nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img
ÚvodNa zamyslenieStanovisko Združení slovenskej inteligencie KORENE k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky ...

Stanovisko Združení slovenskej inteligencie KORENE k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024

Združenia slovenskej inteligencie KORENE (ZSI KORENE) si už na začiatku svojej činnosti predsavzali „prevziať na seba príslušný podiel odbornej morálnej zodpovednosti za spoločnosť, ktorej sú prirodzenou organickou súčasťou“.

Ako organizácie s 30-ročnými skúsenosťami v zápase o vznik a charakter nášho štátu, nemôžu byť spokojné s neprijateľným a navyše aj podľa nášho hlbokého presvedčenia protiústavným faktom, že súčasná vláda Slovenskej republiky vôbec neplánuje budovať zvrchovanú Slovenskú republiku ako jej to ukladá Ústava SR, ale naopak, chce vytvárať ešte väčší priestor pre obmedzovanie suverenity a územnej integrity SR, pre oslabovanie súdržnosti jej regiónov, pre porušovanie princípov právneho štátu a pre tzv. pozitívnu diskrimináciu príslušníkov štátotvorného národa rôznymi menšinami!

Programové vyhlásenie vlády SR je charakteristické programovou neucelenosťou, ba miestami až protichodnosťou zámerov jednotlivých koaličných partnerov a zarážajúcou absenciou orientácie v ekonomickej realite. Napríklad aj ignorovaním ekonomických dopadov stále prebiehajúcej tzv. koronakrízy.

Programové vyhlásenie vlády SR (PVV SR) nedáva žiadnu odpoveď, akými nástrojmi chce vláda SR určovať hodnotovú orientáciu slovenskej spoločnosti. Poskytuje však viac než jasnú odpoveď, že tradičná, skúsenosťami slovenského národa overená sociálna a kultúrna orientácia to určite nebude.   

Zásadnú výhradu k PVV SR vyjadrujeme najmä v oblasti justície. Z vyhlásenia vlády SR je evidentná jej snaha ovládnuť justíciu a dosadiť na kľúčové posty vláde servilných, možno povedať, právnických úradníkov. Koalícia už hneď na začiatku svojej činnosti podľa nás hrubo pošliapala Ústavu SR, keď zo Súdnej rady odvolala nominantov vlády SR a NR SR napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR, ktorý hovorí o tom, že ich môže vymeniť až po uplynutí ich 5 ročného mandátu.

Ďalším zjavne protiústavným krokom je podľa nás snaha retroaktívne zaviesť „vekový strop“ pre sudcov ÚS SR na hranicu 70 rokov veku života. Toto obmedzenie by mohlo platiť len na obdobie po ukončení mandátu súčasných sudcov ÚS SR. Vynucovanie ukončenia mandátu skôr hrubo porušuje ústavný princíp právnej istoty, lebo pravidlá sa počas hry nemenia!

Bezprecedentným krokom je aj nová podstata trestného činu – ohýbanie práva. De facto to znamená, že sudca môže byť trestne stíhaný, ak jeho rozsudky nebudú vyhovovať aktuálnej moci. Bol by to návrat do 50-tych rokov minulého storočia!

Vrcholne škandalóznym návrhom je snaha aktuálnej vládnucej garnitúry, zneužívať verejné prostriedky na masovú propagandu svojej politiky. Konkrétne ide o vydávanie vlastných propagandistických novín z verejných prostriedkov a jeho distribuovanie do každej rodiny, čo je bezprecedentná bezočivosť.

V PVV SR sa často používa manipulatívna a podprahová terminológia, ktorá degraduje slovenský štát iba na krajinu, čo fakticky možno vnímať len ako zemepisnú oblasť a nie ako suverénnu republiku, t. j. ako subjekt medzinárodného práva. Rovnako sa používa vágny pojem vízia – teda prelud či fantazmagória – a to namiesto konkrétnych a záväzných pojmov, akými sú stratégia či koncepcia.

Fakt, že vláda Slovenskej republiky si v PVV SR dovolila opovrhnúť slovenským národom a ignorovať ho ako za najtvrdšej maďarizácie, nemá v novodobých slovenských dejinách obdobu a  je z každého hľadiska neprijateľný a neospravedlniteľný! V Slovenskej republike predsa nežijú iba občania, verejnosť či národnostné a nové menšiny, ktoré sa v PVV SR uvádzajú viackrát, ale predovšetkým slovenský národ.  Pritom Slovenskú republiku vytvoril slovenský národ uplatnením sebaurčovacieho práva národov, čo je uvedené aj v Preambule Ústavy SR a k slovenskému národu sa oficiálne hlási viac ako 80 % obyvateľov SR.

V programe slovenskej vlády mala existenčná otázka budúcnosti demografického rozvoja národa tvoriť samostatnú časť a byť povinnosťou číslo jeden! Hoci slovenská populácia starne a početnosťou dramaticky klesá, vláda SR nemá ucelenú stratégiu ani  žiadne zásadné riešenia ako zvrátiť tento alarmujúci a budúcnosť Slovákov ohrozujúci stav. Len materiálna podpora rodiny, výstavba bytov a zvyšovanie platov predsa nezabezpečí aj zmenu zmýšľania a pozitívnu motiváciu mladej slovenskej generácie a jej kladný vzťah k rodine a k rodičovstvu.

V bezpečnostnej oblasti vážne pochybujeme o zmysle vytvorenia Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Takéto inštitúty sa v dejinách vždy zvrhli na policajný štát, kde sa vypláca udavačstvo a donášanie, ktoré nikdy spoločenské problémy nevyriešilo, len zvyšovalo nevraživosť a nedôveru  medzi ľuďmi.

Zvyšovanie vojenských výdavkov SR na organizáciou NATO požadovanú hranicu  2 % HDP považujeme za neúčelné a brániace rozvoju ostatných životne dôležitých priorít nášho mladého štátu.

Upozorňujeme, že v PVV SR plánované zmeny v získavaní a nadobúdaní štátneho občianstva SR, pokiaľ nebudú politicky domyslené a bude umožnené neobmedzené získavanie štátneho občianstva cudzích štátov občanmi SR bez straty slovenského občianstva sa môžu stať krajne rizikové. Mohla by vzniknúť situácia, keď takýchto dvojitých občanov, napríklad so slovenským a maďarským občianstvom, ktorí budú mať aj volebné právo v Maďarsku, bude masovo pribúdať.

Pre zmenu volebných obvodov či vytvárania nových podmienok pre miestne referendá platí administratívne členenie SR predovšetkým na základe tradičných kultúrnych oblastí a tozápadoslovenskej, stredoslovenskej a východoslovenskej a tiež tradičných slovenských etnoregiónov.

Školstvo a kultúra sú najcitlivejšími a najzneužiteľnejšími oblasťami pre ideologickú a politickú propagandu. Dôrazne pripomíname, že čoraz širšia liberálna školská politika načrtnutá vo vládnom dokumente bude aj naďalej zvyšovať anarchiu a deštrukciu vo výchovno-vzdelávacom procese a podporovať odnárodňovanie budúcich slovenských generácií. Alebo je to snáď zámer súčasnej vlády SR?!

Slovenčina ako štátny jazyk SR má nezastupiteľnú úlohu pri všetkým zrozumiteľnej komunikácii občanov štátu a spolu so slovenskou kultúrou aj pri integrovaní sa slovenského politického národa. Tak k tomu všetky vlády SR zaväzujú dokumenty jazykovej politiky štátu Koncepcia starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky Opatrenia v oblasti štátneho jazyka. Vyzývame vládu SR, aby rešpektovala slovenskú kultúru a národný a štátny jazyk – slovenčinu ako fenomény tvoriace kľúčové a nenahraditeľné kategórie jedinej a ničím nezameniteľnej, stáročiami overenej najstaršej kolektívnej podstaty – identity štátotvorného národa!

V tejto oblasti pôsobí aj najstaršia slovenská kultúrna inštitúcia –  oveľa staršia než súčasná Slovenská republika – Matica slovenská, ktorú si slovenský národ vytvoril na podporu vlastnej identity. Matica slovenská reprezentuje kultúrne dedičstvo slovenského národa a má v našich dejinách nezastupiteľné miesto a podľa toho  musia štátne politické reprezentácie k nej aj pristupovať.

Zásadne nesúhlasíme s kultúrnym priemyslom ako jednou z ekonomických oblastí, ktorá uprednostňuje finančný zisk pred tvorivými duchovnými hodnotami v rámci  tradičných kultúrnych vzorcov!

PVV SR vytvára priestor aj pre uzákonenie „druhého štátneho jazyka“ maďarčiny, čo spolu s následnou povinnosťou jej ovládania štátnymi úradníkmi je obmedzovaním suverenity slovenčiny ako štátneho jazyka aj orgánov SR ako zvrchovaného štátu. Rovnako deštrukčná a z hľadiska slovenskej štátnosti neprijateľná je aj podpora menšinového školstva na úkor vytvárania podmienok pre školy s výučbou v štátnom jazyku a podpora menšinovej kultúry na úkor slovenskej kultúry!

ZSI KORENE varujú pred pokračujúcim zvyšovaním izolácie jazykovo zmiešaných území Slovenskej republiky, z čoho hrozí narušenie integrity a územnej celistvosti nášho štátu poskytovaním ďalších nadpráv národnostným menšinám. Vládu SR dôrazne žiadame, aby zabránila dlhodobo pretrvávajúcej diskriminácii slovenskej väčšiny upieraním jej práv zakotvených v Ústave SR!

Združenia slovenskej inteligencie KORENE sa vzhľadom na uvedené skutočnosti ako závažné nedostatky uzniesli na zásadnom nesúhlase s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.

Bratislava   27. 4. 2020      

Za výbory združení slovenskej inteligencie KORENE a Radu osobností                           

Akad. maliar Viliam Hornáček, predseda

doc. PhDr., CSc. František Škvrnda st.

prof. PhDr. Rastislav Tóth,CSc.

a členovia Generácie 2020

Ing. Branislav Čech

Marián Horváth

Mgr. Roman Michelko

RNDr. Igor Serváček

Mgr. Margaréta Vyšná

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň