nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodOtvorené listyRostasova obrana

Rostasova obrana

Vážení, ktorí ste zodpovední za domovú prehliadku, obvinenie a odsúdenie Tibora Eliota Rostasa. Obraciame sa na vás, my členovia Združenia slovenskej inteligencie, s protestom voči zneužívaniu verejnej moci na potláčanie pravdy a slobody myslenia ako už viackrát predtým.

V roku 399 pred Kristom sa uskutočnil v demokratických Aténach vykonštruovaný súd nad filozofom Sókratom, ktorý bol obvinený, dnešnou terminológiou, že podvracia štát. Odvtedy sa v dejinách moci a práva táto udalosť nespočetnekrát opakuje.

V roku 2018 pod dymovou clonou spoločenských nepokojov zo záhadnej vraždy novinára, ktorá bola zneužitá na vyvolanie progresívneho politického prevratu, bola v dome iného novinára vykonaná barbarská domová prehliadka – so samopalmi. Tibor Eliot Rostas, šéfredaktor – na politickej korektnosti a mimovládnych organizáciách – nezávislého mesačníka Zem&Vek dostal medzi prvými exemplárne pocítiť, ako je u nás uplatňované elementárne právo na slobodu myslenia. Jeho článok Klin Židov medzi Slovanmi, v ktorom citujúc osobnosti našej národnej svojbytnosti, poslúžil vašej verejnej moci ako zámienka na celú túto politickú frašku, ktorá vyvrcholila jeho odsúdením na peňažný trest, resp. trojmesačné väzenie v októbri 2021. Žalobcovia, podobne ako v prípade Sókrata, hovorili presvedčivo, ale predsa nevyriekli ani slovo pravdy. Tento najhrubší atak na slobodu prejavu je zároveň precedensom v histórii Slovenskej republiky, keď bol niekto odsúdený za citovanie svojich národných buditeľov a tvorcov slovesnosti. Vieme, že týmto vysielate jasný signál potupy a hanobenia Slovenského národa. Bizarnosť celej kauzy u mysliacich ľudí podčiarkol aj tendenčný posudok Jany Plichtovej, herečky s profesorským titulom.

Zaiste viete o chýrnom procese po podpálení Ríšskeho snemu tesne po nacistickom uchopení moci v roku 1933. Do dejín vošiel proces s Jurajom Dimitrovom, ktorý mal poslúžiť ako zámienka na likvidáciu ľavicovej opozície. Dimitrov sa obhajoval na súde, kde boli sudcovia pod veľkým tlakom nacistických pohlavárov a bol oslobodený. Rostas bol však odsúdený a rozsudok si ani nemohol vypočuť.

foto: Matúš Plecho

Hľa, ako sa nám vracia aj nedávna história z 50. rokov, kedy bola vtedajšiemu komunistickému režimu nepohodlná inteligencia umlčovaná sadistickými spôsobmi, režimu, ktorý dokonca ničil aj svojich vlastných súdruhov. Dnes komunizmus znovu ožil a na báze liberálneho režimu realizuje svoje tézy, ktoré poznáme pod pojmom kultúrny marxizmus a politická korektnosť. Isté skupiny sú vyvolené a nedotknuteľné, sú predvojom a vyvolenou triedou povolanou uskutočňovať akési mesiášske poslanie namierené proti skutočnej humanite. Ich subjektívna „pravda“ a videnie sveta je chránená propagandistickým ohlupovaním mlčiacej väčšiny, keď sme nútení na biele hovoriť, že je čierne, na lož pritakávať ako na pravdu a žiť v redefinovanej realite – opravdivý sémantický kolaps.

Od prijatia tzv. protiextrémistických noviel v roku 2016 sme svedkami politických procesov, ktorých cieľom je umlčať nepohodlných publicistov, vydavateľov, opozičných politikov či národných aktivistov. A pochopiteľne – tak ako tomu bolo v dejinách totalitných režimov vždy – zastrašiť zvyšok spoločnosti a vynútiť poslušnosť. Prebieha mediálne lynčovanie tých, ktorí nezdieľajú liberálno-komunistický svetonázor, a títo sú nielen ostrakizovaní, ale aj súdení.

