slovenskej republike žijúci občania maďarskej národnosti majú byť ukrivdení, lebo nemôžu len tak získať druhé (maďarské) občianstvo. V celej Európe je normálne, (okrem Maďarska), že druhé občianstvo sa získava na základe dlhoročného pobytu v danej krajine, zväčša preto, že sa človek rozhodol ísť tam žiť.  Keď máte iný názor, u G. Gyimesiho sa dozvedáte, že ste „hungarofób“, teda že „nemáte radi Maďarov“.

To je len malá kvapka z deštruktívneho dopadu šovinistickej politiky tohto manipulátora. Príkladom dvojtvárnosti v praxi je Gyimesiho reakcia na slová Borisa Kolára, ktorý povedal že Putin a Orbán si idú rozdeliť Slovensko z 19. 4. 2022: 

Obr. 4: Príspevok na FB Gyimesiho preložený z maďarčiny do slovenčiny

Stačí sa pozrieť na prvú vetu textu a na obrázok. Má z toho niekto pocit, že G. Gyimesi ako poslanec parlamentu SR má elementárnu lojalitu voči Slovenskej republike, ktorú oficiálne zastupuje a ktorá ho štedro platí?

Požívanie termínu „Felvidék“ je lakmusovým papierikom na rozlíšenie lojality politika na južnom Slovensku voči štátu v ktorom žije. U najznámejších kandidátov strany Aliancia tento test dopadá  katastrofálne. Podnecovanie občanov k nelojálnosti k Slovenskej republike nie je známkou toho, že by chceli „na 100% pracovať pre suverénne, samostatné a hrdé Slovensko“.

G. Gyimesi sa „vyznamenal“ aj v relácii „Téma dňa“ v televízii TA3 dňa 25. 7. 2023, kde v priamom prenose klamal moderátorovi Petrovi Bielikovi pri téme Orbánovho výroku o Slovensku ako o odtrhnutom území – viď.: https://www.ta3.com/relacia/29936/odtrhnuty-orban-ci-slovensko-lukrativne-dlhopisy-z-vody

V minúte 4:40 – G. Gyimesi klame, keď tvrdí že Orbán „nikdy nehovoril o odtrhnutých územiach, hovoril o odčlenených územiach…“. Orbán však použil konkrétne vyjadrenie: „.. elszakított ország részekben“, čo znamená „v odtrhnutých častiach krajiny“ – viď: https://youtu.be/-dKJADT-yWA?t=470

Maďarské slovo „elszakított“ znamená odtrhnutý.

Jedna myšlienka na zamyslenie pri tomto kandidátovi: Aký je rozdiel medzi G. Gyimesim a státisícami našich prarodičov a ich potomkov? G. Gyimesi si mohol slobodne a dobrovoľne zmeniť krstné meno z Juraj na György. Naši prarodičia nemali túto slobodu ako tento ex-Juraj, ale mnohí boli v 19. storočí násilným tlakom uhorského systému donútení si pomaďarčiť svoje krstné mená, často aj priezviská. A tak sa z Jána stal János, zo Štefana István, atď…

Vrchol bezočivosti

Vrcholom nehoráznej bezočivosti je požiadavka strany Aliancia odstrániť z preambuly našej Ústavy slová „My, národ slovenský“ a nahradiť ho slovami “My, občania Slovenskej republiky“. Zmienka o slovenskom národe nesmie byť v Ústave Slovenskej republiky, čo pripomína reč maďarského grófa Apponyiho na jednaniach v Trianone v r. 1920. Ten takisto nepoznal slovenský národ, ani raz ho nespomenul. (Viď. Ján Gábor Ferdinand Vrábel: Život národa je večný/Sto rokov od Trianonu 1920 – 2020).

A okrem toho – ako je to definované v maďarskej ústave? Nie je tam náhodou ako štátotvorný národ definovaný národ maďarský? No v Slovenskej republike národ slovenský suverénom nesmie byť!? Slováci – a všetci rozumní a lojálni občania Slovenskej republiky – začnite premýšľať a zobuďte sa, lebo už zajtra môže byť neskoro!

Záver

Strana Aliancia by v žiadnom okolitom štáte nemohla kandidovať s takýmto nelojálnymi a protiústavnými postojmi voči štátu. Je obrovskou chybou všetkých slovenských vlád, ktoré tu po 1989-tom boli, že stále ustupovali tlaku Budapešti a nechali vývoj zájsť tak ďaleko. Z dôvodu absencie štátnického vládnutia sa nám tu štát rozpadá pred očami. Nie len ideológia LGBTI rozkladá štátnosť, nebezpečná je aj ideológia vytesňujúca slovenský jazyk, alebo diskriminujúca štátotvorný slovenský národ. Po voľbách čakajú novú vládu vážne úlohy.

Občania Slovenskej republiky odmietnu veľkomaďarskú, svojou podstatou šovinistickú politiku nelojálnosti voči štátu, politiku rozdeľovania ľudí na kategórie podľa vymyslených „práv“, politiku konfrontácie a podnecovania napätia, kedy „dobrý Maďar“ má byť ten, ktorý nikdy nezabudne na Trianon a recipročne – „dobrý Slovák“ bude potom ten ktorý nikdy nezabudne na obdobie maďarizačného teroru v rokoch 1938-1945 či na predchádzajúcich vyše sto rokov krívd násilnej maďarizácie. To je cesta rozoštvávania Slovákov a Maďarov, ktorá povedie k opakovaniu histórie po Viedenskej arbitráži – viď.: https://www.zsi.sk/wp-content/uploads/2023/03/Krvacajuca_hranica_Dokumenty.pdf

A to si určite nikto neželá. Nelojalita voči Slovenskej republike nie je právo národnostnej menšiny.

Zdroj titulnej fotografie: FB G. Gyimesiho

Ostatné fotografie: FB Dunajská Streda, ZSI

- Podporte nás -

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň