sobota, 25 mája, 2024
spot_img

Protest proti relácii dehonestujúcej slovenský národ

12.2.2021 Ing. Branislav Čech

PhDr. Jaroslav Rezník

generálny riaditeľ

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

V Martine, dňa 11.2.2021

Vec: Protest proti relácii dehonestujúcej slovenský národ

     Slovenský panteón je názov nového televízneho cyklu príbehov osobností, ktoré formovali dejiny Slovenska. Cyklus relácií uviedol na tlačovej konferencii dočasne poverený riaditeľ Programových služieb RTVS Matej Hajko v júli 2020, ktorý sa vyjadril: „Našou nespochybniteľnou úlohou je vzdelávať, pripomínať, ukazovať, zároveň reagovať na dobu, v ktorej žijeme a jazyk, ktorým chceme tieto odkazy dávať nášmu divákovi…“

     Dňa 7.2.2021 o 20:30 uviedla RTVS ďalší diel z cyklu Slovenský panteón venovaný tentokrát Otcovi národa Andrejovi Hlinkovi. V dokumente boli niekoľkokrát vyslovené zrejmé nepravdy, ktoré nedehonestujú len samotnú osobu Andreja Hlinku, ale aj celý slovenský národ.

     Nechceme zachádzať do detailov konkrétnych udalostí, o ktorých by vedeli rozprávať seriózni historici, ktorí sa neboja verejne interpretovať výsledky svojho celoživotného vedeckého výskumu. Tí však majú dvere do RTVS zatvorené. Pominieme obvinenia Hlinku z „vlastizradnej činnosti“, ktoré v dramatickom komentári herca Dušana Jamricha zazneli, len za to, že na medzinárodnom fóre chcel žiadať práva pre národ. Za takúto formuláciu by sa nemuseli hanbiť ani prokurátori v 50. rokoch minulého storočia.

     Hádam najväčšia absurdnosť sa producentovi podarila v časovom úseku od 41:25 do 43:05 minúty. Presvedčte sa sami:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16075/258889#2484

     Vyslovené tvrdenie v uvedenej časti: „Andrej Hlinka zomrel. A jeho smrť bola zároveň zneužitá tými, ktorí sa napriek jeho želaniu spojili s Hitlerom, pochovali Československo a vybudovali fašistickú Slovenskú republiku.“ je dôkazom vrcholnej nekompetentnosti a neznalosti slovenských dejín. Alebo je to úmysel?

     V každom prípade, za takúto formuláciu by sa nemuseli hanbiť ani tvorcovia škandalózneho seriálu „Kríž v osídlach moci“ z roku 1989, z Ústavu vedeckého ateizmu SAV. Voči tomuto musel v otvorenom liste protestovať aj legendárny biskup tajnej cirkvi Ján Chryzostom Korec, neskorší kardinál.

     Pravdou je, že túžbu po samourčení, po autonómii, ale aj po vlastnej štátnosti – tak ako každý iný národ – prejavovali aj Slováci a už začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia sa v tomto zmysle neraz vyjadril aj samotný Andrej Hlinka.

     Rozpad Československa predstavuje dokumentárny film iba v optike vonkajšej agresie. V skutočnosti však Československo nestroskotalo iba pod tlakom vonkajších koristníkov, ale aj v dôsledku vnútorných zlyhaní, neschopnosti vyriešiť národnú otázku a budovať štát v súlade s túžbami a identitou jeho národov. Systematický tlak Nemecka, Maďarska a Poľska, ktorým existencia ČSR prekážala a ktorí sa chceli zmocniť častí jej územia, ako aj postoj západných tzv. demokratických a koloniálnych mocností, Veľkej Británie a Francúzska, iba urýchlil rozpad československého štátu. Posledným klincom do jeho rakvy bol nešťastný krok ústrednej pražskej vlády, ktorá tzv. Homolovým pučom obsadila autonómne Slovensko a svojvoľne zosadila jeho legitímnu vládu.

     Slovenský štát vznikol v zložitej medzinárodnopolitickej konštelácii, ktorú Slováci ani nevyvolali, ani nemohli ovplyvniť, mohli v nej iba prežiť alebo neprežiť. Nech boli však vonkajšie vplyvy akékoľvek, slovenský národ v novom štáte videl uskutočnenie svojej historickej túžby po samostatnosti.

     Hovoriť dnes vo verejnoprávnej STV o tom, že Andrej Hlinka slovenský štát nechcel, že tento vznikol akoby historickou náhodou či omylom a nediferencovane ho nálepkovať ako fašistický, je historicky nekompetentné, ľudsky zákerné a takýto spôsob zaobchádzania s národnými dejinami nemá obdoby od pádu komunistického režimu v roku 1989.

     Z producenta Petra Núneza si buď niekto, kto ho nemá rád poriadne vystrelil, keď mu poradil prezentovať sa týmito nezmyslami. Alebo Núnez o klamstvách uvedených v dokumente veľmi dobre vie a snaží sa manipuláciou verejnej mienky podkopávať národnú identitu Slovákov a nie vzdelávať, ale ohlupovať.  