Vy, zodpovední za domovú prehliadku, obvinenie a odsúdenie Tibora Eliota Rostasa, ak zložíte masky tejto nespravodlivosti, v ktorých hráte politické divadlo pre vládnucu ideológiu – ako potentáti tejto – raz skončiacej moci, zistíte že je substanciálny rozdiel medzi kritikou a hanobením. Asi taký ako medzi mužom a ženou. V našom národe sme boli vedení k tejto elementárnej dištinkcii.

Sókrates vedel, že nie všetci sa zo strachu pred odsúdením pridajú na vašu stranu, keď sa uznášate o veciach nespravodlivých (Platón: Obrana Sókratova). Nepožadujeme nápravu, lebo pravdy v tomto bezprávnom systéme, ktorý zasiahol ako epidémia celú západnú civilizáciu, sa nedá dovolať. My vám len nastavujeme jej zrkadlo presne tak, ako píše filozof: „Veď sudca nesedí na súde preto, aby robil právo predmetom milosti, ale preto, aby rozsudzoval; a je pod prísahou, že nebude prejavovať priazeň podľa svojho osobného zdania, ale že bude súdiť podľa zákonov.“

Dúfame, že príde po nás zdravá civilizácia postavená na hierarchických a organických princípoch, a nie na ideológii kultúrneho marxizmu a sionizmu. Vtedy sa budú na lekciách z práva, dejepisu, či občianskej náuky učiť, ako fungovalo bezprávie v prvých dekádach tretieho milénia. Popri štúdiu archívov, tlače, filmových záberov z nacistických a komunistických monsterprocesov bude slúžiť za príklad aj tento váš perfídny proces s Tiborom Eliotom Rostasom. Vedzte, že vaše mená a funkcie už nielen vošli do pamäte nás nezastrašených a mysliacich ľudí, ale vojdú do kolektívnej pamäte národa ako kedysi súdy s buržoáznymi nacionalistami. Pamätajte, že aj vás si skutočná spravodlivosť nájde, najneskôr v hodinu vašej smrti a stretnutia s Najvyšším sudcom. Tam vaša maska a pretvárka nebude mať nijakej právoplatnosti.

Tento list teda nekončíme naivným volaním po satisfakcii spravodlivosti, ale pamätným citátom zo záveru obhajovacej reči katolíckeho aktivistu MUDr. Silvestra Krčméryho 24. júna 1954 v Trenčíne: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Každý, kto má v rukách moc si myslí, že môže tú pravdu potláčať, zničiť ju alebo ukrižovať. Ale pravda vždy vstala z mŕtvych. A niekedy aj na tretí deň.“

7. novembra 2021 na výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie

za Združenie slovenskej inteligencie

PhDr. PaedDr. Peter Grečo, PhD., autor protestu

Ing. Branislav Čech, predseda

signatári

MUDr. Ján Lakota, CSc., lekár, vedecký pracovník

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. historik, vysokoškolský pedagóg

Mgr. Rafael Rafaj, Inštitút národnej politiky, predseda

plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz

Mgr. Miloš Zverina, vydavateľ

PaedDr. Vincent Bujňák, býv. učiteľ, dôchodca

PhDr. Ľubomír Huďo, novinár a spisovateľ

PhDr. Martin Lacko, PhD., historik

Doc. Ján Dudáš, DrSc., vedec a vysokoškolský pedagóg

RNDr. Ján Dudáš, PhD., molekulárny biológ a genetik

Andrea Šulíková, opatrovateľka

Ing. Vladimír Bizoň, ŠDDO. pilot vo výslužbe

Mgr. Ľuboš Volko, katolícky kňaz, učiteľ

Ing. Tomáš Vaško, podnikateľ

František Gajdoš, podnikateľ

Dr. Jozef M. Rydlo, historik

Jozef Fila, podnikateľ

Mgr. Peter Kozolka, učiteľ na dôchodku

Ing. Miloš Sečkár, dôchodca

Ing. Ľubomír Scherhaufer, dôchodca

Doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA, filozof

RNDr. Igor Serváček, matematik

Ing. Peter Kohút, CSc., vedec

RNDr. Peter Bielik, referent

Ing. Pavol Zuskáč, projektant

Rastislav Jakubek, slobodný umelec

Marek Gábrik, študent a bloger

PhDr. Andrea Rysová, PhD., odborný asistent, pedagóg

Ing. Vladimír Šimko, lektor, predseda občianskeho združenia

Michal Gašparovič, dôchodca, predseda občianskeho združenia

Ing. Erik Hanulík, živnostník

Róbert Šafár

Magdaléna Skalská

pplk. v.v. Ing. Rudolf Rudohradský

Alena Řehaková

Ing. Aladár Smidžár

Michal Dieneš

Janka Hriňáková, vydavateľ novín Podtatranský kuriér

Ľubomír Schmida – umelecký fotograf

Ing. Ľubomír Maliarik, informatik, dôchodca

Marian Mydlo – klub spisovateľov

Bc. Alžbeta Fülöpová

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., vysokoškolský pedagog

Mgr. Jaroslav Kulha

Ing. Martina Sielaff

PhDr. Ľudmila Rešovská

Katarína Kokoruďová – dôchodkyňa

Vladimír Gancarčík

Slovenské Hnutie Obrody

Maroš Dlugoš

Dana Vážna, pokladníčka

Andrea Fatulová

JUDr. Milan Tadial

JUDr. Ján Čarnogurský st.

JUDr. Adriana Krajníková, advokátka

Mária Šimlingerová

Marta Čepišáková

Mgr. Miloslava Olerínyová

Mária Gmucová

Nidal Saleh, spisovateľ

Ing. Ján Kolník, živnostník

- Podporte nás -

45 KOMENTÁRE

  • Sme ešte štát či už len s.r.o. a ČIA ?
   ČR a SR sú už len s.r.o. ?
   TOTO sa už objavuje na viacerých miestach. ČAS UKÁŽE !!!
   TOTO JE ČO ?
   Zisťuje,overujte,pátrajte,posúvajte…..
   DNES sú zmätky v každej ľudskej činnosti…
   Je aj SR s.r.o. či LTD,korporácia….?
   Je čas tlačenia kapusty. Tak niečo nové nekvasené nam tu kvasí ?
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4769038356463658&id=100000726220973

   https://www.facebook.com/milan.s.kovacik/videos/2576363199165387/

   https://zsi-korene.sk/narodna-identita-rozmach-madarskeho-revizionizmu-zaznam-relacie-z-1-11-2021/

   S úctou k Vašej jedinečnosti!
   SL♡VANIA … „Hodnota Človeka !¡“ … zo Srdca …~ Z♡~ posielam tento pozdrav

 1. Plná podpora pre Tibora v boji s libero-fašizmom. Rozsudok je vážnym dôkazom toho, kam smeruje tento „liberálno-demokratický“ systém a to, k čomu sa zapožičali služobníci tohto chorého systému, je zároveň jeho morálnou obžalobou.

 2. Ako je povedané: nic , čo sa tu deje ,nieje nič nové,všetko tu už bolo, marnost nad marnost, a čím viac človek vie, tým je väčšie jeho utrpenie…

 3. Sloboda slova, prejavu a názorov je základ pravej demokracie, inak je to skrytý fašizmus pod rúškom falošnosti .

 4. „Sloboda tlače! Máme toľko zákonov na ochranu slobody tlače, a ani jeden trochu spoľahlivý zákon na ochranu ľudí pred tlačou.“

  Mark Twain

  • Vyjadrujem moju uprimnu a srdecnu podporu panovi T.E.Rostasovi a pridavam sa k signatarom Zdruzenia Slovenskej Inteligencie. Dovolte mi vyjadrit hlboku vdaku pre tak odusevnene zviditelnovanie nasho naroda a nasich dejatelov. Nech vam boh zehna.

 5. Ako občan Slovenskej republiky sa nemôžem pozerať na neprávosť, ktorá sa tu deje, preto sa pripájam k signatárom ZSI a plne podporujem pána Tibora E.Rostasa.
  Katarína Kokoruďová – dôchodkyňa

 6. Vyslovujem týmto moju podporu p.T.E.Rostasovi. Jednoznačne si myslím, že práve tento muž, za silnej podpory ľudí, ktorým záleží na osude a lepšej budúcnosti tohto národa,by mal stáť na jeho čele v boji s touto súčasnou fašistickou diktatúrou, likvidujúcou nielen základné ľudské práva, ale i naše SLOVENSKO. Vďaka takým ľuďom, ktorí, v tak ťažkej dobe, akú momentálne žijeme,nestratili SVEDOMIE, MORÁLKU, PROFESIONÁLNU ČESŤ,CIT, ĽUDSKOSŤ a ODVAHU BOJOVAŤ ZA PRAVDU.
  Andrea Fatulová

 7. Moderné demokratické štáty sú vždy neudržateľné, ak majú schopnosť použiť násilie a obmedzovanie slobodu názoru proti obyvateľom.

  • Rasto Luhovy podporujem. Zodpovedny musia stať pred sudom. Koli nim sa musia obnoviť tresty smrti ale už nie obesenim minulost ukazala že obesenie neni dostatočný trest aby sa už zločiny proti ludskosti neopakovali.

 8. „Sloboda tlače! Máme toľko zákonov na ochranu slobody tlače, a ani jeden trochu spoľahlivý zákon na ochranu ľudí pred tlačou.“ k tomu treba pridať „aj pred terorom plagiátorov a pdvodníkov“

  Mark Twain

 9. Slovensko potrebuje, aby sa spojila slovenská inteligencia, ktorá by dokázala viesť náš národ v tejto súčasnej biologickej svetovej vojne masových vrahov (globalistov, satanistov a svetoobčanov) proti národom a národným štátom celého sveta. Túto vojnu vyhráme, ale bude mať veľmi veľa obetí. Iba v súčasnej biologickej vojne globalisti pomocou biologických zbraní vyvinutých vo Fort Detrick v USA doteraz zavraždili minimálne 10 miliónov zaštepených naivných obetí genocídy. Celkový počet obetí sa bude počítať v desiatkach miliónov. O iných dobyvačných vojnách kapitalistov a imperialistov s desiatkami miliónov obetí za posledné desaťročia ani nehovorím. Ja našou úlohou a zároveň povinnosťou z vďaky voči našim predkom zastaviť túto genocídu slobodných národov a systematickú likvidáciu suverénnych národných štátov skôr ako táto banda masových vrahov nastolí totalitnú celosvetovú diktatúru NWO, o ktorej sníva už desiatky rokov. Časopis Tibora Eliota Rostasa Zem a Vek odoberám od roku 2013. Je to jeden z veľmi mála časopisov na Slovensku, ktorý sa dá čítať. Nesmieme viac mlčať. Začnime už konečne všetci bojovať za slobodu slova a za naše základné ľudské práva, ktoré nám skorumpovaná masmediálna žumpa plná zvratkov a výkalov systematicky odoberá. Nadišiel čas, aby slovenský národ znovu povstal a vzoprel sa otrokárom a satanovým skorumpovaným pätolízačom, ktorí dnes okupujú všetky 3 zložky štátnej moci. Poďme už konečne všetci roduverní Slováci do ulíc a začnime sa už konečne brániť. Je to svetová vojna, ktorú vyhráme, lebo na našej strane je pravda a je to naša zem už celé tisícročia. Nepatrí svetoobčanom a ich lokajom. Patrí nám a našim predkom.

 10. Podpisujem s radosťou a úctou k Tiborovi a všetkým slobodným ľuďom, ktorí sa postavili na Odpor-19 proti rozkladu morálky, proti nespravodlivosti a fašizmu, ktorí sa vymedzili proti manipuláciam a zvrhlým chúťkam na podriadenie si človeka… Tie neprišli až s Covidom, tie tu boli pred ním…

  Ako právnik viem, že Tibor nespáchal skutok kladený mu za vinu, pretože jeho konanie nie je trestným činom. A tento fakt sa potvrdí…

  Pre nevpustenia Tibora na verejné zasadnutie z dôvodu neprekrytia dýchacích ciest som požiadala Najvyšší súd o označenie tejto „právnej povinnosti“. Ak by ste mali záujem sa aj Vy pripojiť a opýtať sa tiež Najvyššieho súdu, prikladám žiadosť. Nájdete ju v pripojenom článku a vloženej aplikácii…

  JUDr. Adriana Krajníková, advokátka a môj tím kolegov

 11. Pripájam článok so žiadosťou na Najvyšší súd SR:
  https://zalobyvocistatu.sk/informacie-advokata/tibor-eliot-rostas-a-odnata-moznost-konat-pred-sudom-z-dovodu-povinnosti-prekrytia-dychacich-ciest-ktora-neexistuje-v-ziadnom-zakone-narodnej-rady-sr/

  JUDr. Adriana Krajníková, advokátka

 12. ♥ Otázka: „Je toto najjasnejšie židovské samousvedčenie, kto Slovákom v Slovensku vládne od Synagógy Sion-Grasalkovičovej, kto má od chorej prirodzenosti, zlej vyvolenosti (bez fakulty) v rasistickej nenávisti Gójimov, Slovákov, Slovanov od v dávnych čias podnes…???“
  ♥ Neuvedomujú si takí chazarskí vzdelanci, že každá entropia, kauzálny karmakaust, krvilačná genocída, či depopulácia kabal-?-rituálmi vždy volajú po spravodlivých šoa, abad, sion-holokaustoch…??? To ma teda výsostne sklamali, lebo som mal lepšiu mienku o Židovstve!!!
  ? Slovenky, Slováci, zobuďte sa! Niekto vám pomaly rozoberá, likviduje a kradne Slovensko. Skúmajte, odkiaľ, prípadne z akých kaganátov, alebo Blízkeho Východu pochádzajú predkovia ostrakizantov, rasistov, úžerníkov, exekuantov, likvidátorov, anektantov, zotročovateľov, vrahov…!!!!!!
  ? Prosím, nespite, ale konajte!!! Aj pri voľbách, aj neustále!!!
  ~~~~~~ ♥ ? ?? ? ♥ ~~~~~~
  ✡ Tóra:
  ♥ Pán je milosrdný, odpúšťa, ale trestá dlhy otcov na synoch až do 4. pokolenia. Num 14,18 a Ex 34,7
  ♥ Aj keď je Pán milosrdný a odpúšťa, zanechané morálne a iné dlhy mám a otcov trestá na synoch až do 4. pokolenia. Num 14,18 a Ex 34,7
  ♥ Teraz, keď to viete, vyrovnajte dlhy, odškodnite poškodených, odčiňte utrpenie, žiadajte o odpustenie a doživotne láskavo slúžte núdznym svojím charakterným, čestným a čistým pričinením!
  ✡ Výber rasistických citátov z Talmudu a ďalších zdrojov proti Nežidom, v neúcte proti Gójimom, pohanom, nevyvoleným, dobytku, otrokom (slave)… pre pochopenie zdrojov koncentrácie kritického chaosu – entropie, smerujúcich do kauzálneho šoa abad sion-holokaust Armagedonu:
  https://ulozto.sk/file/v1pGRQqonEMc/
  ♥ Milosť, požehnanie, mier, blaho a šťastie Vám želám od času poznania až do večnej radosti! ?
  ♥ Buď požehnané SLOVENSKO ??! ?
  Sobota 13.11.2021 19:05 (9. Kislev 5782)

 13. Každému občanovi v skutočne demokratickom štáte je dovolené vyjadriť svoj názor a ovplyvniť rozhodnutia politických síl. Základným znakom demokracie je princíp, že rôzne sily a skupiny, ktoré ovplyvňujú sociálne, politické a ekonomické smerovanie krajiny podliehajú skúmaniu a kritike každého občana. Každá politická, sociálna a ekonomická moc musí byť kontrolovaná, ináč sa stane represívnou. Verejná kontrola a kritika je efektívny spôsob kontroly moci; každá imunita pred kontrolou sa rovná nekontrolovateľnej moci a diktatúre. Skutočne, prvý článok demokratickej ústavy garantuje – okrem iných foriem slobody prejavu – právo občanov preskúmať a verejne kritizovať rôzne sociálne a politické sily, ktoré ovplyvňujú osud národa, bez ohľadu na to, či kritika sa môže dotknúť, vládnej alebo mimovládnej mocnej skupiny alebo nie. Akákoľvek skupina, inštitúcia, myšlienky, kultúrne hodnoty a iné, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú politický, sociálny alebo ekonomický systém, zákony, kultúrny a historický vývin národa podliehajú verejnej kritike občanov tohto národa. Občania majú morálne a politické právo v demokratickom systéme, verejne analyzovať, debatovať a kritizovať sily, ktoré ovplyvňujú sociálnopolitické smerovanie národa a štátu. Akákoľvek sila, ktorá potláča alebo umlčuje verejnú kritiku sociálnej, ekonomickej a politicky silnej skupiny v spoločnosti znamená obmedzovanie základného demokratického práva.
  Preto, Pridávam sa k signatárom a podporujem Pána. Rostasa

 14. Podpora pre Tibora v boji s libero-fašizmom je správna a POTREBNÁ !
  Ale. — nie je spravodlivé tvrdiť, že sa nám vracia aj nedávna „história“ z 50. rokov, kedy bola vtedajšiemu komunistickému režimu nepohodlná inteligencia umlčovaná sadistickými spôsobmi, v režime, ktorý dokonca ničil aj svojich vlastných súdruhov,
  pretože tu sa nám ide vnucovať možno ešte nebezpečnejšia, TROCHA „staršia“, ale tiež nie príliš dávna, ale trocha staršia „história“ fašistického režimu !!! … ktorú práve vtedy nastupujúci kvázi komunizmus PORAZIL, za cenu mnohých obetí z radov toho hnusného tzv. komunizmu, ktorý však bol ešte IBA socializmom,….. ktorý sme my IDIOTI vďaka „nášmu“ idiotizmu nevymenili za žiadnu REÁLNU DEMOKRACIU, ale urýchlene zase ideme vymieňať za modernejší a rafinovanejší FAŠIZMUS…. tj. vyhadzovať na hnoj KOLÍSKU aj s dieťaťom !!! PS. tzv. komunisti boli síce tiež aj falošní, aj viacmenej primitívní, ale nás ostatných chceli do svojich radov (až na výnimky..) získať ídeou, ale porovnávať
  napr. tzv. hitlerizmus napr. s tzv. stalinizmom je výsledkom modernej NÁTLAKOVEJ“ fabulácie ,a našej holubičej “ tzv. slovanskej“povahy!
  PS2. – prví komunisti mali aspoň ideu- každý podľa svojich síl, každému podľa jeho potrieb, .. ale náboženstvá tiež cielene mali podobné idey, avšat tiež IBA TEORETICKY… a tiež „prevádzkujú podľa ICH POTRIEB, nie podľa ideí !!! Amen“

 15. Dnes sa stíha už aj za názor, obyčajný názor bez toho, aby niekoho na niečo nekalé navádzal. Ba dokonca aj za citáciu výrokov našich národovcov. Novodobý hon na bosorky. Je to hanba.
  Silno mi to pripomína postup podľa istej, bližšie nemenovanej „metodickej príručky“ zo začiatku 20. storočia, ktorá sa usilovne vyhlasuje za podvrh.
  Pridávam sa k podpore Rostasa. Ing. Ján Kolník, živnostník.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň