1

Vieme riadiť II

Prof. J. Husár Bratislava, 1.8.2021

Nedávno som dostal vzácny dar, knihu Hoj, zem drahá od M. Rázusa. Prekvapilo ma, že napísal báseň ZNAJ VLÁDNUŤ! (Našim politikom). Moja minulá úvaha mala názov Vieme riadiť?

Do diela Rázusa som sa zahĺbil. Nemôžem
nezačať týmto citátom: „A komu hnev či pomsta černie v stope, ten
Slobodienke našej jamu kope!!!
“ Báseň je platná aj pre našu dobu. Priam
musím odcitovať aj toto: „Ty, ktorý sa staneš  prezidentom, premiérom, ministrom, županom,
vysokým úradníkom, či akýmkoľvek iným predstaviteľom, mysli na seba až vtedy,
keď šťastne „pribijeme“ – až naša plť dopláva do cieľa
.“ Iste vyjadril to,
čo dobre poznal. V rokoch 1929 – 37 bol predsedom SNS a poslancom
Národného zhromaždenia v Prahe
. Zanechal nám veľké mravné posolstvo. Rázus
sa v svojom svätom zanietení skutočne obetoval, lenže v zápasoch,
v ktorých sa používali zákerné intrigy a klebety, stratil
zdravie i životnú vitalitu. Nemôžem neuviesť  tento slávny verš:

Kto stojíš pri vode – hľaď! Časy sú tak kruté!

A v sparných diaľavách tak mnohá hrozba drieme,

buď múdry na hĺbkach, buď silný na zákrute,

a mysli na seba – až šťastne pribijeme.

Básnikov spor
s egoizmom – s „myslením na seba“, ktorý tak neznesiteľne dodnes
čerí slovenské hladiny, zneisťuje verejný život a, dovolím si povedať, spochybňuje
dôveru Slovákov v politiku teda nielen dnes, ale už dávno. Ktorý
predseda vlády, minister financií, či poslanec NR SR po roku 1989 napísal
porovnateľné dielo ako dielo ZNAJ VLÁDNUŤ
? Dobre vime, že práve nepodkupnosť
Rázusa mu v závistlivom slovenskom prostredí narobila veľa nepriateľov,
lebo len málokto dokázal v búrkach života niesť také náročné mravné
posolstvo
ako on. Nedal sa zastrašiť a tobôž zlomiť. Nech si čitateľ
porovná dnešných vodcov s týmto nielen politickým ale aj literárnym
velikánom.

Stalo sa to, že ani
dnes nechceme počuť fakty, pravda nie je pravda, či na Slovensku
či v EÚ. Spoliehame sa na peňažnú hodnotu HDP, čo je bezobsažné
číslo, bez informačnej hodnoty a tak môžeme iba zablúdiť. Veď už aj
guvernér NBS povedal, že je tu umieračik eura. Prečo? Práve zato, že nevieme
riadiť a nevieme vládnuť; nevieme riadiť obeh peňazí, premenné sú
v náročnom matematickom vzťahu. Hoc ekonómia už dávno opísala hospodársky
ideál usporiadanej spoločnosti
či zlé spôsoby vlády, nemáme ho; ideál
definovaný práve našimi veľkými ekonómami (Prof. K. Engliš, Prof. R. Briška), naša
prax úplne ignoruje. Práve preto, že negujeme poznatky, rozhoduje, ako denne
vidíme, svojvôľa. Bezmedznosť svojvôle však
logicky naráža na hrádze vzdoru
, viď aj posledný
protest pred prezidentským palácom.

Už dlho sa usilujem,
aby naša vláda reálne zabezpečila aplikáciu ekonomickej vedy. Tvrdím, že hlavným
problémom, nielen na Slovensku ale aj v EÚ je neexistencia vymedzenia obsahu
a formy vyjadrenia ekonomických informácií
, adekvátne zobrazenie tých
reálnych procesov, ktoré sú v rukách vlády, s ktorými je spojené riadenie
ekonomiky, organizácia tokov ekonomickej informácie, zmysel ukazovateľa,
opodstatnenosť ekonomického rozhodnutia. Ba jasnejšie a širšie, nemáme
vyriešený problém riadenia výroby, riadenia distribúcie a riadenia
akumulácie outputu
, ktorý, žiaľ, meriame iba už spomenutým HDP. Práve
vďaka technikám analýzy modernej ekonómie vieme správne rozhodnúť, ako
zasiahnuť do fungovania ekonomiky. Ekonómovia sa dnes stretajú s explóziou
 ekonomických informácií, ktoré nebudú
k riadeniu a rozhodovaniu potrebné. Fundamentálne ekonomické poznatky
podstaty ekonomiky odhaľujú najvnútornejšie zákony štruktúry a pohybu
ekonomiky
. Pre pochopenie podstaty je preto potrebný usporiadaný systém
ekonomických informácií
. Napísal som to aj, vtedy ešte predsedovi vlády, I.
Matovičovi:

Vážený pán predseda vlády,

v prílohách zistíte, ktoré
sú základne ekonomické problémy ekonomiky SR, na ktoré som upozorňoval všetkých
predsedov vlády. Vláda by mala dvakrát do roka hodnotiť vývoj ekonomiky
a hlavne jej rovnovážny stav. Tento účel pre vládu splnia usporiadané
makroekonomické údaje (nie iba HDP), ktoré 
navrhujem v takomto usporiadaní:

AGREGOVANÉ MAKROEKONOMICKÉ ÚDAJE  PRE VLÁDU

Netto export, rozpočet vlády, úspory a investície;
ich vzťahy v ekonomickej rovnováhe

                                                                     Symboly                                Údaje

a) Premenné

Export                                                          X                                            62,10

Import                                                          M                                           69,94

Výdavky vlády                                            G                                           24,74

Netto dane                                                    T                                           21,61

Investície                                                       I                                           22,70

Úspory                                                          S                                           17,99

b) Bilancie

Netto export                                     X – M                  62,10 – 69,94 = – 7,84

Sektor vlády                                     T – G                   21,61 – 24,74 = – 3,13           

Súkromný sektor                             S – I                   17,99 – 22,70 = – 4,71

c) Vzťahy medzi bilanciami, rovnováha

Prvá definícia    
HDP = C + I + G + (X – M)

Druhá definícia           
= C + S + T

Po úprave         X – M = S – I + T – G       a teda

Netto export                          X – M                                   – 7,84

Sa rovná

Sektor vlády                         T
– G                                     –
3,13

plus

Súkromný sektor                 S – I                                      – 4,71  

Vidíme, že všetky tri sektory majú dlhy! Z hodnoty HDP = 69,60 to nevidíme.

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár,
CSc.

Bratislava 20/4/2020

Záver. Verím, že z toho, čo som napísal zračí potreba vládnutia,
opierajúca sa o hlboké ekonomické poznatky. Z predsedovi vlády uvedeného
usporiadania ekonomických veličín je zrejmá fiskálna kompaktnosť; vidieť
premenné a aj najvýznamnejšiu ekonomickú rovnicu, rovnicu rovnováhy
ekonomiky
. M. Rázus nepoznal takúto organizáciu ekonomických dát, lebo súčasná
ekonómia vznikla až v roku 1936. My však nemáme jeho morálne zásady.
Ekonomický svet sa zmenil a tak originálne idey sú skutočne požiadavkou dnešnej
doby
.