1

Rastislavove hradné slávnosti v Hronskom Beňadiku

Dňa 17-19.7.2020 sa v Hronskom Beňadiku konali Rastislavove hradné slávnosti, ktoré organizovala Spoločnosť pre zachovanie tradícií Slovensko. V sobotu 18.7.2020 sa na slávnosti zúčastnili aj zástupcovia ZSI KORENE. Okrem prehliadky významnej kultúrnej pamiatky na juhu Slovenska – Baziliky svätého Benedikta, opáta a benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorá sa po vedeckých výskumoch otvorila len pred rokom, aktívni vlastenci a zástupcovia pronárodných organizácií diskutovali o súčasnej politicko-kultúrnej situácii a možných riešeniach. V neformálnych diskusiách členka ZSI KORENE Margaréta Vyšná predstavila najnovšiu činnosť ZSI KORENE a predbežne prerokovala s prítomnými zástupcami združení s podobnými cieľmi možnú spoluprácu. Oboznámila prítomných o blížiacej sa výročnej konferencii ZSI KORENE, na ktorej si okrem iného pripomenieme 30. výročie vzniku (30. marec 2020) a zároveň 30 rokov aktívnej nepretržitej činnosti našich združení na prospech národnoštátnych záujmov. Jednou z hlavných tém konferencie, ktorá je plánovaná na posledný kvartál tohto roka, bude spolupráca vlasteneckých občianskych združení.

Margaréta Vyšná 24.7.2020