     V konečnom dôsledku však zodpovednosť za toto plne ostáva na Vás, p. riaditeľ Jaroslav Rezník a na manažmente, ktorý ste si vybrali.

     Žiadame Vás preto o verejné ospravedlnenie a súčasne vyslovujeme ostrý nesúhlas s pokračovaním vysielania takýchto relácií, ktoré sa skrývajú za označenie „vzdelávacie“, no so vzdelávaním nemajú veľa spoločného. Veríme, že vám ešte záleží na historickej pravde, uvedomíte si, že reprezentujete verejnoprávnu televíziu Slovenskej republiky – teda štátu, ktorý je naplnením sebaurčovaciehopráva slovenského národa a vďaka existencii ktorého máte svoje kreslo i funkciu.

     Napokon veríme, že vo veci šírenia nepravdivých až nenávistných protislovenských tvrdení, ktoré žiaľ zaznievajú nielen z tohto filmu, ale z viacerých programov RTVS, vykonáte nápravu.

S pozdravom

                                         signatári protestu

                                         Ing. Branislav Čech, predseda Združenia slovenskej inteligencie

                                         Mgr. Margaréta Vyšná, členka ZSI, kulturologička

                                         PhDr. Martin Lacko, PhD., člen ZSI, historik

                                         RNDr. Igor Serváček, člen ZSI, matematik

k protestu sa pripájajú

Za Združenie slovenskej inteligencie

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.,

do 2019 vedúca Katedry etiky a morálnej filozofie

Ing. Peter Kohút, CSc., vedec a publicista

Dr. René Balák, PhD., bioetik

PhDr. PaedDr. Peter Grečo, PhD., teológ

Ing. Vladimír Bizoň, ŠDDO – pilot vo výslužbe

Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga, podnikateľ

Radim Čatloš, obchodný konzultant

MUDr. Ján Lakota, CSc., lekár

Jozef Fila, podnikateľ

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc, vš pedagóg

Za občianske združenie Rastic

Prof. Dr. Anton Gúth, CSc., lekár

Prof. Dr. Peter Mĺkvy, PhD., lekár

Prof. Dr. Štefan Hrušovský, CSc., lekár

Ing. Miroslav Boldiš, podnikateľ

Ing. Jozef Čahoj, staviteľ

René Pavlík, publicista

PhDr. Daniela Suchá, kulturologička

RNDr. Štefan Suchý, dôchodca

a ďalšie osobnosti

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., historik

PhDr. Ľubomír Huďo, zahraničnopolitický analytik, komentátor, spisovateľ

PhDr. Ján Bobák, CSc., historik

Prof. Eva Fordinálová, literárna historička a poetka

Helena Čajková, učiteľka slovenčiny a dejepisu na dôchodku

Dr. phil. Darina Vergesová M.A., publicistka, slavistka

Ing. Miloš Sečkár, podnikateľ Ružomberok-Černová

PaedDr. Jana Blublová, pedagogička

Jozef Mikuš st., dôchodca

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., vš učiteľ

Mgr. Anton Čulen, pedagóg

Tomáš Macák, dôchodca

Mgr. Jozef Stelcer, referent právnej agendy a VO

P. Jozef Mydla SJ,  katolícky kňaz

Anton Selecký, publicista a bývalý disident

Mgr.Peter Kozolka, podpredseda Prezídia MS

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.,ekonóm

Ján Litecký Šveda, Konzervatívne Slovensko

ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz

PhDr. Elena Šebová, publicistka, redaktorka

Ing. Stanislav Májek, architekt, staviteľ, publicista

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

Mgr. Radovan Hrádek, advokát

Rastislav Jakubek, umelec

Mgr. Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody

Teodor Križka, básnik, vydavateľ

Peter Bahník, dôchodca

Dr. Jozef M. Rydlo, historik

Ignác Juruš, plk. v. v.  a rím. kat. kňaz

Ing. Emil Vestenický, Genmjr. v. v.

Václav Kadnár, dôchodca

Na vedomie

Rada pre vysielanie a retransmisiu, PhDr. Marta Danielová – predseda, Palisády 36, 811 06 Bratislava, predseda@rvr.sk

Peter Núnez, Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava, nunez@nfe.sk


SÚVISIACE ČLÁNKY

3 KOMENTÁRE

  1. Prečo dovolíme málo vzdelaným ľuďom dehonestovať to, čo naši predkovia vytvorili pre náš národ.
    Mnohí trpeli vo väzniciach okolitých národov, pretože chceli týchto smelých a odvážnych mužov umlčať.
    Kde je naša hrdosť, láska k tejto zemi, k naším koreňom? Naozaj sa vo vedení krajiny aj RTVS nenájdu Slováci. Neustále sme niekým zapredaní, umlčaní….

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)