štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img
ÚvodNezaradenéVznikla Expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy

Vznikla Expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy

1. septembra sme si pripomenuli Deň Ústavy Slovenskej republiky a 30. výročie jej prijatia, teda deň úcty k najvyššiemu zákonu Slovenskej republiky, úcty k právu a spravodlivosti a k úsiliu tvorcov o jej zrod. A preto, že si vážime našu Ústavu a chceme posilniť tieto hodnoty zameraním sa na národnostne najlabilnejšie a zároveň najdynamickejšie sa vyvíjajúce južné pohraničné územia Slovenska, kde je naša Ústava nerešpektovaná a porušovaná, vznikla Expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy. Komisia sa bude zaoberať aktuálnou problematikou slovensko-maďarských vzťahov a aktuálnymi otázkami vzťahujúcimi sa na južné územia Slovenska, bude poskytovať systematické návrhy riešení súčasných aj dlhodobo neriešených otázok. Komisia tak nadväzuje na skúsenosti a poznatky jedného z najlepších znalcov slovensko-maďarských vzťahov, historika PhDr. Ladislava Deáka, DrSc.

Slovenská republika doposiaľ nemá strategický rámcový dokument štátnej národnostnej politiky a štátny vedecký inštitút zaoberajúci sa medzištátnymi slovensko-maďarskými vzťahmi a národnostnými vzťahmi na Slovensku, preto ich nemôže riešiť spravodlivo a systémovo. Politickou nečinnosťou a uprednostňovaním iných, ako národnoštátnych záujmov sa trvalo vytvára národnostné napätie a konflikty, preskupujú sa obsahy a pojmy národnostnej problematiky v neprospech štátu a jeho obyvateľov, prekrúcajú sa definície, porušujú európske a medzinárodné dohovory, Ústava a slovenské právne normy, nastáva svojvôľa štátnych orgánov, čím sa oslabuje suverenita štátu, trpí obyvateľstvo, medziľudské a rodinné vzťahy. Expertná komisia si dala za cieľ pokúsiť sa dočasne a čiastočne nahradiť tento fatálny nedostatok a venovať významnú pozornosť národnostnej agende, kým nevznikne príslušná štátna inštitúcia. Bude potrebné venovať sa mnohým zanedbaným problémom, zmeniť niektoré dlhodobo vžité stereotypy, prístupy z hľadiska etnocentrizmu a kultúrnej, národnej a slovenskej identity, prehodnotiť volebné systémy do samospráv, jazykovú a výchovno-vzdelávaciu politiku.

Osobitne treba analyzovať symbolické stieranie štátnych hraníc s Maďarskom, zákonom chránené vymazávanie slovenských dejín, skupovanie slovenskej pôdy a nehnuteľností Maďarskom, exteritoriálne zasahovanie maďarskej legislatívy do slovenských právnych noriem. V poslednom období sme svedkami vzmáhajúceho sa maďarského revizionizmu a iredenty aj v slovenských štátnych inštitúciách a samosprávach, prostredníctvom pamätníkov a tzv. kultúrnych podujatí, narastá kult rehabilitácie revizionistov, oslava maďarských revolucionárov z uhorského obdobia s mimoriadne tragickými dôsledkami, pribúdajú maďarské provokácie a podozrenia z protištátnej činnosti politických a mimovládnych subjektov na Slovensku, čoraz významnejšie zasahujú do pôsobenia slovenských samospráv maďarské fondy ako predĺžená ruka maďarskej vlády.

Slovenská republika môže ponúknuť len jedno riešenie – spravodlivú národnostnú politiku. Občania Slovenskej republiky majú jedinečné možnosti využiť v Európe výnimočne a ojedinele tolerantnú a ústretovú štátnu koncepciu integrácie slovenských občanov. Koncepcia je založená na štátnointegračnej funkcii slovenskej kultúry a slovenského jazyka, ako zrovnoprávňujúceho komunikačného prostriedku občanov na celom území Slovenskej republiky a ako podpory ducha tolerancie a znášanlivosti väčšinovej a menšinovej spoločnosti.

Alekšince, 3. 9. 2022

Za Expertnú komisiu pre slovensko-maďarské vzťahy

Mgr. Margaréta Vyšná

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň