nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodPetícieČ A S S A N A P...

Č A S S A N A P L N I L!

Vyhlásenie účastníkov 16. plenárneho zasadnutia združení slovenskej inteligencie KORENE a Slovakia plus za účasti predstaviteľov SR

Vstupom Slovenskej republiky do otvoreného európskeho               tzv. schengenského priestoru EÚ v noci z 20. na 21. decembra 2007 sa pre nás otvárajú nové možnosti rastu a rozvoja, ale aj mnohé riziká a nebezpečenstvá. Vzhľadom na skutočnosť, že slovenská spoločnosť ako mladý politický národ nie je ešte dostatočne vnútorne integrovaná, našou najväčšou obavou je možná strata časti našej národnej identity vystavená prirodzenej konfrontácii s identitami starších, väčších a skúsenejších partnerov – predovšetkým tradičných európskych hegemónov.

         Uvedomujeme si, že naša ochota prijať súčasné výzvy európskej integrácie ešte neznamená aj našu dostatočnú pripravenosť na zvládnutie všetkých výziev a problémov vyplývajúcich z nových podmienok a nových vzťahov, preto je nevyhnutné aktivizovať a integrovať všetky pozitívne tvorivé sily našej spoločnosti, aby sme v tomto procese európskej integrácie obstáli čo najúspešnejšie!

         Čas našej zrelosti ako schopnosti riešiť problémy na základe syntézy všetkých našich pozitív sa naplnil a ako slobodný subjekt medzinárodného práva – svojprávny a rovnoprávny partner všetkým slobodným národom a suverénnym štátom sveta – musíme prevziať na seba plnú zodpovednosť za náš ďalší vývoj a jeho perspektívu v doteraz nebývalých podmienkach „spolupráce bez hraníc“!  

Zároveň sa naplnil aj čas odovzdania štafety našich generačných životných skúseností zo zápasov v záverečnej etape zavŕšenia slovenskej národnodemokratickej revolúcie, ktorá vyústila  do znovuzískania národnej slobody Slovákov obnovením  štátnej samostatnosti.

         Vzhľadom na mnohé – z objektívnych či subjektívnych dôvodov – zameškané musíme čo najskôr a čo najdôslednejšie usporiadať svoje veci a vzťahy tak, aby sme čestne zvládli novú situáciu na prospech všetkých občanov nášho štátu – ako jednotného a nedeliteľného politického národa – a zároveň aby sme úspešne obstáli aj v otvorenej konkurencii tých, ktorí už prirodzené etapy svojho spoločenského vývoja majú úspešne za sebou.

         Základnou, rozhodujúcou a nevyhnutnou podmienkou akýchkoľvek vonkajších integrácií do medzinárodných združení a štruktúr je vnútorná integrácia slovenskej spoločnosti ako vyspelého, moderného politického národa, kde sú vzťahy medzi jeho príslušníkmi založené na plnej občianskej rovnoprávnosti, čo v praxi znamená, že každý občan – bez ohľadu na akúkoľvek národnostnú, náboženskú, sociálnu či inú… rozdielnosť – má rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti voči štátu a spoločnosti, ktorej je prirodzenou a organickou súčasťou.

         Nestačí však iba aktivizovať a integrovať tvorivý potenciál našej spoločnosti – treba ho aj pozitívne motivovať! Táto úloha je hlavnou agendou štátu a jeho orgánov všade na svete. Pretože v našom prípade ide o špecifický stav, keď je transformačný proces záležitosťou celej spoločnosti a doslova každého jej občana a pretože sa musíme s rôznymi problémami vyrovnávať doslova „za pochodu“, navrhujeme orgánom a inštitúciám nášho štátu a predstaviteľom SR, aby spoločne s nami – občianskymi združeniami slovenskej inteligencie, ktoré sa od počiatku demokratizácie nášho verejného a politického života už takmer dve desaťročia sústavne a nepretržite aktívne zúčastňujú na všetkých progresívnych dejinotvorných aktoch či už ako ich iniciátori, organizátori alebo realizátori – vytvorili a vyhlásili NÁRODNÝ PROGRAM POZITÍVNEJ MOTIVÁCIE SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI  pod heslom MOTIVÁCIA, AKTIVÁCIA, INOVÁCIA! so  zámerom plne využiť naše prírodné zdroje, ale najmä všetky tvorivé duchovné kapacity slovenskej spoločnosti na náš rast, rozvoj a zabezpečenie nových perspektív našej budúcnosti, aby sme mohli plniť svoje dejinné poslanie a svojimi autentickými hodnotami – ako svojím osobitým a neopakovateľným prínosom – prispeli do klenotnice ľudskej kultúry a civilizácie.

         Naším cieľom je vytvoriť prirodzene motivovanú a aj štátom podporovanú pozitívnu identitu všetkých občanov Slovenskej republiky vo vzťahu k hodnotám slovenského národného dedičstva a  zároveň tým posilniť aj pozitívny vzťah k  európskym hodnotám postaveným na humanistickej etike, kresťanských zásadách a demokratických princípoch – uznávajúcich rovnoprávnosť ľudských a národných individualít ako základ mierovej tvorivej spolupráce pri zabezpečovaní našej perspektívnej budúcnosti v nových podmienkach  Európy bez hraníc.

Dňa 11. decembra  2007

Bratislava –  historická budova SNR

- Podporte nás -
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň