1

Národné pexeso – Buditelia a obrancovia národa od Jozefa II. do vypuknutia revolúcie: 1780 – 1848

Stav historického vedomia u príslušníkov nášho národa je dnes alarmujúci.  Politické elity sú historicky vykorenené, školstvo a rodina v rozklade. Médiá, takmer bezozvyšku poplatné liberálnej ideológii, sa usilujú všetko národné hanobiť a kriminalizovať.

Združenie slovenskej inteligencie si uvedomuje tento stav. Preto jeho členovia prichádzajú s osvetovými a vzdelávacími projektmi, ktoré sú určené širokej laickej verejnosti.

Jedným z nich je aj pokračovanie vydania edície „Národné pexeso – Slovenské osobnosti“. V aktuálnom druhom diele sú zobrazení Buditelia a obrancovia národa od Jozefa II. do vypuknutia revolúcie z rokov 1780 – 1848. Ide o 24 národných velikánov z uvedeného obdobia, ktorí si zaslúžia našu úctu: Ján Andraščík, Jozef Ignác Bajza, Gašpar Fejérpataky Belopotocký, Anton Bernolák, Ján Čaplovič, Juraj Fándly, František Xaver Fuchs, František Xaver Hábel, Martin Hamuljak, Ján Hollý, Matej Hrebenda, Ján Chalupka, Pavol Jozeffy, Jozef Kluch, Ján Kollár, Ondrej Mesároš, Juraj Páleš, Jiří Palkovič, Juraj Palkovič, Michal Rešetka, Alexander Rudnay, Jozef Šafárik, Samuel Tomášik, Jozef Vurum.

Veríme, že takýmto spôsobom sa dostanú aj k mladým ľuďom a pomôžu im odhaľovať fakty našich národných dejín a kultúry.

Pexeso môžete dostať, ak pošlete darom minimálne 9,9 Eur na účet Združenia slovenskej inteligencie: 2601930296/8330, alebo IBAN: SK77 8330 0000 00260193 0296 s uvedením svojho mena a na e-mailovú adresu podpora@zsi.sk napíšete „Pexeso 1848-1914“, meno a adresu, kam pexeso pošleme.

Okrem portrétov osobností je tu aj krátky popis ich verejnej činnosti a zásluh, rovnako aj charakteristika doby, v ktorej žili a pôsobili.

V budúcnosti budú nasledovať ďalšie edície osobností zo starších ale i novších dejín.

Pexeso II môžete objednať priamo aj na odkaze:

Ilustračné obrázky Pexesa II: