štvrtok, 18 apríla, 2024
spot_img

Neváhajte a konajte!

Vzhľadom na dejiny možno oprávnene povedať, že slovenský národ má mimoriadne bohatú historickú skúsenosť. Určite dostatočnú na to, aby konal nielen rozumne, ale aj múdro.

Prežité dejiny bezpochyby znamenajú historickú skúsenosť a predpokladá sa, že aj pamäť. Znamená to však automaticky aj poučenie sa? A znamená poučenie sa aj múdre konanie?

Môže a malo by znamenať, lebo v opačnom prípade bola historická skúsenosť zbytočná.

Naša slovenská historická skúsenosť – na rozdiel napríklad od koloniálnych mocností – bola zaplatená tým najdrahším. Vlastnou tvorivou prácou, vlastným potom a krvou a našimi vlastnými životmi. Nemusíme byť ani múdri, stačí byť čestní, aby nás to zaväzovalo vďačnosťou a povinnosťou konať v zmysle poučenia sa z vlastného vývoja. Správame sa čestne a prejavujeme úctu k nami vytvoreným, vybojovaným a draho zaplateným hodnotám, medzi ktorými prvoradé miesto patrí nášmu poučeniu sa historickou skúsenosťou vlastného národa?

Som presvedčený, že slovenský národ bol vždy múdrejší ako jeho predstavitelia. Česť nemnohým obdivuhodným výnimkám!

Dôkazom je, že napriek osudovým zlyhaniam a zradám vlastných vlastnými – prežil a žije dodnes. Ako je to s jeho predstaviteľmi!

Ideálom by malo byť, že predstavitelia národa sú zároveň jeho reprezentantmi. Koľkí takými skutočne boli a koľkí sú takými dnes? Máme dnes osobnosti a autority, ktoré si zaslúžia čestný titul „REPREZENTANT SLOVENSKÉHO NÁRODA A ŠTÁTU“?!

Som presvedčený, že áno! Máme slovenských reprezentantov – dokonca svetoznámych a svetom uznávaných aj oceňovaných. Napríklad vo vede, v umení , v športe… Nie však v politickej hre. Áno hre! Lebo práve ňou – politikou – sa hrá o život a osud slovenského národa a štátu. Ide teda o činnosť rozhodujúcu.

Po vyhasnutí, sklamaniach, zlyhaniach a zradách – aj vlastizradách! – príslušníkov generácie obnoviteľov slovenskej štátnosti prišla zákonitá – nie však žiaduca –zmena. Zmena k horšiemu na najmä k nebezpečnejšiemu. To treba neodkladne zmeniť!

Tak ako našu generáciu v 90-tich rokoch XX. storočia, tak súčasnú generáciu slovenských vlastencov na začiatku XXI. storočia doba vyzýva k činom na prospech slovenského národa. Konajte!!!

Viliam Hornáček Bratislava 8. marca 2020                                              

- Podporte nás -
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň