štvrtok, 18 apríla, 2024
spot_img

Ako sa dnes stavia pamätník

Najkrajšie miesto v Štúrove je pri Dunaji. Voda, kopce, nížina, pekná architektúra. Akoby nám tu prozreteľnosť občas dávala zvláštne znamenia. Miesto, kde sa hmla pri moste nad Dunajom stáča a ďalej nie a nie pokračovať a vidmo nad katedrálou vám rastie rovno pred očami. Kde inde by sa Ľudovítovi Štúrovi mohlo páčiť? Chceli sme sa stať len zodpovednými pokračovateľmi našich predkov. Ich pamiatky je potrebné ešte ukázať svetu. Staroslovenské osídlenie pri štúrovskej železničnej stanici, staroslovenské zemné valy, pohrebiská a kostoly v neďalekej Bíni, veľkomoravské osídlenie pri Dunaji povyše Štúrova – v Čenkove, slovenské osídlenie z 11. stor. pri Dunaji v Obide, kedysi súčasti Štúrova, takmer nepreskúmané slovenské pamiatky a osídlenia v ostrihomskom prostredí.

Doba je však iná. Prebieha riadená samoregulácia, kolonizácia slovenského jazykového priestoru a odsun národného obrazu do matičného geta. Výchova slovenských detí, slovenská kultúra a kultúrne potreby Slovákov sú ponechané napospas menšinovým záujmom. A odrazu je tu 200. výročie narodenia Ľ. Štúra. Vypovedám nahlas len to, čo sa tu šepká už dve generácie – pamätník pre Štúra. Najprv základný kameň a keď budú peniaze, busta či pamätník. Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Štúrove jednoznačne súhlasí. Je rozhodnuté.

Umiestniť pamätník Štúra do centra mesta, kam právom patrí, nám mesto nepovolí. Do úvahy prichádza iba jedno miesto – najkrajšie, na nábreží Dunaja. Z núdze cnosť nám pripadá ako výhoda. Najlepším riešením pre budúci pamätník sú štátne inštitúcie a štátne pozemky, čo bude jasným signálom štátnej podpory pamätníka. Rok pred okrúhlym Štúrovým výročím rozposielame listy vlastencom ako prvý signál pre náš zámer. Pomáhajú nám už aj priatelia, predseda Spoločnosti slovenskej inteligencie KORENE Viliam Hornáček a Slováci zo Senváclavu spoza Dunaja, pre základný kameň vyberáme prírodný kameň z pohoria Pleš pri slovenských obciach v susednom Maďarsku. Predbežný súhlas majiteľa pozemku Verejné prístavy a. s. pre budúci pamätník získavame tesne pred slávnosťou.

Presne 28. októbra 2015, v deň narodenia Ľudovíta Štúra o 16 hodine poklepávame základný kameň pamätníka Ľudovíta Štúra. Sprevádzajú ho štvavé útoky iredenty a šovinizmu, divoké nájazdy nielen na základný kameň, ale aj na budovu Matice slovenskej v Štúrove. Šíria sa mediálne útoky, samospráva prilieva olej do ohňa menšinovej politike. Vraj provokácia a narúšanie spolužitia Slovákov a maďarskej menšiny. Pričom samotná menšina ani netuší, ako jej predstavitelia mútia vodu. O niekoľko dní sa dozvedáme o finančnej podpore pre bustu Štúra od predsedu vlády SR Roberta Fica z listu s dátumom 30. október 2015. A potom to už ide akosi samo, ale ťažko.

Starosti a obštrukcie s každým detailom

Štúrovo pôsobí mlado, sviežo a dynamicky. Hľadáme tento prejav ako symbiózu aj v sochárskom diele. Máme šťastie, v budove VÚC v Trnave nachádzame bustu Štúra od mladého akademického sochára Martina Palu z Bratislavy. Slovo dalo slovo, Matica slovenská uzatvára zmluvu o dielo. Bronzový Štúr pre Štúrovo je hotový začiatkom roku 2016 s výškou busty 69 cm. Medzitým MO Matice slovenskej v Štúrove uzatvára nájomnú zmluvu s majiteľom pozemku na prenájom 1 m2 za symbolickú cenu 1 € a vzniká projekt pamätníka. Podávame žiadosť o stavebné ohlásenie, ktoré je však Stavebným úradom Štúrovo zamietnuté, na pamätník požaduje neštandardne stavebné povolenie. Zbytočné sú námietky, že okolitým pamätníkom postačuje stavebné ohlásenie a niektoré sú dokonca čiernymi stavbami.

Stavebný úrad nekompetentne hodnotí pamätník ako provokáciu a urážku a trvá na vybavení stavebného povolenia, aj napriek tomu, že v tom čase bol pamätník už pod záštitou bývalého predsedu vlády SR Róberta Fica a neskôr pod obnovenou záštitou súčasného predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Štúrovskí matičiari sa však nevzdávajú, pristupujú na zdĺhavé a náročné „papierovačky“, ktoré im, ako nekomerčnej organizácii žijúcej z projektov a skromných členských príspevkov spôsobujú finančné problémy. Ťažko, ale predsa sa snažíme držať latku kvality výtvarného diela pamätníka čo najvyššie. Preto je potrebné doplniť nájomnú zmluvu s väčším rozmerom pamätníka s navýšeným hlineným pahorkom ako kompenzáciu zníženého terénu. Stanovený dátum odhalenia pamätníka, 21. 10. 2018 sa rýchlo blíži.

Treba sa nám tiež postarať o naplánované sprievodné podujatie na 19. októbra – filatelistickú výstavu pod názvom Ľudovít Štúr prichádza v spolupráci s Filatelistickým klubom 52 – 46 Močenok. Klub dal vyhotoviť príležitostnú poštovú pečiatku a korešpondenčné lístky, Matica slovenská pomohla finančne zastrešiť. Otvorenie výstavy, ktoré sa malo uskutočniť v miestnej ZŠ, kde by žiaci mohli použiť pečiatku za prítomnosti Slovenskej pošty zabránili opäť obštrukcie. Na poslednú chvíľu riaditeľka ZŠ zrušila túto spoluprácu a ochudobnila tak 65 % žiakov slovenskej národnosti o využitie tejto výnimočnej a ojedinelej udalosti. Ministerstvo školstva mohlo len konštatovať, že nemá kompetenciu zasahovať. Výstava a pečiatkovanie napokon prebehlo v budove MS so všetkými poctami, ktoré jej patria, dokonca za prítomnosti primátora mesta. Pečiatka sa po týždni natrvalo uložila do štátneho archívu.

Po nekonečných prieťahoch najmä so Stavebným úradom, Vodohospodárskym podnikom, ktorému vyhovujeme a posúvame pamätník, vraj kvôli drenáži, o sedem metrom do úzadia, s Dopravným úradom žiadajúceho tiež posunúť pamätník ešte viac do úzadia, údajne a bez podloženia odborných argumentov, kvôli riadeniu lodnej dopravy, po otáľaní s podpisom dodatku nájomnej zmluvy ministrom dopravy za stranu Most a po sústavných narúšaniach mestským zastupiteľstvom, mediálnych a iných šovinistických útokoch, MO MS definitívne ruší plánovaný dátum odhalenia pamätníka a presúva ho na nasledujúci rok. Sústavne a nekompromisne trváme na rovnakých podmienkach pre všetkých Štúrovčanov a nenechávame sa zviesť aj z vlastných radov navrhovanými diplomatickými a kompromisnými riešeniami.

Mestské zastupiteľstvo po druhýkrát vydáva protestné uznesenie voči pamätníku Ľ. Štúra, čo je voda na mlyn extrémizmu a tentokrát už navrhuje aj rokovať s MO MS o zmene umiestnenia pamätníka. Keď už nemožno zastaviť postavenie pamätníka, musí sa zabrániť aspoň pohľadu Štúra na najväčší „maďarský“ symbol – baziliku, ktorú dal postaviť Slovák a ostrihomský arcibiskup Alexander Rudnay. Najideálnejšie by bolo „zašiť“ Štúra pred ZŠ, vraj, aby nebol tak na očiach, v najhoršom, postaviť ho v širšom centre mesta.

Víťazstvo

Po naliehaní primátora a uskutočnení prvého stretnutia so zástupcami samosprávy, primátorom a štúrovskými matičiarmi, z ktorého sme vylúčili jedine mestského poslanca za SMK a nekompromisnej matičnej požiadavke na rovnaké podmienky pre všetkých občanov, primátor podpisuje s konečnou platnosťou stavebné povolenie pre Štúra. S odôvodnením, že s nami sa nedá rokovať a mesto aj tak nemá kompetencie zabrániť vydaniu stavebného povolenia, zbytočné by bolo teda ďalšie naťahovanie.

Písal sa symbolický dátum 21. 12. 2018. Druhé rokovanie opätovne vyvolané primátorom viazne na neochote zástupcov samosprávy pochopiť základný princíp demokracie – rovnoprávnosť a spravodlivosť, aj keď istých ústupkov je samospráva už ochotná, napr. pamätník v širšom centre mesta. Matičiari súhlasia pod podmienkou odpredaja pozemku pod pamätníkom, pomenovania daného priestoru na Štúrovo námestie a návrhu na udelenie čestného názvu Základnej škole po Ľ. Štúrovi. Výsledky dvoch stretnutí napokon stroskotávajú pre nedostatok času na vybavenie prípadného predaja pozemku pre pamätník do vlastníctva MS v širšom centre mesta, čo by mohlo skĺznuť aj do prosíkania sa samospráve o neisté vybavenie predaja a neistých vyhliadkach ďalších matičných podmienok.

Najdôležitejším cieľom je čo najskôr osadiť pamätník aj za cenu iných kompromisov. Definitívnym miestom pre Štúra sa stáva nábrežie Dunaja a náhradný dátum odhalenia pamätníka po konzultáciách s odborom protokolu Úradu vlády SR a obcou Uhrovec bol stanovený na druhú májovú nedeľu, 12. mája 2019.

Opäť problémy

Organizačný štáb sa rozširuje o členov predsedníctva MS – Libušu Klučkovú a 1. podpredsedu MS Mareka Hanusku a DMS Nitra, ktorý pravidelne zasadá v Štúrove. Od počiatku zrodu myšlienky na pamätník bol zámer vytvoriť celonárodný pamätník, najmä pre dlhodobo oslabenú identitu Slovákov s južnými územiami Slovenska a  tu žijúcimi Slovákmi. Pamätník má spájať všetkých Slovákov vrátane Slovákov spoza Dunaja. Tak vznikali postupne myšlienky posvätenia a požehnania pamätníka oboma cirkvami ako evanjelickou cirkvou a. v., tak aj rímskokatolíckou cirkvou, sypanie prstí zeme zo všetkých krajov Slovenska.

Ako sa blížil termín slávnostného odhalenia množili sa opäť problémy. So zabezpečením stavbárskych prác, brigádnikov, peňazí. Častokrát nás položilo na lopatky aj ochorenie murára, zabezpečenie hliny na pahorok, trávnika a príliš často sme museli čeliť až absurdným požiadavkám zo strany úradov, najmä v komunikácii so Stavebným úradom, sústavným mediálnym útokom, vyhrážkam miestneho extrémizmu na základnom kameni a budove MS, na ktoré sme boli nútení podávať podnety Policajnému zboru.

MO MS je personálne a finančne veľmi obmedzený, aj keď vedenie MS vychádzalo v ústrety finančne aj personálne, podporovatelia z celého Slovenska sa nám snažili pomôcť, brzdou však bol sústavný nedostatok ľudí na organizačné riadenie a aj pre stavebné práce na mieste. Tak nám pomáhali brigádnici z verejnoprospešných prác, mladí matičiari z Banskej Bystrice pod vedením Mareka Hanusku. Žiaľ, problémy sa našli aj so zabezpečením zástupcu Rímskokatolíckej cirkvi. Postaral sa o to miestny nový „maďarský“ farár, ktorý protestoval proti účasti zástupcu RKC na slávnostnom odhalení pamätníka, napriek našej prosbe na rôzne biskupstvá.

Kto vie kde a po koľkýkrát sme opäť nabrali silu a pustili sme sa do hľadania slovenského katolíckeho kňaza, ktorý by nám posvätil náš pamätník. Zhodou okolností, v deň výročia ukončenia II. sv. vojny a novej slobody pre ľudí 8. mája prichádza zo stupavského ateliéru samotný pamätník. Dramaticky, ale predsa sa na tretíkrát pomocou ťažkého mechanizmu podarí osadiť pamätník na svoje trvalé miesto, na pahorku, ktorý onedlho dotvoria zástupcovia všetkých slovenských krajov dosypaním prstí zeme z významných miest našich dejín a osobností.

Od tejto chvíle strážia pamätník noc čo noc až do jeho odhalenia dobrovoľníci z Mladej Matice z Banskej Bystrice. Ochrannú ruku nad nimi držia policajti z OO PZ aj Mestskej polície. A keď sa už zdalo, že je všetko vybojované, dva dni pred odhalením prišlo na kolaudáciu a ďalšie prieťahy s oboma prítomnými úradmi. Geodetické zameranie a iné nezmyselné absurdity, ktoré pamätník takéhoto charakteru pravdepodobne na Slovensku ani nemá. Pamätník sa po hádkach s absurditou neskolaudoval, s čím sme našťastie počítali. V čase, keď organizačné prípravy vrcholia a o všetkom je už rozhodnuté, miestna šovinistická menšinová SMK deň pred odhalením ešte organizuje nezmyselné protesty proti pamätníku. Štúrovčania sú však rozumnejší a protestu sa zúčastní len zo desať miestnych odporcov, ostatok je dovoz spoza Dunaja.

Slávnostná atmosféra

Po vyvrcholení organizačných príprav, už v sobotu popoludní nastáva akási pokojná, radostná a slávnostná atmosféra, telefóny dozvonili a hlasy sa upokojili. Od nedeľňajšieho rána 12. mája sa buduje pódium, pripravuje ozvučenie, aby od 13 hodiny mohli spievať matičné umelecké súbory. Doprava prístupových ciest k pamätníku je riadená organizátormi a policajtmi, na bezpečnosť účastníkov vo vyhradenom priestore dohliada približne 70 príslušníkov PZ zo štúrovského obvodu, okresu a kraja a MsP, riečna polícia a policajti v civile. Antikonfliktný tím, o ktorý sme žiadali zabezpečoval práve prebiehajúce majstrovstvá v hokeji.

Postupne prichádzajú autobusy od Nitry, Dunajskej Stredy a Šamorína, Pezinka, Modry, Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice, Trenčína a množstvo osobných áut. Zapĺňa sa priestor farebnými krojmi s matičnými vyšívanými zástavami, pre Štúrovčanov ojedinelý to zjav. Slávnosť sa začína takmer presne, o 14,35 hodine hymnou SR v podaní mužskej speváckej skupiny Chlopi z Heľpy. Odznie báseň Orlom tatranským od jej autora Viliama Hornáčka. Vítame hostí, bývalého prezidenta SR Ivana Gašparoviča, zástupcu Veľvyslanectva RF a poslancov NR SR, sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina a bývalého predsedu MS Mariána Tkáča a delegáciu z Uhrovca.

Bokom, pri pódiu stojí primátor Štúrova, na pozícii, ktorú si sám zvolil a ktorú nechcel opustiť. Z pódia už prichádzajú pozdravy za najmladšiu, mladú a staršiu generáciu a zdravice zástupcov MS a hlavného organizátora MO MS Štúrovo. Pripomíname si odkaz Ľudovíta Štúra a začiatok novej symbolizácie s miestami najužšie spätými so Štúrom – Uhrovec, Bratislava, Modra a Štúrovo. Osem zástupcov krajov Slovenska a jeden z Uhrovca už stojí na prístupovej cestičke k pamätníku chrániac v rukách plátenné vrecká s dovezenou hlinou. „A tak ako to pred viac ako 20 – timi rokmi zaznelo pred spustením gabčíkovskej priehrady, aj teraz zvolávam – sypte!“, vyzýva moderátor a za spevu piesne Aká si mi krásna sypači, podaktorí s pomocou svojich detí sypú symbolické prste zeme do pahorku.

Skladbou sa symbolicky prepojila udalosť poklepávania základného kameňa spred štyroch rokov s odhaľovaním pamätníka, kedy znela rovnaká pieseň pri poklepaní základného kameňa. „Nemožno hovoriť o pamätníku Ľudovíta Štúra bez myšlienky na skutočný domov a jeho definíciu, silu národného bytia a zmysel pre spolupatričnosť. Tento stav vedomia je v štúrovskom priestore nepretržite prítomný a v podmienkach našej slobodnej vlasti sa len prirodzene rozvinul v jeho kultúrny prejav,“  uvádza moderátor. Je tu čas odhalenia skutkov – diela, na ktorom sa zjednotilo celé Slovensko – busta bratislavského sochára, darovaný dvojtonový prírodný kameň z čachtického lomu, murárska pomoc Slovákov zo Senváclavu a Mlynkov, odborné poradenstvo bratislavských architektov, finančné dotácie z Úradu vlády SR a Matice slovenskej a pomoc a rady mnohých našich podporovateľov.

Obnaženie pamätníka 1. podpredsedom MS Marekom Hanuskom, zástupcom starostky Uhrovca Dušanom Čabrákom a predsedom MO MS Jaroslavom Janokom sa napokon podarí presne tak ako má – nie hneď, ale s trochou napätia. Po prvýkrát sa aj nám, organizátorom ukáže Štúr vo svojej plnej kráse – „zrostu vysokého, strunnatého  a majestátneho, s geniálnym výrazom vznešeného ducha“ na prírodnom kamennom podstavci vyrastajúci zo slovenských zelených kopcov hľadiaci k arcibiskupovi Alexandrovi Rudnayovi na protiľahlej ostrihomskej bazilike ako dva symbolické orly tatranské letiace ponad Dunaj. Aby symbolizovali spájanie všetkých Slovákov vo svete, trvalo niesli ich nadčasový odkaz a navždy pripomínali ich epochálny význam pre slovenský národ.

Typickými sprievodnými javmi počas celej realizácie postavenia pamätníka bola neriešiteľnosť situácie a nenaplnenie našej predstavy. Častokrát sa však len v priebehu niekoľkých hodín situácia zvrtla natoľko, že náš cieľ sa ďalej napĺňal oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako sme to pôvodne plánovali. Nebolo tomu inak ani teraz, posvätenie a požehnanie pamätníka vykonali slovenskí duchovní nielen za Evanjelickú cirkev a. v., ale aj za Rímskokatolícku cirkev, presne tak ako si to od začiatku priali štúrovskí matičiari. A presne tak, ako to dokázali štúrovskí evanjelici a kollárovskí katolíci – spojiť sa v prospech jednotnej spisovnej slovenčiny.

Spravodlivosť a rovnoprávnosť

Nálada sa uvoľňuje, na napätých tvárach organizátorov sa objavuje úsmev, spoločný slovenský spev a hudba sa závideniahodne nesie ponad Dunaj a zaniká kdesi v diaľke. Slnko výnimočne svieti len pre nás a len počas slávnosti, opäť ako typický sprievodný jav. Ešte zaznie matičná hymna a takmer 500 účastníkov sa za chvíľu rozpŕchne do všetkých slovenských končín. V poradí už 15 pamätník Ľudovítovi Štúrovi na Slovensku bude musieť žiť ďalej už sám svoj vlastný život. Vedomý si svojho víťazstva – pravdy a spravodlivosti, za ktorou tvrdohlavo stoja štúrovskí matičiari a ich priatelia. Zvíťazili nie preto, že chceli kompromis v spravodlivosti a rovnoprávnosti, ale že chceli spravodlivosť a rovnoprávnosť.

Vyšlo v magazíne Slovensko leto/2019

Margaréta Vyšná

- Podporte nas -
SÚVISIACE ČLÁNKY

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)