1

Nebezpečné dvojité občianstvo. Pripravený je vládny návrh o dvojitom občianstve.

Pravdepodobne ešte tento rok sa bude v Národnej rade Slovenskej republiky schvaľovať novela zákona o štátnom občianstve. Novelu pripravilo Ministerstvo vnútra SR na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024. Novela by mala, okrem iného umožniť občanom SR získať iné štátne občianstvo bez straty slovenského občianstva. Najväčším rizikom je preto získavanie slovensko-maďarského občianstva bez vedomia nášho štátu a implementácia štátnych príslušníkov Maďarska do vysokých štátnych pozícií, čo sa dnes už pravdepodobne aj deje. V súvislosti s ďalšími menšinovými autonomistickými požiadavkami a budapeštianskou politikou môže v konečnom dôsledku táto právna norma znamenať v medzinárodných organizáciách spochybňovanie Slovenskej republiky ako štátu.