sobota, 20 apríla, 2024
spot_img
ÚvodCOVID-19Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky

29. 4. 2021 Branislav Čech

Ako je v súčasnosti dodržiavaná Ústava Slovenskej republiky?

Čl. 1 (1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.

V skutočnosti vrcholní štátni predstavitelia poslušne plnia príkazy spoza hraníc, ambasády SŠA, podieľajú sa na štvavej vojnovej kampani proti Rusku… bez ohľadu na následky pre obyvateľov Slovenska. Zvrchovanosť a demokracia Slovenskej republiky je dnes len ilúziou.

Čl. 12 (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

V skutočnosti sa zvýhodňujú tí, čo očividne Slovensko poškodzujú a štát ich dokonca finančne podporuje.

Čl. 16 (1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.(2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

V skutočnosti celá vláda neľudsky a ponižujúco zaobchádza so slovenským národom – vrátane detí. Zdravých občanov nátlakom pod hrozbou pokút núti obmedzovať si prívod kyslíka, odovzdávať genetický materiál a zúčastňovať sa lekárskych štúdií.

Čl. 19 (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

V skutočnosti už nielen politici, ale aj verejnoprávne médiá pod správou štátu nepravdivo očierňujú politicky nepohodlné osoby na podnet protislovenských organizácií.

Čl. 23 (1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. (2) Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto územie slobodne opustiť. (3) Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody. (4) Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.

V skutočnosti predstavitelia vlády obmedzujú slobodu pohybu na základe vyhlášok vydaných v rozpore s platným právnym stavom v Slovenskej republike a zavádzaním kovidových pasov chcú podobne, ako to bolo so židovskými hviezdami, rozdeľovať obyvateľstvo na dve kategórie občanov – plnoprávnych a tých druhých.

Čl. 26 (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. (3) Cenzúra sa zakazuje.

Sluhovia totalitného režimu blokujú a odstraňujú z médií názory nielen bežných ľudí, ale aj slovenských a celosvetových odborníkov, ak nie sú v zhode s presadzovaným politickým názorom. Za nesprávny názor vás prepustia z práce, beztrestne šikanujú, osočujú a trestajú.

Čl. 28 (1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.

Vláda bezdôvodne predlžuje núdzový stav, aby bránila tomuto ústavnému právu.

Čl. 39 (1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.

Píše sa primerané zabezpečenie – a nie na hrane alebo pod hranicou chudoby…

Čl. 40 Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

V období neprimeraných opatrení falošnej pandémie toto právo bolo odopreté viacerým občanom, niektorí z nich, žiaľ, už nie sú medzi nami.

Čl. 42 (1) Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

Vláda bráni plnohodnotnému vzdelávaniu detí bez obmedzenia prísunu kyslíka a pokiaľ ich rodičia nepristúpia k obmedzeniu svojej slobody.

Čl. 46 (1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

Žiaľ, nezávislý a nestranný súd v dnešnej totalite miesto nemá…

Čl. 75 (1) Na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

Tento článok je väčšinou poslancov beztrestne porušovaný. Napriek množstvu podnetov na preskúmanie porušenia zákonov, napríklad vlastizrady, sa nič nedeje a zákony sa porušujú naďalej.

Čl. 104 (1) Prezident skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“

Rovnako ako predchádzajúci článok, napriek porušovaniu zákona samotnou hlavou štátu sa nič nedeje – orgány činné v trestnom konaní ostávajú …nečinné.

Na záver – pre súčasnú situáciu a občanov Slovenska ten najdôležitejší článok

Čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky:

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Dnes využitie tohto článku nie je len právom, ale povinnosťou každého zodpovedného občana SR, ktorému záleží na budúcnosti svojich detí. Postavme sa totalite, nenechajme sa ponižovať a nedovoľme zničiť to, čo budovali naši predkovia!!!

- Podporte nás -

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň