štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img

Výzva na zodpovednosť!

V súčasnom všeobecnom globálnom chaose, keď sú relativizované a spochybňované skúsenosťami overené hodnoty civilizovanej ľudskosti, keď sa cieleného stupňuje neistota vyplývajúca zo strachu o vlastný život aj existenciu ľudstva, čo  spôsobuje davovú psychózu až hystériu, ale aj vinou ďalších zámerne vyvolávaných krízových javov… je potrebné nepodľahnúť panike, ale riešiť problémy racionálne, výhradne na základe dôveryhodných a overiteľných faktov, vedeckých argumentov a stanovísk dlhodobou praxou overených odborných a morálnych individuálnych či kolektívnych autorít.

Vzhľadom na konštanty určené polohou, rozlohou, početnosťou, zdrojmi a celkovým aktuálnym stavom slovenskej spoločnosti a jej štátu – súčasnej Slovenskej republiky – treba neodkladne  prijať opatrenia, ktoré zastavia úpadok a rozpad hodnôt definovaných v Ústave SR a privedú našu  spoločnosť znova k stabilite, prosperite  a bezpečnosti.

Prebiehajúcu krízovú situáciu nezavinili iba cudzie záujmy presadzované tzv. globálnymi hráčmi  a najsilnejšími partnermi v rámci EÚ, ale aj naše vlastné chyby – najmä neschopnosť politických predstaviteľov Slovenskej republiky riešiť naše problémy z pozície slobodného, zvrchovaného a rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva. 

Sme presvedčení, že ako starobylý kultúrny a historický národ máme dostatok skúseností z vlastného vývoja a súčasná kríza nás vyzýva, aby sme ich čo najmúdrejšie  využili na náš prospech.

Dlhodobé deštrukčné a súčasnými politickými predstaviteľmi SR krajne vystupňované oslabovanie základov slovenskej štátnosti, je spôsobené nielen nerešpektovaním Ústavy SR, ale najmä nekompetentnými, odborne nespôsobilými a morálne skompromitovanými politikmi, ktorí vedú náš štát k úplnej strate jeho funkčnosti.

Súčasné hazardovanie politických predstaviteľov SR s podstatou a zmyslom štátu – najmä jeho zvrchovanosťou a integritou – nebezpečne pripomína nezodpovedné konanie potomkov a dedičov kráľa Svätopluka, ktorí vzájomnými spormi, neschopnosťou vládnuť na prospech celku a neochotou vzájomne spolupracovať natoľko oslabili ríšu našich predkov, že sa stala ľahkou korisťou cudzích votrelcov.  Slovenský národ tak na mnohé stáročia stratil slobodu a právo zvrchovane rozhodovať o svojich veciach, vzťahoch a záujmoch!

V minulosti ani v súčasnosti však nezlyhal štát, ale zlyhali jeho predstavitelia! Aj v súčasnosti nezlyháva náš štát ani demokracia, ale tí, ktorí si vládnutie ako službu spoločenstvu svojvoľne a egoisticky zamieňajú s anarchiou či dokonca s totalitou!

Zodpovední sme však všetci, lebo všetci môžeme stratiť  to najvzácnejšie, čo všetky generácie Slovákov spoločným úsilím a nesmiernymi obeťami vytvorili, vybojovali a dosiahli.

Súčasný stav krajného ohrozenia – vyhlásený Vládou SR ako núdzový stav – vylučuje akékoľvek vnútorné, teda naše slovenské vzájomné spory a konflikty!

Vyžaduje od všetkých občanov, aby sa správali zodpovedne, spoločne bránili spoločné  hodnoty a životné záujmy a bezpodmienečne podriadili všetky svoje sily a schopnosti slovenským  národnoštátnym záujmom!

Každý, kto aj napriek súčasnej krízovej situácii uprednostní svoje osobné ego či iné čiastkové – napríklad stranícke či koaličné – záujmy, dopúšťa sa zločinu vlastizrady!

Konajme s vedomím, že hoci najväčšiu zodpovednosť za stav štátu a jeho občanov vždy majú politickí predstavitelia, príslušnú – najmä odbornú a morálnu, ale aj občiansku – zodpovednosť nesú vo vlastnom aj v spoločnom záujme všetci občania SR aj všetci, ktorí sa hlásia k slovenskému národu.

Naša historická skúsenosť jednoznačne dokazuje, že výhradne iba  spoločnými silami a múdrym, svorným a jednotiacou  ideou  spoločného prospechu koordinovaným konaním môžeme ako národ prežiť a zabezpečiť perspektívnu budúcnosť aj pre ďalšie generácie.

Naša VÝZVA NA ZODPOVEDNOSŤ nie je výzvou na slepú, hluchú  a nekritickú poslušnosť voči akýmkoľvek nekompetentným a neodborným rozhodnutiam „straníckych nominantov“ pochybnej úrovne a kvality. Je výzvou na zodpovedné konanie podľa odporúčaní dlhodobou činnosťou na všeobecný prospech overených odborných a morálnych autorít a v súlade nielen s našimi životnými  národnoštátnymi záujmami, ale aj s  vlastným svedomím!

Spoločne ZA SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO!

Združenia slovenskej inteligencie KORENE a Rada osobností

Akad. mal. Viliam Hornáček, predseda         

 Bratislava 10. 10. 2020

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň