streda, 12 júna, 2024
spot_img
ÚvodOsobnostiProf. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. - kandidát na predsedu Matice slovenskej

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. – kandidát na predsedu Matice slovenskej

29. júl 2021

Priatelia!

Ak je niečo isté v našom zemepisnom pásme, je to striedanie ročných období. Tí, čo prežili niekoľko dekád zaznamenali dôležitú zmenu. Jar a jeseň sa skracujú. To je fakt, na ktorom nič nemôžeme zmeniť. Musíme sa prispôsobiť.

Oproti tomu, voľby do dôležitých pozícii z hľadiska prospechu spoločnosti ovplyvniť môžeme. Ak prekonáme lenivosť, ak objektívne posúdime minulosť a ak si dáme námahu, aby sme vykonali potrebné kroky k uplatneniu nášho hlasu. Naozaj?

Mnohí z nás už sú otrávení z bezmocnosti, lebo hlas toho, komu majú zvolení funkcionári slúžiť je pridusený sofistikovanými pravidlami. Mnohé inštitúcie si spôsob voľby vybetónovali. Často ani neexistujú kritéria na vedomostné, pracovné, vekové, či morálne, podmienky. Potom sa poľahky môže stať, že do zodpovednej pozície sa dostane nekompetentný a nezodpovedný kandidát.

O niekoľko týždňov si bude Matica slovenská voliť svojich predstaviteľov. Naše občianske združenie ponúka kandidáta, člena Matice slovenskej, ktorého osobnosť, charizma, vzdelanie, názorovú a občiansku konzistentnosť môže široká verejnosť sledovať už po dlhé roky. Dúfame, že pri výbere z viacerých kandidátov, voliči budú tentoraz obozretní a nie len oni, ale aj celá slovenská verejnosť bude s výberom spokojná.

René Pavlík – hovorca

Občianske združenie Rastic

821 08 Bratislava – Ružinov, Klincová 3,

Rodina bez matky stojí na pokraji zániku. Iba milujúca, obetavá a vzdelaná matka vie svoje deti preniesť cez všetky nástrahy života, zabezpečiť im zdravé podmienky pre život, vzdelanie pre budúcnosť aj úctu a lásku k svojeti. To si uvedomovali aj zakladatelia našej fundamentálnej kultúrnopolitickej organizácie, ktorá od roku 1863 zachraňovala Slovenský národ na všetkých frontoch.

Matica slovenská od svojho prvopočiatku prebúdzala a upevňovala slovenské vlastenectvo, národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovala vzťah Slovákov k vlastnej štátnosti. Nezabúdala ani na budúcnosť. Zapájala mládež do kultúrno-tvorivého procesu a pestovala v nej národné, kresťanské, mravné a demokratické hodnoty. Osamotená matka často stojí pred ťažkými prekážkami. Pre prosperujúcu rodinu je nie menej dôležitý aj otec. Táto úloha vždy leží na bedrách predsedu. Keďže platí, aký otec, taká rodina, je zrejmé – a história to dosvedčuje – že osobnosť predsedu je pre Maticu slovenskú životne dôležitá. Je podivné, že v čase našej štátnej samostatnosti Matica slovenská chradne, živorí a ocitá sa v kŕčoch. Politici vlastnej vlády ju dusia a obmedzujú takmer na všetkých frontoch, najmä však na poli národného sebavedomia, kultúry a vzdelania.

Občianske združenie Rastic zodpovedne vníma tieto skutočnosti V týchto dňoch široká členská základňa Matice opäť hľadá svojho otca. Hľadá človeka vyzretého, morálne bezúhonného, vzdelaného, obetavého, národne a kresťansky pevného. Našu podporu dávame profesorovi Štefanovi Hrušovskému, slovenskému lekárovi uznávanému doma i v zahraničí.

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. sa narodil v Bratislave (1954). Zmaturoval vo Francúzsku, tu získal diplom vedeckého štúdia, doktorát vied aj špecializáciu v hepato-gastroenterológii. Dvadsať rokov pôsobil na SZU v Bratislave. Vypracoval systém špecializačného štúdia, viedol viaceré pedagogické útvary, bol garantom pre internistické odbory. Pätnásť rokov bol prednostom I. internej kliniky Dionýza Diešku v Bratislave, dvadsať rokov hlavným odborníkom MZ SR pre odbor hepatológia. Svoj záujem výskumu smeroval na choroby pečene. Je autor vysokoškolských učebníc, za ktoré získal ocenenie Literárneho fondu a odborných spoločností. Viac ako 40 rokov pracuje ako internista, hepatológ a gastroenterológ. V pozícii člena Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti zastupoval Slovensko v európskych medicínskych organizačných štruktúrach (UEMS). Je spoluautorom Bratislavskej deklarácie o elektronickej medicíne (2007). V súčasnosti pôsobí na LF UPJŠ v Košiciach a na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. Riadi Hepatobiliárne centrum v Michalovciach, pracuje v Galante, prednáša v Skalici, v Prešove aj v Michalovciach. Je špecialistom v odbore manažment a financovanie zdravotníctva. V tejto funkcii organizuje vedecko-odborné konferencie.

Je členom Výboru Miestneho odboru Matice slovenskej Bratislava I. Podporuje a spoluorganizuje matičnú činnosť. Prednáša na Ľudovej akadémii, ktorú založil predseda MO Dr. Andrej Trnovec. Ako delegát na Valnom zhromaždení v Martine v roku 2017 predložil v rámci bratislavskej iniciatívy súbor návrhov na modernizáciu Matice. Zaujíma sa o dávnu aj novodobú históriu Slovákov, pre členov Matice zorganizoval zájazd na Slovenské hradisko Bojná – Valy, ktoré v VIII. a IX. storočí po Kristu plnilo obrannú, remeselnú, obchodnú aj misijnú činnosť. Svoje názory publikuje v Slovenských národných novinách, v Literárnom týždenníku, v Kultúre. Ovláda francúzštinu, angličtinu, nemčinu, ruštinu.

Je členom a hovorcom nášho občianskeho združenia Rastic a členom ZSI Korene. Presadzuje kresťanské hodnoty, ochranu života, zachovanie rodiny, rozvoj slovenskej kultúry, spoločenského a duchovného života, vyvážené vzdelávanie v národnom duchu, individuálnu slobodu.

To sú dôvody, pre ktoré odporúčame

Štefana Hrušovského ako kandidáta na predsedu Matice slovenskej

ako osobnosť, ktorá bude presadzovať všetko, na čom zakladateľom Matice slovenskej záležalo a prečo ju vytvorili.

                                                                                                        Prof. MUDr. Peter Mĺkvy, CSc.

                                                                                                  predseda občianskeho združenia Rastic

                                                                                                                               v. r.

Združenie slovenskej inteligencie vyjadruje plnú podporu kandidátovi na predsedu Matice slovenskej Prof. MUDr. Štefanovi Hrušovskému, CSc., Dr. SVS.

Podporu je možné vyjadriť aj vstupom do Miestneho odboru Matice slovenskej Bratislava I., v ktorom je prof. Štefan Hrušovský členom výboru.

Prihláška za člena Matice slovenskej

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň