streda, 12 júna, 2024
spot_img

OTVORENÝ LIST prezidentke Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky a predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky

FOTO TASR/MICHAL SVÍTOK

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár

Blíži sa deň 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá oficiálne potvrdila hranice medzi česko-slovenským a maďarským štátom a slovenský národ sa po mnohých rokoch zápasov vyslobodil z Maďarmi ovládaného Uhorska nazývaného kultúrnou Európou „žalár národov“. Touto zmluvou zo 4. júna 1920 zároveň prvý raz v dejinách vzniklo Maďarsko, ktoré uznalo úplnú nezávislosť Česko-Slovenska, vzdalo sa nárokov na územia mimo jemu určených hraníc a bola mu zakázaná akákoľvek iredentistická činnosť, čo bolo znova potvrdené aj Parížskou mierovou konferenciou v roku 1947. Maďarsku bola uložená povinnosť vrátiť Česko-Slovensku všetky kultúrne, historické a archeologické predmety vyvezené z územia Slovenska po roku 1868 (tento článok 177 Trianonskej zmluvy dodnes nebol splnený!) a iné povinnosti a úhrady ekonomického charakteru. Maďarsko sa tiež zaviazalo  poskytnúť národnostné práva svojim menšinám. Podmienky Trianonskej zmluvy však Maďarské kráľovstvo nedodržiavalo a nikdy nesplnilo. Rovnako ako neskoršie Maďarsko neplnilo podmienky Parížskych dohôd. 

S blížiacim sa výročím podpísania Trianonskej zmluvy maďarské šovinistické kruhy zintenzívňujú agresívne iredentistické plány, ktoré už aj v minulosti – v súčinnosti s nacistickým Nemeckom a fašistickým Talianskom – doviedli Európu aj svet do najničivejšej vojny v dejinách ľudstva. Aj vtedy sa to začínalo vynucovaním si nadpráv pre menšiny žijúce za hranicami, požadovaním autonómie a územnými nárokmi voči susedom. Práve tieto provokačné a neopodstatnené požiadavky zástupcov maďarskej menšiny a Maďarska aj v súčasnosti vážne narúšajú etnické vzťahy  medzi občanmi a ohrozujú suverenitu Slovenskej republiky. Dôkazom je aj provokácia, ktorú v deň 100. výročia podpísania zmluvy 4. júna plánuje občianske združenie Sine Metu. V gombaseckom rekreačnom tábore v obci Slavec chystajú oficiálne vztýčenie vraj „druhej štátnej“ tzv. felvidéckej vlajky na zvrchovanom území Slovenskej republiky!

Tento akt je nielen provokáciou, ale aj demonštráciou stále trvajúcich nárokov   maďarských šovinistov na juh Slovenskej republiky, ktorým treba rázne a definitívne zamedziť! Veď iba v minulom storočí šliapala vojenská čižma maďarského agresora po území Slovenska päť ráz! Násilná maďarizácia sa krvavo podpísala aj pod Černovský masaker, vraždu v Šuranoch aj genocídu stovák slovenských detí odvlečených do maďarských rodín „na prevýchovu.“, čiže na zbavenie ich pôvodnej slovenskej identity.

Menšinové maďarské politické strany (SMK, Most) vo svojich volebných programoch verejne žiadajú dvojité občianstvo, reorganizáciu samosprávneho členenia SR, uznanie maďarského jazyka ako regionálneho jazyka, ale najmä priznanie kolektívnych práv maďarskej menšine napriek tomu, že kolektívne práva menšín súčasné medzinárodné právo nepozná a boli odmietnuté aj vo všetkých ľudsko-právnych dokumentoch OSN, RE, OBSE a EÚ.

Menšinový politik G. Bárdoš sa v predvolebnej kampani volieb do NR SR 2020 vyjadril pre maďarské médiá, že koalícia Maďarská komunitná spolupatričnosť trvá na autonómnej koncepcii pre maďarskú menšinu. Maďarskí štátni predstavitelia sa verejne vyjadrujú a poučujú menšinových politikov, že „felvidék“ nemá rád slovo autonómia, preto majú menšinoví maďarskí predstavitelia používať pojem samospráva (bezo zmeny obsahu pojmu). Získanie kolektívnych práv krok za krokom môže byť cesta k autonómii (vyjadrenie bývalej maďarskej štátnej predstaviteľky K. Sziliovej). Podobne sa vyjadril už v minulosti aj M. Duray. Podľa neho treba najprv žiadať kultúrnu a školskú autonómiu, po nej prirodzene príde aj politická aj územná autonómia.

Dnes je už všeobecne známe, že krivda sa nestala Maďarom, ale slovanským a ďalším pôvodným európskym národom, ktorých územie už v  stredoveku obsadili maďarské kočovné koristnícke hordy. Trianon najviac poškodil Slovákov, ktorých národné záujmy – po odstránení gen. Dr. M. R. Štefánika a odmietnutí vypočuť A. Hlinku na Parížskej mierovej konferencii  v septembri 1919 – už nemal kto účinne brániť, a preto stratili veľkú časť svojho historického územia aj s pôvodným obyvateľstvom slovenskej národnosti. Hoci je o tom zachovaných množstvo dokumentov, verejnosť ani žiaci v školách sa skutočnú pravdu nedozvedia.

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že Slováci si už dosť vytrpeli za najtvrdšej maďarizácie po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867), aj po Viedenskej arbitráži (1938), ktorá bola dôsledkom Mníchovského diktátu, keď južné územia Slovenska a Podkarpatskej Rusi zabralo horthyovské Maďarsko. Naši starí rodičia si ešte veľmi dobre pamätali a zažili na vlastnej koži maďarské násilnosti a zločiny proti ľudskosti páchané nielen na Slovákoch, ale aj Rusínoch žijúcich na slovenských územiach okupovaných maďarskými fašistami.

Na základe uvedených skutočností vás ako najvyšších štátnych predstaviteľov SR dôrazne žiadame zastaviť uvedený iredentistický čin, ktorým oficiálne vztýčenie tzv. felvidéckej zástavy bezpochyby je. Chápeme ho ako úsilie o návrat do predtrianonského stavu či pomerov maďarskej okupácie počas Viedenskej arbitráže. Žiadame prešetrenie a vyvodenie dôsledkov pre organizátorov tohto, nie prvého provokačného aktu, posúdenie politických programov menšinových maďarských strán SMK a Mostu, ako aj ďalších organizácií vyvíjajúcich iredentistickú činnosť na Slovensku, niektoré dokonca s podporou štátnych fondov.

Organizátor oficiálneho vztýčenia „druhej štátnej“ tzv. felvidéckej zástavy OZ Sine Metu je vo svojej menšinovej činnosti navyše podporovaný Rozhlasom a televíziou Slovenska – Rádiom Patria a Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Zároveň vyzývame aj majiteľa rekreačného kempingu Gombasek, ako aj starostu obce Slavec a jej obecnú samosprávu, aby  zabránili konaniu tejto extrémistickej provokácie, ktorá hrubo uráža slovenský národ a spochybňuje jeho zvrchovanú štátnosť.

Národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike môžu aktívne vyvíjať svoju menšinovú činnosť v medziach čl. 33 a 34 Ústavy SR, s podmienkou, že  príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu a výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva. Teda ani príslušníkov štátotvorného slovenského národa. Občania maďarskej národnosti v SR sústavne pripomínajú menšinové práva, ale o genocíde slovenskej menšiny v Maďarsku sa mlčí. Z pôvodného počtu pol milióna Slovákov v roku 1918 v dôsledku nerešpektovania ich práv a následného odnárodňovania ostalo dnes ani nie 10 tisíc Slovákov!

Vzhľadom na negatívne historické skúsenosti s agresívnosťou nášho južného suseda slovenskí občania  oprávnene pociťujú obavu o územnú celistvosť a zvrchovanú štátnosť Slovenskej republiky. Krvavá tragédia autonómneho Kosova a Metohije, dlhodobé konflikty ohľadom autonómie Sedmohradska, Katalánska či Južného Tirolska spôsobujúce ujmy na zdraví, obete na životoch, škody majetku, stratu dôvery a bezpečnosti vôbec nemusia byť nereálne ani v prípade Slovenska. Naopak, musia byť pre zodpovedných slovenských politikov výstrahou!

Vážení predstavitelia Slovenskej republiky,

píšeme vám s presvedčením, že vrcholné štátne orgány SR – povinné konať výhradne v zmysle Ústavy SR – budú všetkými prostriedkami brániť zvrchovanosť, územnú celistvosť a všestrannú bezpečnosť slovenského štátu a zabránia akejkoľvek diskriminácii štátotvorného slovenského národa na území jeho odvekej vlasti. Zároveň si želáme, aby vlády SR vo svojich programových vyhláseniach už nikdy nemuseli začleňovať národnostnú politiku do oblasti bezpečnostných rizík.

S úctou

Bratislava, 28. 4. 2020                             

Akad. maliar Viliam Hornáček

Združenia slovenskej inteligencie KORENE

Mgr. Rafael Rafaj

Inštitút národnej politiky

Miloš Zverina

Slavica

Ing. Edita Dürrerová

Združenie slovanskej vzájomnosti

Mgr. Róbert Švec

Slovenské Hnutie Obrody

JUDr. Bruno Čanády

SUVERENISTI

René Pavlík

Rastic

PhDr. Martin Lacko, PhD.

Mgr. Roman Michelko

Július Handžárik

Prílohy: mapa, fotografie       

  1. Jeden z pôvodných návrhov na hranicu medzi Č-SR a Maďarskom, ktorý vyjadroval reálne národnostné zloženie obyvateľstva, kde väčšinu tvorili etnickí Slováci.

2. Na juhu Slovenskej republiky pribúda viacero pamätníkov býv. čsl. politikovi Jánovi Esterházimu s cieľom jeho rehabilitácie. Esterházi bol stúpencom veľkomaďarskej idey, agent Budapešti, ktorý spolupracoval s nemeckými nacistami na pripojení juhu Slovenska k Maďarsku.

3. Udržiavaný pamätník na dunajskom nábreží v maďarskom Ostrihome s nápisom: Verím v znovuzrodenie Maďarska. Amen.

SÚVISIACE ČLÁNKY

4 KOMENTÁRE

  1. Treba sa tam zísť , aktivisti, občania, domobrana , a pod. a jednoducho fyzicky zabrániť tejto provokácii. To im dal niekto a to aj povolenie ? A polícia a št. orgány , čo na to ?

  2. Teraz je čas, aby sa vyfarbili štátnici Slovenskej republiky,prezidentka SR, vláda i
    celý, c e l ý parlament ! Kandidovali i prisahali vernosť Slovenskej republike.
    Som presvedčený, že každý z nich pozná históriu slovenského národa a „že im
    nad statočnosť venca v nebi niet“.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)