sobota, 25 mája, 2024
spot_img

Na revíziu hraníc je najlepšie vytvoriť krízu v priestore

Maďarsko za posledné desaťročie vyvinulo veľké úsilie na podporu svojich zahraničných Maďarov vo všetkých oblastiach ich existencie. A nielen reálnej, ale aj duchovnej, kultúrnej a symbolickej, čo je ešte dôležitejšie. Podpora budapeštianskych vlád pre maďarskú menšinu cez rôzne fondy, nadácie a združenia je badateľná v školstve, finančne aj metodicky, podnikateľskej oblasti, budovaním mostov a kômp cez hraničné rieky, v programoch pre rodiny, voľnočasových aktivitách, obnove a stavbe kultúrnych pamiatok a pamätníkov, cirkvi, juh Slovenska zaplavuje maďarský tovar pre spárovanie maďarsko-maďarského obchodu vo fiktívnej Karpatskej kotline. Urýchlene sa rozdáva maďarské občianstvo, Maďarsko netransparentne kupuje nehnuteľnosti a pamiatky na Slovensku.

Ernő Raffay, bývalý štátny tajomník ministerstva obrany Maďarska a nositeľ dvoch maďarských štátnych vyznamenaní (posledné z roku 2020) uviedol na jednej januárovej besede v tomto roku, že najlepším riešením na vysporiadanie Trianonskej mierovej zmluvy je územná revízia maďarských hraníc, diplomaticky alebo vojensky. Myslí si, že Orbánova vláda je tomu naklonená a oceňuje aj vojenské posilňovanie Maďarska. Zahraničná politika by mala vytvárať situácie na dosiahnutie cieľa. P. Szíjjártó je minister, ktorý takéto situácie vie vytvárať. Zahraničnú politiku musí podporovať vojenská sila. „V druhej polovici apríla 1941 malo maďarské kráľovstvo 175 000 km2 a zaokrúhlenie 14 aj štvrť milióna obyvateľov. Na tomto území to bola stredná ríša. Minule povedal jeden politik, že cieľom Maďarska je stredná ríša,“ informuje Raffay. Problém údajne nie je vo vojenskej mobilizácii Slovenska alebo Rumunska voči prípadnému vyhláseniu Maďarska, že sa chce vysporiadať s Trianonom. Problém je, že Maďarsko ešte nemá vybudovanú armádu na tento postup. Na revíziu hraníc je najlepšie vytvoriť krízu v priestore. Alebo v hraničnej situácii treba vojnu v priestore. Kríza s ohľadom na územnú revíziu je asi dobrá, lebo jednotlivé štáty oslabnú a tam môžu Maďari nejako zasiahnuť. Musí byť však pri moci vláda, ktorá to chce a zdá sa, že práve taká vláda teraz je pri moci. Všetko sa ukáže, ako sa bude maďarská vláda správať pri Zakarpatsku. Na revíziu hraníc „musí byť 5 – 6 podmienok a potom sa územná revízia môže stať realitou,“ uzatvára E. Raffay (https://www.youtube.com/watch?v=4HTE23YYSyI&t=1795s).

Rozhodujúca bitka Maďarska

Pri maďarskom parlamente funguje od roku 2012 poradný orgán pre autonómiu zahraničných Maďarov a maďarské ministerstvá vytvárajú pre nich programy. Vyjadrenia maďarských politikov sú neustále a dlhodobo provokujúce. Pri stom výročí podpísania Trianonu sa vyjadril V. Orbán, že súčasný povojnový poriadok je pre Maďarsko dočasný a neprijateľný, a že piata generácia Maďarov zvedie rozhodujúcu bitku, napraví krivdy a dosiahne víťazstvo, buď mäkšou alebo tvrdšou formou. Tento prejav plný vyhrážok a symboliky nemožno inak vnímať, ako revíziu hraníc. Prípravou je zmena taktiky, zjednocovanie všetkých Maďarov na výročie Trianonu ponad štátne hranice a víťazstvo a znovuzrodenie.

Samosprávy v Slovensku bližšie k Maďarsku

Za posledné desaťročie nastali zmeny v správaní predstaviteľov samospráv na juhu Slovenska a toto smerovanie naberá na intenzite. Viaceré obce sa otvorene hlásia k Maďarsku. Napríklad obecnými zástavami, kde sa nachádza nápis v maďarčine spolu s nápisom Magyarország. Na sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy niektorí zástupcovia samosprávy oficiálne sypali slovenskú zem do pamätníkov symbolicky určených na znovuvzkriesenie „veľkého maďarska“. Obecné samosprávy, občianske organizácie a menšinové politické strany stavajú alebo podporujú v duchu maďarskej revizionistickej propagandy pamätníky odsúdenému politikovi J. Esterházimu za vlastizradu s cieľom jeho rehabilitácie. Niektoré obce zas vytvárajú tzv. euroregióny s obcami v Maďarsku a symbolicky tak stierajú štátne hranice. Na niektorých budovách mestského úradu príležitostne visí maďarská štátna vlajka, v Kolárove sa spievala na zahájení zasadnutia mestského zastupiteľstva maďarská štátna hymna. V turistickom stredisku Gombasek v Slovenskom krase vlastní časť pozemku občianske združenie so 70 % podporou z „maďarských zdrojov“. Na sté výročie tu slávnostne a provokatívne vztýčili „felvidécku“ vlajku na podstavci, ktorý tvoril pamätník maďarského honvéda v Banskej Štiavnici.

Severné a južné Komárno, symbol opätovného spojenia na sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy

Názov obce Veľké Úľany, okr. Galanta v maďarskom jazyku symbolizuje, že obec patrí do Maďarska

Vztyčovanie „felvidéckej“ vlajky v Gombaseckom turistickom stredisku v roku 2021 na sté výročie Trianonu

Školy na juhu SR pod maďarskou kontrolou

Menšinové školstvo s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku je prakticky komplexne podchytené maďarským ministerstvom pre ľudské zdroje či maďarskými fondmi. Zásobené je maďarskými učebnicami, vyškolenými slovenskými učiteľmi v maďarských metodických táboroch, maďarskými prednášajúcimi a vyučovaním o spochybňovaní Trianonskej mierovej zmluvy a Benešových dekrétov, finančne a materiálne sú podporovaní budúci prváci. Medzi obyvateľstvom sa šíria informácie, že do niektorých predškolských zariadení, ktoré navštevujú aj deti slovenskej národnosti nemajú prístup v rámci agitácie zápisu detí do prvých ročníkov ani zástupcovia škôl s výučbou v štátnom jazyku. Štátne orgány zrejme ani netušia, čo sa v týchto školách deje, o Univerzite Jána Selyeho Komárne ani nehovoriac.

Základná škola v Modranoch, okr. KN informuje na svojich stránkach, že je pod kontrolou maďarského ministerstva ľudských zdrojov.

Spárovanie maďarsko-maďarského trhu

Dnes je jednou zo základných strategických úloh maďarskej politiky pre zahraničných Maďarov rozvoj hospodárstva spojený s modernizáciou spoločnosti a riešenie problému pracovného trhu. Napojenie na túto politiku sa nachádza aj v programoch menšinových maďarských politických strán. Maďarsko si v podstate vychováva na juhu Slovenska svojich občanov už nepriamou podporou spojených stredných škôl, z ktorých vyrastajú budúci podnikatelia v rôznych oblastiach. Tí sú následne podporovaní štedrými maďarskými dotáciami z fondov vytvorených v Slovensku, predávajú najmä maďarský tovar vo svojich obchodoch a spolupracujú s maďarskými firmami. Maďarský akademik Nándor Bárdi opisuje iniciatívy zahraničných Maďarov aj ako snahu o rovnosť šancí v oblasti hospodárskeho a územného rozvoja. V tom im majú výdatne pomôcť maďarské agentúry na rozvoj obchodu. Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska vytvorilo stredoeurópsku sieť na podporu rozvoja podnikania tvoriacu až dvadsaťdva pobočiek v ôsmich štátoch, z toho sedem na juhu Slovenska. Pobočky majú dať doslova impulz k slobodnému pohybu firiem v rámci „Karpatskej kotliny“. V. Orbán navrhuje, aby sa uzatvorila dohoda s maďarskou menšinou v Slovensku o programe ekonomického rozvoja. Ekonomické prepojenie juhu Slovenska s Maďarskom sa teda intenzívne prepája (Vyšná, M. SNN 2017).

Strany národnostných konfliktov

Menšinové maďarské politické strany veľmi šikovne skrývajú svoje skutočné ciele za zástupné argumenty. Pre vzťah so slovenským národom zvolili účinnú taktiku – Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Preto vznikla dohoda, že sa nebude hovoriť o autonómii, na ktorú sú Slováci citliví, ale o samospráve, obsah však zostáva rovnaký. To, že územná autonómia je stále v hre potvrdil dlhoročný podpredseda Trnavského samosprávneho kraja J. Berényi, ktorý sa podľa portálu Paraméter.sk vyjadril, že nebude súčasťou menšinovej maďarskej strany Aliancia, ak nebude do programu strany zahrnutá územná autonómia.

Tzv. kultúrna organizácia Csemadok, v skutočnosti stála maďarská politická strana, dnes už zákonom chránená a povinne dotovaná zo štátneho rozpočtu verejne podporuje autonómiu pre maďarskú menšinu a snaží sa o rehabilitáciu J. Esterháziho. G. Bárdos, predseda Csemadoku na komárňanských debatách v roku 2014 hovoril o autonómii v Slovensku – jeho kandidatúra na prezidenta SR by mohla byť začiatkom dialógu so Slovákmi, z ktorého môže mať maďarská menšina len úžitok, otázky samosprávy treba predkladať Slovákom postupne, koncepcia autonómie je pripravená (Gyula Bárdos bol hosťom salónu Komáromi | Felvidék.ma (felvidek.ma)).

Webová stránka Paramétra.sk z augusta 2021, keď sa formovala nová strana Aliancia

Margaréta Vyšná

SÚVISIACE ČLÁNKY

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)